AKTUALNOŚCI SAMORZĄD


NAGRODA W KONKURSIE „KLASA Z KLASĄ”- WYCIECZKA DO WARSZAWY


     

W piątek 25. 09. 2015 r. odbyła się wycieczka do Warszawy, która była nagrodą w ramach konkursu „Klasa z klasą”. Wzięli w niej udział zwycięzcy- klasa III Tg oraz wyróżnieni uczniowie pozostałych klas, którzy angażują się w różne prace na rzecz szkoły i w znaczący sposób poprawili swoją frekwencję. Opiekunami byli: p. Dorota Ossowska, p. Grażyna Napiórkowska, p. Anna Nol, p. Dariusz Bunkowski.

 

Mieliśmy możliwość uczestniczyć w warsztatach w Pijalni Czekolady Wedel na ulicy Szpitalnej w Warszawie, podczas których dowiedzieliśmy się, skąd się bierze czekolada oraz uzyskaliśmy odpowiedzi na wszystkie nasze pytania. Następnie dekorowaliśmy czekoladą Torciki Wedlowskie, które otrzymaliśmy na pamiątkę.

 

Kolejnym punktem naszej wycieczki było Muzeum Historii Żydów Polskich, które ukazuje wkład Żydów w rozwój polskiej kultury, nauki i gospodarki. Przedstawia ich historię od przybycia ok.960 na ziemie polskie pierwszych żydowskich kupców i początki żydowskiego osadnictwa na obszarze dawnej Rzeczpospolitej. Wystawa stała to podróż przez 1000 lat historii Żydów polskich – od średniowiecza do współczesności. Zwiedzający poznają odpowiedzi na pytania: jak Żydzi pojawili się w Polsce? W jaki sposób nasz kraj stał się centrum żydowskiej diaspory i domem największej społeczności żydowskiej na świecie? Jak przestał nim być i jak odradza się tu życie żydowskie? Wystawa główna wykorzystuje sprawdzone doświadczenia muzealne i najnowsze rozwiązania multimedialne. 

 

Następnie pojechaliśmy na Powązki, gdzie mieliśmy możliwość odwiedzić groby ofiar katastrofy smoleńskiej oraz mogiły zasłużonych dla ojczyzny Polaków. Wycieczkę zakończył pobyt w Arkadii.

 

Wyjazd miał charakter profilaktyczno - edukacyjny. Jego celem było zapobieganie nałogom, poprzez ukazanie atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu. Podczas podróży słuchając wykładu pani pedagog, mieliśmy możliwość dowiedzieć się o szkodliwości działania napojów energetycznych i dopalaczy. Wycieczka była możliwa dzięki funduszom, przekazanym szkole przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii przy Urzędzie Miasta Ostrołęka.  

Samorząd Uczniowski

obejrzyj zdjęcia

 
12 z 12

Władze Szkoły

Dyrektor: mgr Barbara Stepnowska
Zastępcy Dyrektora:
mgr Adam Zienkiewicz
mgr Aldona Zadroga

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
ul. Traugutta 10
07-410 Ostrołęka

tel: 29 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl