MATURA 2022


KOMUNIKATY CKE


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2022 roku
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2022 roku
Informacja o szczególnych rozwiązań dot. organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r. określonych w rozporządzeniu MEN z dnia 16. grudnia1 oraz na podstawie Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego – aktualizacja z 19. kwietnia 2021
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego
Instrukcja składania e-deklaracji
Terminy dla uczniów klas maturalnych w roku szkolnym 2021/2022
Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2022 r. [DEKLARACJA A]
Informatory CKE
Arkusze Maturalne
Materiały Dodatkowe

Władze Szkoły

Dyrektor: mgr Barbara Stepnowska
Zastępcy Dyrektora:
mgr Adam Zienkiewicz
mgr Aldona Zadroga

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
ul. Traugutta 10
07-410 Ostrołęka

tel: 29 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl