EGZAMIN ZAWODOWY


Listy zdajacych - egzamin zawodowy styczeń 2023 - są wywieszone w wersji papierowej na parterze budynku szkoły przy ul. Traugutta (łącznik między sekretariatem a gab. wicedyrektora, na wprost schodów). Zainteresowanych proszę o zapoznanie się, i sprawdzenie danych. Ewentualne nieścisłości proszę zgłaszać jak najszybciej (np. błąd w nazwisku).

 

Deklaracje na egzamin zawodowy należy złożyć najpóźniej do 15 wrześnie do wicedyrektora szkoły. W razie wątpliwości proszę się kontaktować z wychowawcą lub p. Adamem Zienkiewiczem.

KOMUNIKATY CKE


Harmonogram wewnętrzny egzaminu zawodowego sesja ZIMA 2023 (wykaz oddziałów i sal)
DO POBRANIA - Harmonogram wewnętrzny egzaminu zawodowego 2022-2023
HARMONOGRAMY:

Harmonogram egzaminu zawodowego FORMUŁA 2019

PROCEDURY:

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ZAWODOWEGO obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023

Procedury bezpieczeństwa związane z COVID19 – najważniejsze informacje>>

OPŁATA ZA EGZAMIN
KOMUNIKATY:

Komunikat o przyborach pomocniczych – część pisemna>>

Komunikat o przyborach pomocniczych – część praktyczna>>

Zasady wydawania dyplomów - dotyczy osób, które po raz kolejny przystąpiły do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i zdały po ukończeniu szkoły:

Władze Szkoły

Dyrektor: mgr Barbara Stepnowska
Zastępcy Dyrektora:
mgr Adam Zienkiewicz
mgr Elżbieta Niedźwiedzka

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
ul. Traugutta 10
07-410 Ostrołęka

tel: 29 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl

Inspektor ochrony danych
Leszek Kleczkowski
email:iod@ostroleka.edu.pl