PODZIĘKOWANIA SZKOLNEGO KOŁA CARITAS DLA WOLONTARIUSZY

"Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to, co się ma, ale czym się dzieli z innymi." św. Jan Paweł II

Szkolne Koło Caritas Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce dziękuję Wolontariuszkom i Wolontariuszom z klas maturalnych za udział w organizowanych akcjach wolontariatu, za dobre serce, które pochyla się nad tymi, którzy potrzebują pomocy, za wrażliwą duszę, która przynagla do czynienia dobra i za bezinteresowną pomoc.

 

Szkolne Koło Caritas ZSZ Nr 4 w Ostrołęce

Agnieszka Sikorska ks. Marek Spiżewski

 

WRĘCZENIE NAGRÓD "PRZEZ ŻOŁĄDEK DO SERCA"

WRĘCZENIE NAGRÓD ZA PROJEKT "PRZEZ ŻOŁĄDEK DO SERCA" EROS, FILIA I AGAPE - O MIŁOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ W NASZEJ CZWÓRCE

30 kwietnia 2021 r. w naszej Czwórce nastąpiło nagrodzenie uczestników projektu Caritas.

1. miejsce zajęła Julita Gąska z klasy 2G1.

2. miejsce zajął Rafał Ziemak z klasy 4KC.

3. miejsce zajęła Katarzyna Ruszczyk z klasy 4KC.

4. miejsce zajęła Karolina Bakuła z klasy 3A.

5. miejsce zajęła Daria Jachimczyk z klasy 2G.

6. miejsce zajęła Milena Brzóska z klasy 4R. ​

7. miejsce zajęła Julia Karczewska z klasy 1G. 

Składamy Im najserdeczniejsze gratulacje i życzymy dalszych sukcesów!

Organizatorzy:

Szkolne Koło Caritas ZSZ Nr 4 w Ostrołęce,

Sylwia Dyko, Anna Krasna, Agnieszka Sikorska, ks. Marek Spiżewski

ROZSTRZYGNIĘCIE PROJEKTU "PRZEZ ŻOŁĄDEK DO SERCA"

 

19 kwietnia 2021 r. został rozstrzygnięty PROJEKT "PRZEZ ŻOŁĄDEK DO SERCA" EROS, FILIA I AGAPE - O MIŁOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ.

Projekt polegał na samodzielnym wykonaniu pracy przez uczestników (minimum dwie Osoby do jednej pracy), związanej z ukazaniem budowania relacji i więzi Rodzinnych, Przyjacielskich, Koleżeńskich, Związków na miłości wyrażonej i przyjmowanej przez wspólnie spędzony czas przy stole, wspólne jedzenie i gotowanie oraz wzrost w postawie miłości chrześcijańskiej, z wykorzystaniem technik gastronomicznych, czyli na gotowaniu prosto z serca.

Celami projektu było:

- pogłębienie postawy miłości wśród Młodzieży

- kształtowanie przyjmowania i wyrażania siebie w relacjach

- zwrócenie uwagi na bycie umiłowaną Córką/umiłowanym Synem Boga, Siostrą i Bratem Jezusa

- kształtowanie kompetencji kluczowych

- rozwój zdolności gastronomicznych i talentu kulinarnego uczniów

- aktywizacja Młodzieży - promocja prac uczniów

 

1. miejsce zajęła Julita Gąska z klasy 2G1.

2. miejsce zajął Rafał Ziemak z klasy 4KC.

3. miejsce zajęła Katarzyna Ruszczyk z klasy 4KC.

4. miejsce zajęła Karolina Bakuła z klasy 3A.

5. miejsce zajęła Daria Jachimczyk z klasy 2G.

6. miejsce zajęła Milena Brzóska z klasy 4R.

​7. miejsce zajęła Julia Karczewska z klasy 1G. 

Składamy Im najserdeczniejsze gratulacje i życzymy dalszych sukcesów!

Wręczenie nagród odbędzie się 30 kwietnia 2021 r. w naszej Czwórce. 

