MATURA 2021


ODBIÓR ŚWIADECTW

Od dnia 05.07.2021 zapraszamy po odbiór ŚWIADECTW MATURALNYCH


KOMUNIKATY CKE


Informacja o szczególnych rozwiązań dot. organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r. określonych w rozporządzeniu MEN z dnia 16. grudnia1 oraz na podstawie Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego – aktualizacja z 19. kwietnia 2021
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 21 października 2020 r. w sprawie informacji o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać osoby zdające egzaminy eksternistyczne w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2021 roku
Harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku - AKTUALIZACJA nr 1
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego
Informatory CKE
Arkusze Maturalne
Materiały Dodatkowe
Listy zdających MATURA 2021

Władze Szkoły

Dyrektor: mgr Barbara Stepnowska
Zastępcy Dyrektora:
mgr Adam Zienkiewicz
mgr Aldona Zadroga

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
ul. Traugutta 10
07-410 Ostrołęka

tel: 29 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl