KONKURSY


Rozstrzygnięcie Konkursu na „ Zbiórkę butelek plastikowych PET”


Z przyjemnością informujemy, że szkolny konkurs na zbiórkę plastikowych butelek został rozstrzygnięty.

Celem konkursu było propagowanie idei recyklingu. Ponadto kształtowanie nawyków segregowania odpadów oraz wtórnego wykorzystania odpadów, jako tworzywa artystycznego

Nagrody otrzymują:

I miejsce Klaudia Berk 4AH

II miejsce Wiktoria Koziatek 4AH

III miejsce Joanna Polak 4AH  

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie.

Nagrody dla zwycięzców ufundowało szkole koło PCK, za co serdecznie dziękujemy.

Organizatorzy:

grupa " Eko-maniacy"

Agnieszka Stefańska

Urszula Kaliszewska

Barbara Zaborowska 

 

 

Etap okręgowy Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej


Dnia 4 stycznia 2023 roku nasze hotelarki - Gabriela Białczak z kl. 4 Ah i Oliwia Bednarczyk z kl. 4 Sh1 reprezentowały naszą szkołę etapie okręgowym XIV edycji Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej w Zielonce. Tematem przewodnim olimpiady w tym roku była „Turystyka odpowiedzialna”.

Nasze uczennice wraz z grupą innych uczniów z całej Polski rozwiązywały test składający się z 60 pytań.

Mimo tego, że dziewczynom nie udało się dostać do etapu finałowego, to jednak udział w etapie okręgowym to dla nich spore wyróżnienie.

Dziękujemy im bardzo za udział w zmaganiach konkursowych i godne reprezentowanie naszej szkoły.

 

Magdalena Wlazło

Rozstrzygnięcie konkursu „Świąteczne światełko dla środowiska” II edycja


Z przyjemnością informujemy, że konkurs „Świąteczne światełko dla środowiska” II edycja został rozstrzygnięty. W dniu 13 stycznia 2022 roku w naszej szkole odbyło się wręczenie nagród zwycięzcom.

Inicjatorem konkursu była grupa „Ekomaniacy”, która wraz z opiekunami U. Kaliszewską, A. Stefańską, B. Zaborowską od 2 lat organizuje szkolne i międzyszkolne konkursy, kiermasze oraz akcje i działania ekologiczne związane z ochroną środowiska.

Tegoroczna edycja konkursu, polegała na wykonaniu drzewka z butelek PET oraz ozdób choinkowych z materiału nadającego się do recyklingu takich jak, (tektura, papier). Do konkursu zakwalifikowało się 5 placówek oświatowych z naszego miasta. Wszystkie zgłoszone zdjęcia wykonanych prac wzięły udział w losowaniu internetowym na portalu eostroleka.

Nagrody w 2 edycji konkursu „Świąteczne światełko dla środowiska” otrzymują: - Internat ZSZ NR 2 w Ostrołęce za zajęcie I miejsca, - Przedszkole Miejskie Nr 10 w Ostrołęce za zajęcie II miejsca - ZSZ NR 4 w Ostrołęce za zajęcie III miejsca

Dyplomy za udział w konkursie, otrzymało: - Przedszkole Miejskie NR 18 w Ostrołęce - I LO w Ostrołęce

Za ufundowanie nagród dziękujemy Pani Małgorzacie Święcickiej opiekunowi sklepiku szkolnego działającego przy spółdzielni uczniowskiej Ekonomik.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursie. Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do wzięcia udziału w naszych przyszłych konkursach.

 

Organizatorzy:

U. Kaliszewska A. Stefańska B. Zaborowska

KONKURS „DESER OD SERCA”


REGULAMIN KONKURSU DO POBRANIA

Konkurs z języka łacińskiego "FLORILEGIUM"


Konkurs z języka łacińskiego "FLORILEGIUM" (w średniowiecznej łacinie określenie na zbiór cytatów pochodzących z dzieł najwybitniejszych autorytetów, najczęściej z dziedziny teologii lub filozofii, słowo pochodzi z połączenia łacińskich słów flos oznaczającego „kwiat” i legere w znaczeniu „zbierać”, „zbiór”, dosłownie więc był to „zbiór kwiatów” i termin ten był analogiczny do greckiego określenia antologia)

Celem konkursu było uzmysłowienie Uczniom potrzeby znajomości języka łacińskiego, który funkcjonuje w naszych codziennych zwrotach i pokazanie Im oddziaływania tegoż języka oraz kultury grecko-rzymskiej i chrześcijaństwa na obecne języki i kulturę europejską.

1. miejsce - Rolka Judyta, 2G
2. miejsce - Zdunek Dawid, 4A1
3. miejsce - Magdaleński Adam, 3A
4. miejsce - Strzeszewska Alicja Maria, 3A
5. miejsce - Kruk Milena, 3A
6. miejsce - Krakowiecka Gabriela, 4A1

Anna Kuropatwa
ks. Marek Spiżewski​
Bogusław Zych
Agnieszka Wilińska
1 z 78

Władze Szkoły

Dyrektor: mgr Barbara Stepnowska
Zastępcy Dyrektora:
mgr Adam Zienkiewicz
mgr Elżbieta Niedźwiedzka

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
ul. Traugutta 10
07-410 Ostrołęka

tel: 29 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl

Inspektor ochrony danych
Leszek Kleczkowski
email:iod@ostroleka.edu.pl