MATURA 2023


KOMUNIKATY CKE


Sposób sprawdzenia, czy za egzamin należy wnieść opłatę
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2023 roku

Deklaracje maturalne - matura 2023 - formuła 2015

Deklarację maturalną można złożyć w wersji elektronicznej:
E-deklaracja dla uczniów i absolwentów, którzy posiadają konto w ZIU

lub w postaci papierowej:
Deklaracja_A

Zasady składania deklaracji na egzamin maturalny przeprowadzany w maju 2023 roku
Instrukcja składania e-deklaracji

PLIKI DO POBRANIA

Informacja o opłatach za egzaminy maturalne wnoszonych do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie

Informacja o opłatach za egzamin maturalny dla absolwentów z lat ubiegłych

Najważniejsze wzory na maturze z matematyki

Władze Szkoły

Dyrektor: mgr Barbara Stepnowska
Zastępcy Dyrektora:
mgr Adam Zienkiewicz
mgr Elżbieta Niedźwiedzka

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
ul. Traugutta 10
07-410 Ostrołęka

tel: 29 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl

Inspektor ochrony danych
Leszek Kleczkowski
email:iod@ostroleka.edu.pl