MATURA 2024


KOMUNIKATY CKE


Informacja 1

Sposób sprawdzenia, czy za egzamin należy wnieść opłatę

Informacja 2

Egzamin maturalny w roku 2023 oraz 2024

Najważniejsze zmiany w zasadach organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w obu formułach, tj.
1)Formule 2015 (dla absolwentów 3-letniego liceum i 4-letniego technikum)
2)Formule 2023 (dla absolwentów 4-letniego liceum i 5-letniego technikum).

Informacja 3 (aktualizacja 19.12.2023)

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2023/2024

Informacja 4

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2024 roku

Deklaracje maturalne - matura 2023 - formuła 2015

Deklarację maturalną można złożyć w wersji elektronicznej:
E-deklaracja dla uczniów i absolwentów, którzy posiadają konto w ZIU

lub w postaci papierowej:
Deklaracja_A

Zasady składania deklaracji na egzamin maturalny przeprowadzany w maju 2023 roku
Instrukcja składania e-deklaracji

PLIKI DO POBRANIA

Informacja o opłatach za egzaminy maturalne wnoszonych do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie
Informacja o opłatach za egzamin maturalny dla absolwentów z lat ubiegłych
Najważniejsze wzory na maturze z matematyki

LINKI:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Zintegrowany Interfejs Użytkownika

Władze Szkoły

Dyrektor: mgr Barbara Stepnowska
Zastępcy Dyrektora:
mgr Adam Zienkiewicz
mgr Elżbieta Niedźwiedzka

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
ul. Traugutta 10
07-410 Ostrołęka

tel: 29 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl

Inspektor ochrony danych
Leszek Kleczkowski
email:iod@ostroleka.edu.pl