HYMN SZKOŁY


Z puszczańskich brzóz wyrosła
Wartości w serca wniosła
Umysły kształtowała
Wierna tradycji trwała

Ref.

Adam Chętnik jej patronem
Wielką chlubą Kurpiów jest
Miłośnik małej ojczyzny
Swej krainy – Kurpiowszczyzny
Czwórka nosząc Jego imię
Bliższa sercom jest


Radością siłą była
Żyć kochać nauczyła
W szeroki świat wysłała
I nadal jest wspaniała

Ref.

Adam Chętnik jej patronem
Wielką chlubą Kurpiów jest
Miłośnik małej ojczyzny
Swej krainy – Kurpiowszczyzny
Czwórka nosząc Jego imię
Bliższa sercom jest

Władze Szkoły

Dyrektor: mgr Barbara Stepnowska
Zastępcy Dyrektora:
mgr Adam Zienkiewicz
mgr Elżbieta Niedźwiedzka

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
ul. Traugutta 10
07-410 Ostrołęka

tel: 29 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl

Inspektor ochrony danych
Leszek Kleczkowski
email:iod@ostroleka.edu.pl