STATUS PRAWNY ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 4 w OSTROŁĘCE

  • Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Ostrołęka.
  • Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

DANE ADRESOWE


ulica Romualda Traugutta 10
kod pocztowy 07-410
miejscowość Ostrołęka
województwo mazowieckie
powiat Ostrołęka
telefon 29 764 21 27
e-mail sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl
NIP 758-12-46-337
REGON 000192956
strona internetowa zsz4.ostroleka.edu.pl

GODZINY OTWARCIA


poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek 8:00 - 16:00
środa 8:00 - 16:00
czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 16:00

 

 

 

 

 
Adres Szkoły

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 im.Adama Chętnika

ul. Traugutta 10, 07-410 Ostrołęka

tel./fax:(29) 764-21-27

e-mail:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl

zsz4.ostroleka.edu.pl