AKTUALNOŚCI


Konkurs Plastyczny


Szkolny Rajd Rowerowy


14 września 2022 r. odbyła się kolejna edycja Szkolnego Rajdu Rowerowego "Śladami Adama Chętnika". Trasa prowadziła przez tereny pięknej kurpiowszczyzny na dystansie ok 40 km. Przejeżdżaliśmy między innymi przez Białobiel, Durlasy, Łodziska, Obierwię (gdzie mieliśmy dłuższy postój na odpoczynek i uzupełnienie spalonych kalorii), Przystań, Białobrzeg Bliższy. Mimo tego, że już tą trasą jeździliśmy to miło było nam "odkryć" po drodze nowo powstałe miejsce przyjazne dla rowerzystów i nie tylko, gdzie mogliśmy się na chwilę zatrzymać.

W rajdzie wzięło udział 21 uczniów z klas: 1H, 1C, 1R, 1G, 2A, 2H, 2O, 2G, 4CS, 4AH.

Dziękujemy wszystkim za wspólnie spędzony czas i zapraszamy na następne rowerowe wyprawy!!!!! 

 

Małgorzata Litwa

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK”


W dniu 22 września odbyło się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK” o charakterze planistyczno-wyborczym. W zebraniu udział wzięli członkowie z klas ekonomicznych i handlowych oraz zaproszeni goście w osobach: Pani Dyrektor Barbara Stepnowska oraz nauczyciele wyznaczeni na opiekunów spółdzielni Pani Barbara Parzych i Pani Małgorzata Święcicka.

Obradom przewodniczył prezes Wiktor Zalewski z klasy 2A. Podczas walnego zgromadzenia zostały przeprowadzone wybory uzupełniające na stanowisko członka zarządu - sekretarza oraz do komisji rewizyjnej. Spółdzielcy podjęli stosowne uchwały związane z funkcjonowaniem spółdzielni. Na forum społeczności spółdzielczej miało miejsce oficjalne ogłoszenie wyniku Ogólnopolskiego Konkursu na fotoreportaż dla spółdzielni uczniowskich pt.: „NASZA SPÓŁDZIELNIA UCZNIOWSKA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022” organizowanego przez Krajową Radę Spółdzielczą z udziałem Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej (FRSU).

Nasza spółdzielnia otrzymała wyróżnienie za udział w KONKURSIE NA FOTOREPORTAŻ DLA SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKICH „NASZA SPÓŁDZIELNIA UCZNIOWSKA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022”. Autorem fotoreportażu jest Karolina Waszkiewicz z klasy 4AH, która pracowała pod kierunkiem Barbary Parzych opiekuna Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK”.

Jednak ze względu na nieobecność autorki fotoreportażu podczas walnego zgromadzenia wręczenie nagrody nastąpi w terminie późniejszym i wówczas przedstawimy relację z tego wydarzenia.

Członkowie spółdzielni wraz z Panią Dyrektor Barbarą Stepnowską obejrzeli KRONIKĘ SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ „EKONOMIK” za ubiegły rok szkolny 2021/2022, która została przygotowana również w formie książkowej. Była to okazja do wspomnień oraz refleksji nad inicjatywami podejmowanymi w minionym roku szkolnym, które zostały utrwalone na kartach naszej kroniki.

Młodzi spółdzielcy debatowali również na temat nowych pomysłów, akcji oraz innych inspirujących form aktywności do realizacji w bieżącym roku szkolnym.

Pani Dyrektor Barbara Stepnowska zachęcała do korzystania z różnych form aktywności w ramach pracy na rzecz spółdzielni celem zdobywania cennych doświadczeń oraz „kompetencji przyszłości”, które są przydatne zarówno podczas wejścia na rynek pracy, a także w życiu osobistym i zawodowym.  

Dziękujemy Pani Krystynie Korczakowskiej-Nosek za przygotowanie dekoracji okolicznościowej.

Barbara Parzych

Wycieczka przedmiotowa


15 września handlowcy z klasy 1 S wraz z wychowawcą w ramach WSDZ wybrali się do patronackiej firmy SPS Handel, mającej siedzibę w Ostrołęce przy ul. Targowej 34. Młodzież zwiedziła biuro firmy oraz halę magazynową. Pani pracująca w dziale kadr przedstawiła uczniom kompetencje i umiejętności mile widziane u rekrutowanych pracowników. Kierownik bardzo nowoczesnej hali magazynowej pokazał uczniom działy, urządzenia techniczne oraz zasady składowania, kompletowania i przechowywania towarów.

SPS HANDEL Sp. z o.o. jest nowoczesną, dynamicznie rozwijającą się firmą, która zatrudnia na różnych stanowiskach wielu absolwentów naszej szkoły.

Małgorzata Święcicka

20-LECIE NADANIA IMIENIA ADAMA CHĘTNIKA

1 z 330

Władze Szkoły

Dyrektor: mgr Barbara Stepnowska
Zastępcy Dyrektora:
mgr Adam Zienkiewicz
mgr Elżbieta Niedźwiedzka

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
ul. Traugutta 10
07-410 Ostrołęka

tel: 29 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl

Inspektor ochrony danych
Leszek Kleczkowski
email:iod@ostroleka.edu.pl