Spotkanie organizacyjne Szkolnego Koła Caritas ZSZNr4 w Ostrołęce

4 października 2021 r. na 3. godzinie lekcyjnej odbyło się spotkanie organizacyjne naszego SKC. 6 października 2021 r. mamy zaplanowaną akcję sprzedaży ciast w obu budynkach naszej Czwórki. Mamy zamiar zrobić kwestę w którąś niedzielę listopada przy Sanktuarium św. Antoniego. Fundusze trafią do potrzebujących Rodzin naszej Czwórki.

Pod koniec listopada rozpocznie się akcja "Tytka (Torba) charytatywna". Zachęcamy do wzięcia udziału, ze wskazaniem konkretnych Rodzin.

 

Opiekunowie, Wolontariuszki i Wolontariusze SKC ZSZ Nr 4 w Ostrołęce 

PODZIĘKOWANIA SZKOLNEGO KOŁA CARITAS DLA WOLONTARIUSZY

"Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to, co się ma, ale czym się dzieli z innymi." św. Jan Paweł II

Szkolne Koło Caritas Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce dziękuję Wolontariuszkom i Wolontariuszom z klas maturalnych za udział w organizowanych akcjach wolontariatu, za dobre serce, które pochyla się nad tymi, którzy potrzebują pomocy, za wrażliwą duszę, która przynagla do czynienia dobra i za bezinteresowną pomoc.

 

Szkolne Koło Caritas ZSZ Nr 4 w Ostrołęce

Agnieszka Sikorska ks. Marek Spiżewski

 

WRĘCZENIE NAGRÓD "PRZEZ ŻOŁĄDEK DO SERCA"

WRĘCZENIE NAGRÓD ZA PROJEKT "PRZEZ ŻOŁĄDEK DO SERCA" EROS, FILIA I AGAPE - O MIŁOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ W NASZEJ CZWÓRCE

30 kwietnia 2021 r. w naszej Czwórce nastąpiło nagrodzenie uczestników projektu Caritas.

1. miejsce zajęła Julita Gąska z klasy 2G1.

2. miejsce zajął Rafał Ziemak z klasy 4KC.

3. miejsce zajęła Katarzyna Ruszczyk z klasy 4KC.

4. miejsce zajęła Karolina Bakuła z klasy 3A.

5. miejsce zajęła Daria Jachimczyk z klasy 2G.

6. miejsce zajęła Milena Brzóska z klasy 4R. ​

7. miejsce zajęła Julia Karczewska z klasy 1G. 

Składamy Im najserdeczniejsze gratulacje i życzymy dalszych sukcesów!

Organizatorzy:

Szkolne Koło Caritas ZSZ Nr 4 w Ostrołęce,

Sylwia Dyko, Anna Krasna, Agnieszka Sikorska, ks. Marek Spiżewski

ROZSTRZYGNIĘCIE PROJEKTU "PRZEZ ŻOŁĄDEK DO SERCA"

 

19 kwietnia 2021 r. został rozstrzygnięty PROJEKT "PRZEZ ŻOŁĄDEK DO SERCA" EROS, FILIA I AGAPE - O MIŁOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ.

Projekt polegał na samodzielnym wykonaniu pracy przez uczestników (minimum dwie Osoby do jednej pracy), związanej z ukazaniem budowania relacji i więzi Rodzinnych, Przyjacielskich, Koleżeńskich, Związków na miłości wyrażonej i przyjmowanej przez wspólnie spędzony czas przy stole, wspólne jedzenie i gotowanie oraz wzrost w postawie miłości chrześcijańskiej, z wykorzystaniem technik gastronomicznych, czyli na gotowaniu prosto z serca.

Celami projektu było:

- pogłębienie postawy miłości wśród Młodzieży

- kształtowanie przyjmowania i wyrażania siebie w relacjach

- zwrócenie uwagi na bycie umiłowaną Córką/umiłowanym Synem Boga, Siostrą i Bratem Jezusa

- kształtowanie kompetencji kluczowych

- rozwój zdolności gastronomicznych i talentu kulinarnego uczniów

- aktywizacja Młodzieży - promocja prac uczniów

 

1. miejsce zajęła Julita Gąska z klasy 2G1.

2. miejsce zajął Rafał Ziemak z klasy 4KC.

3. miejsce zajęła Katarzyna Ruszczyk z klasy 4KC.

4. miejsce zajęła Karolina Bakuła z klasy 3A.

5. miejsce zajęła Daria Jachimczyk z klasy 2G.

6. miejsce zajęła Milena Brzóska z klasy 4R.

​7. miejsce zajęła Julia Karczewska z klasy 1G. 

Składamy Im najserdeczniejsze gratulacje i życzymy dalszych sukcesów!

Wręczenie nagród odbędzie się 30 kwietnia 2021 r. w naszej Czwórce. 

 

Organizatorzy:

Szkolne Koło Caritas ZSZ Nr 4 w Ostrołęce,

Sylwia Dyko, Anna Krasna, Agnieszka Sikorska, ks. Marek Spiżewski

"PRZEZ ŻOŁĄDEK DO SERCA"

PROJEKT EROS, FILIA I AGAPE - O MIŁOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 

REGULAMIN

1.Organizatorzy:

- Szkolne Koło Caritas ZSZ Nr 4 w Ostrołęce

- Sylwia Dyko - Anna Krasna

- Agnieszka Sikorska

- ks. Marek Spiżewski

2.Cele:

- pogłębienie postawy miłości wśród Młodzieży

- kształtowanie przyjmowania i wyrażania siebie w relacjach

- zwrócenie uwagi na bycie umiłowaną Córką / umiłowanym Synem Boga, Siostrą i Bratem Jezusa

- kształtowanie kompetencji kluczowych

- rozwój zdolności gastronomicznych i talentu kulinarnego uczniów

- aktywizacja Młodzieży - promocja prac uczniów 

3.Adresaci:

– uczniowie klas I, II, III, IV naszej Czwórki

4. Zakres tematyczny:

- ukazanie budowania relacji i więzi Rodzinnych, Przyjacielskich, Koleżeńskich, związków na miłości wyrażonej i przyjmowanej przez wspólnie spędzony czas przy stole, wspólne jedzenie i gotowanie oraz wzrost w postawie miłości chrześcijańskiej

5. Sposób przeprowadzenia:

Projekt polega na samodzielnym wykonaniu pracy przez uczestników (minimum dwóch do jednej pracy), związanej z jego tematyką, z wykorzystaniem technik gastronomicznych, czyli na gotowaniu prosto z serca. Należy wykorzystać filmiki, zdjęcia, potrawy, zrobione menu, prezentacje itp. do udokumentowania swojego projektu. Zgłoszenia z podanym imieniem, nazwiskiem i klasą wysyłamy na adres e-mailowy: caritas@zsz4.ostroleka.edu.pl Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zostaną powiadomieni o wynikach, dyplomach i nagrodach.

6. Terminarz:

- do 16 kwietnia 2021 r.

7. Ogłoszenie wyników:

- 20 kwietnia 2021 r.

8. Nagrody:

- wszystkie nadesłane prace będą ocenione i nagrodzone Suprise 

 

Podstrony

 

Kontakt:

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce
ul. Traugutta 10, 07-410 Ostrołęka

tel: (29) 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl