RADA RODZICÓW


Od 25 października działa nowa rada rodziców w składzie:

p. Katarzyna Białobrzewska ( klasa 1 G)– przewodniczący
p. Waldemar Zaorski ( klasa 1 S) – z-ca przewodniczącego
p. Kinga Dziełak ( klasa 3KC1) – sekretarz

Zachęcamy do wpłat na konto Rady Rodziców

Numer konta: 84 8923 0008 0125 3814 3012 0001
Właściciel: Rada Rodziców ZSZ nr 4
Tytułem: darowizna, rok szkolny, imię, nazwisko i klasa

Rada Rodziców w swojej działalności m.in. reprezentuje interesy ogółu rodziców i uczniów szkoły oraz gromadzi fundusze na rzecz wspierania działalności szkoły, a także ustala zasady ich użytkowania.

Pieniądze przeznaczane są na finansowanie nagród w konkursach, olimpiadach, na różne inicjatywy organizowane przez szkołę na rzecz uczniów i przez uczniów: dzień dziecka, walentynki, mikołajki itp. Dzięki wpłatom na Radę rodziców i zakupionym upominkom, nawet drobnym, młodzież bardzo chętnie uczestniczą życiu szkoły.

Uprzejmie informujemy, że podania w sprawie dofinansowania do w/w form składane są do teczki dostępnej u p. Elżbiety Nadolnej ( księgowość).

Rada Rodziców raz na 2 tygodnie rozpatruje prośby i ustala kwotę dofinansowania.

Przyznawane kwoty dofinansowania uzależnione będą od dostępnych środków.

Serdecznie prosimy o przekazanie informacji rodzicom w poszczególnych klasach i wpłatę na Radę Rodziców.

Mile widziane różnego rodzaju darowizny nie tylko w formie pieniężnej. Jeśli ktoś z Państwa chciałby wspomóc szkołę i uczniów darowizną bądź zna osoby, które były by chętne to zapraszam do kontaktu z radą rodziców. Podamy więcej szczegółów.

Pozdrawiam Katarzyna Białobrzewska

Władze Szkoły

Dyrektor: mgr Barbara Stepnowska
Zastępcy Dyrektora:
mgr Adam Zienkiewicz
mgr Elżbieta Niedźwiedzka

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
ul. Traugutta 10
07-410 Ostrołęka

tel: 29 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl

Inspektor ochrony danych
Leszek Kleczkowski
email:iod@ostroleka.edu.pl