 

Organizatorzy:

Szkolne Koło Caritas ZSZ Nr 4 w Ostrołęce,

Sylwia Dyko, Anna Krasna, Agnieszka Sikorska, ks. Marek Spiżewski

"PRZEZ ŻOŁĄDEK DO SERCA"

PROJEKT EROS, FILIA I AGAPE - O MIŁOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 

REGULAMIN

1.Organizatorzy:

- Szkolne Koło Caritas ZSZ Nr 4 w Ostrołęce

- Sylwia Dyko - Anna Krasna

- Agnieszka Sikorska

- ks. Marek Spiżewski

2.Cele:

- pogłębienie postawy miłości wśród Młodzieży

- kształtowanie przyjmowania i wyrażania siebie w relacjach

- zwrócenie uwagi na bycie umiłowaną Córką / umiłowanym Synem Boga, Siostrą i Bratem Jezusa

- kształtowanie kompetencji kluczowych

- rozwój zdolności gastronomicznych i talentu kulinarnego uczniów

- aktywizacja Młodzieży - promocja prac uczniów 

3.Adresaci:

– uczniowie klas I, II, III, IV naszej Czwórki

4. Zakres tematyczny:

- ukazanie budowania relacji i więzi Rodzinnych, Przyjacielskich, Koleżeńskich, związków na miłości wyrażonej i przyjmowanej przez wspólnie spędzony czas przy stole, wspólne jedzenie i gotowanie oraz wzrost w postawie miłości chrześcijańskiej

5. Sposób przeprowadzenia:

Projekt polega na samodzielnym wykonaniu pracy przez uczestników (minimum dwóch do jednej pracy), związanej z jego tematyką, z wykorzystaniem technik gastronomicznych, czyli na gotowaniu prosto z serca. Należy wykorzystać filmiki, zdjęcia, potrawy, zrobione menu, prezentacje itp. do udokumentowania swojego projektu. Zgłoszenia z podanym imieniem, nazwiskiem i klasą wysyłamy na adres e-mailowy: caritas@zsz4.ostroleka.edu.pl Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zostaną powiadomieni o wynikach, dyplomach i nagrodach.

6. Terminarz:

- do 16 kwietnia 2021 r.

7. Ogłoszenie wyników:

- 20 kwietnia 2021 r.

8. Nagrody:

- wszystkie nadesłane prace będą ocenione i nagrodzone Suprise 

 

SZKOLNE KOŁO CARITAS

We wrześniu tego roku szkolnego po złożeniu wniosku przez Dyrekcję naszego Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce do Caritas Diecezji Łomżyńskiej powstało w naszej Czwórce Szkolne Koło Caritas. Opiekunem SKC jest Pani Agnieszka Sikorska, asystentem kościelnym ks. Marek Spiżewski. Nasze SKC liczy obecnie ponad 30 wolontariuszy. Zachęcamy i zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych do zapisywania się i działania na rzecz pomocy bliźnim.

25 września 2020 r. w wybranych sklepach Biedronka na terenie Ostrołęki wzięliśmy udział w Ogólnopolskiej Zbiórce Żywności pod hasłem "TAK. POMAGAM!". Zebrana przez naszych wolontariuszy żywność trafiła do potrzebujących rodzin z naszej szkoły.

4 października 2020 r., tradycyjnie w pierwszą niedzielę października, która dawniej rozpoczynała Tydzień Miłosierdzia, przeprowadziliśmy w Sanktuarium św. Antoniego w Ostrołęce zbiórkę do puszek z przeznaczeniem na działalność CARITAS Diecezji Łomżyńskiej i naszego SKC. Zebraliśmy kwotę 1762,92 zł. 7 października 2020 r. mieliśmy spotkanie organizacyjne naszego SKC.

15 października (czwartek) 2020 r. organizujemy w obu budynkach naszej szkoły sprzedaż sporządzonych wcześniej przez nas wypieków kulinarnych. Pieniądze ze sprzedaży zostaną przeznaczone na kupno żywności, która trafi później do kolejnych potrzebujących rodzin z naszej szkoły. Zachęcamy Was do zaopatrzenia się w przepyszne słodkości i wsparcie akcji.

Opiekunowie i wolontariusze Szkolnego Koła Caritas ZSZ Nr 4 w Ostrołęce  

 

Podstrony

 

Kontakt:

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce
ul. Traugutta 10, 07-410 Ostrołęka

tel: (29) 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl