EGZAMIN ZAWODOWY


termin składania deklaracji na sesję zimową - do 15 września, na letnią do 7 lutego

wszyscy uczniowie klas wymienionych w harmonogramie wewnętrznym MUSZĄ przystąpić do egzaminu w wyznaczonym terminie, w przeciwnym wypadku nie zostaną promowani do klasy programowo wyższej lub nie ukończą szkoły.

KOMUNIKATY CKE


Harmonogram wewnętrzy egzaminu zawodowego sesja LATO 2023
DO POBRANIA - Harmonogram wewnętrzny egzaminu zawodowego 2023-2024
HARMONOGRAMY:

Harmonogram egzaminu zawodowego FORMUŁA 2019

PROCEDURY:

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ZAWODOWEGO obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024

OPŁATA ZA EGZAMIN
KOMUNIKATY:

Komunikat o przyborach pomocniczych – część pisemna>>

Komunikat o przyborach pomocniczych – część praktyczna>>

Zasady wydawania dyplomów - dotyczy osób, które po raz kolejny przystąpiły do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i zdały po ukończeniu szkoły:

Władze Szkoły

Dyrektor: mgr Barbara Stepnowska
Zastępcy Dyrektora:
mgr Adam Zienkiewicz
mgr Elżbieta Niedźwiedzka

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
ul. Traugutta 10
07-410 Ostrołęka

tel: 29 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl

Inspektor ochrony danych
Leszek Kleczkowski
email:iod@ostroleka.edu.pl