KONKURSY


Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX


Już po raz kolejny uczniowie Naszej Szkoly wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego FOX pod patronatem naukowym Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie który odbył się 20.04.2021r. tym razem w formie zdalnej. Do konkursu przystąpiły dwie uczennice, które spełniły podstawowy wymóg przeczytania obowiązujących lektur. Najlepszy wynik uzyskała ucz. kl I G Paulina Laskowska. Uczennica Wiktoria Lutrzykowska również wykazała wysoki poziom wiedzy językowej. Ponadto Paulina pokonała konkurencję również w innym konkursie jęz. angielskiego. Gratulacje

Danuta Mieczkowska

WRĘCZENIE NAGRÓD


Dnia 2 czerwca 2021 r. na sali gimnastyczne wręczone zostały nagrody zwycięzcom szkolnego konkursu na najlepszą prezentację multimedialną „Dar krwi – darem życia” oraz na najlepsze hasła propagujące krwiodawstwo. Nagrody wręczyła Pani Dyrektor Barbara Stepnowska. Jeszcze raz przypomnijmy ich sobie:

Prezentacja multimedialna „Dar krwi – darem życia”: 

1 miejsce Wiktoria Wróbel z klasy 2 Tg

2 miejsce Wiktoria Sypniewska z klasy 2 Tg

3 miejsce Anna Kumińska z klasy 2 To  

Hasła propagujące krwiodawstwo:

1 miejsce Emilia Mikulska z klasy 1 Tg

2 miejsce Julita Gąska z klasy 2 Tg1

3 miejsce Dominika Bałazy z klasy 3 Hs

GRATULUJEMY!!! 

X JUBILEUSZOWY KONKURS WIEDZY O HANDLU I TOWAROZNAWSTWIE


W dniu 28.05.2021r. w Naszej Szkole odbył się X Jubileuszowy Konkurs Wiedzy o handlu i towaroznawstwie. Zasięg konkursu obejmował szkoły kształcące w zawodzie technik handlowiec z m. Ostrołęka , powiatu ostrołęckiego i m. Łomża.

Patronat na konkursem objęła Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży Wydział Towaroznawstwa.

Uczniowie którzy zakwalifikowali się do drugiego etapu i otrzymali najwyższą liczbę punktów w I Etapie Konkursu.

I miejsce zajęła Zuzanna Sobiech uczennica klasy 2CS

II miejsce zajęła Kornelia Marcinkowska, Patrycja Koziatek ,Kulesza Wiktoria - uczennice klasy 2CS

III miejsce zajęła Paulina Jakubowska uczennica klasy 1S

Gratulujemy !

Do etapu drugiego zakwalifikowało się 10 uczniów z Naszej Szkoły i 2 uczniów z powiatu ostrołęckiego z ZSP w Goworowie.

II Etap Konkursu Wiedzy o handlu i towaroznawstwie przewidziany jest na październik 2021 roku.

Nagrody w konkursie ufundowała „Spółdzielnia Uczniowska Ekonomik” i Rada Rodziców.

Organizatorzy
Barbara Zatryb, Anna Przygoda Majewska,
Krystyna Korczakowska - Nosek

EKONOMISTKI W ETAPIE CENTRALNYM KONKURSU „POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY”


28 maja 2021 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie odbył się etap centralny konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”. W tym roku decyzją Pani Katarzyny Łażewskiej-Hrycko, Głównego Inspektora Pracy, finał VIII edycji konkursu realizowany był w formie stacjonarnej, z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego, w siedzibach okręgowych inspektoratów pracy.

W zmaganiach uczestniczyli laureaci etapu wojewódzkiego: Karolina Bakuła i Anita Dumała z Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce oraz Marta Krawczak z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi.

Laureaci etapu wojewódzkiego mieli za zadanie rozwiązanie testu wielokrotnego wyboru składającego się z 50 pytań.

Wyniki tego etapu zostaną ogłoszone do 4 czerwca. Rozdanie nagród zwycięzcom nastąpi w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy.

Spotkanie z uczniami i opiekunami poprowadził Sobiesław Jaroszek, Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy. W trakcie spotkania Sobiesław Jaroszek wręczył dyplomy Głównego Inspektora Pracy za udział w konkursie oraz dyplomy za zajęcie poszczególnych miejsc w etapie wojewódzkim. Opiekunowie otrzymali listy gratulacyjne za przygotowanie uczniów do konkursu. Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy podczas spotkania życzył laureatom doskonałej znajomości zagadnień prawa pracy nie tylko podczas konkursu ale i podczas całej kariery zawodowej. 

 

Joanna Skarzyńska

FINAŁ KONKURSU„NA NAJCIEKAWSZY PROJEKT KOSZULKI DLA SPÓŁDZIELCÓW”


Ogłoszony w marcu, na FB szkoły, konkurs został podsumowany 17 maja 2021 r. – zaraz po powrocie do stacjonarnej nauki. Najciekawszy projekt koszulki dla spółdzielców wykonała Natalia Bachmura z klasy 3 KC. Nad przebiegiem konkursu, w roli jury, czuwał zarząd Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK” na czele z prezes Aleksandrą Olender oraz Martą Budną uczennicą z klasy 3 Technikum ekonomicznego. Nagrodę ufundowała Spółdzielnia Uczniowska „EKONOMIK”. Natalii serdecznie gratulujemy sukcesu, a także dziękujemy za ciekawy projekt koszulki, który wyróżnia się inwencją twórczą poprzez kreatywną szatę graficzną oraz pomysłowe motywy charakterystyczne dla naszej szkoły. Mam nadzieję, że w przyszłości nowe koszulki będą stanowiły nagrodę dla najbardziej aktywnych spółdzielców. Będą one inspiracją do realizacji nowych wyzwań ponieważ najbardziej twórczy i otwarty na nowe pomysły  spółdzielca będzie nosił ten model koszulki. Niech projekt Natalii dobrze służy działalności naszej spółdzielni i jest wyznacznikiem jej rozwoju.

Barbara Parzych


 ...  ...


6 z 68

Władze Szkoły

Dyrektor: mgr Barbara Stepnowska
Zastępcy Dyrektora:
mgr Adam Zienkiewicz
mgr Aldona Zadroga

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
ul. Traugutta 10
07-410 Ostrołęka

tel: 29 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl