OGŁOSZENIA


„Międzynarodowe mobilności kadry ZSZ nr 4” – część pierwsza


W dniach od 17 lutego do 1 marca 2023 roku grupa nauczycieli naszej szkoły wzięła udział w projekcie finansowanym z funduszy europejskich, Erasmus+:

Tytuł projektu: Międzynarodowe mobilności kadry ZSZ nr 4
Nr projektu: 022-1-PL01-KA122-VET-000073566
Czas trwania projektu: 01-12-2022 – 30-11-2023  

W pierwszej grupie przeważali nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz języków obcych. Nauczyciele wzięli udział w dwóch kursach. Pierwszy kurs to "Niekonwencjonalne metody nauczania". Kurs drugi "Nauczyciel jako trener, mentor, coach". W czasie pierwszego z kursów poznawali umiejętność pobudzenia ciekawości i kreatywności, motywowania i przyciągania uwagi młodych ludzi. Były to głownie metody niekonwencjonalne, które słyną ze swojej skuteczności w przyciąganiu uwagi uczniów. W czasie zajęć trenerka korzystała z aktywizujących i nietypowych metod szkoleniowych, co było też ciekawym sposobem na ich poznanie. Drugi kurs przede wszystkim dotyczył różnic pomiędzy rolami, jakie obecnie powinien pełnić nauczyciel, czyli rolą mentora, trenera i coacha.

Podczas „Międzynarodowej mobilności kadry z ZSZ nr 4” w Hiszpanii nauczyciele poznali wiele metod pracy z uczniem na lekcji i poza nią. Omówili różne metody nauczania.

Mobilność realizowana była w Granadzie, które to miasto uczestnicy mogli poznać w czasie wolnym, ale też w trakcie gry terenowej, jako jeden z elementów kursu. Oprócz tego uczestnicy zwiedzili urokliwą Malagę i piękną jaskinię w Nechrii. Szkolenia prowadzone przez przedstawicieli Universal Mobility to nie tylko niekonwencjonalne metody nauczania, warsztaty szkoleniowe uczestników do roli nauczyciela, trenera, mentora, coacha. To dodatkowo umożliwienie poznania uroków Andaluzji i kultury hiszpańskiej, począwszy od zwiedzania cudownych miejsc i zabytków a skończywszy na skosztowaniu smakowitych potraw miejscowej kuchni.

Cytując uczestników dowiadujemy się, że: „Pobyt w Hiszpanii pozostawił w nas niezapomniane wrażenia i sprawił, że na pewno zechcemy tam jeszcze kiedyś wrócić”

„Podczas pobytu w Hiszpanii miałam możliwość bliższego poznania moich koleżanek i kolegów z pracy, dzięki czemu jeszcze bardziej zintegrowaliśmy się. Wspólnie spędzony czas pozwolił na wymianę doświadczeń i poznanie w nowych okolicznościach”

„Bardzo podobały mi się warsztaty podczas których można było nabrać dystansu i spojrzeć na swoje dotychczasowe osiągnięcia z nowej perspektywy. Wykonywane ćwiczenia były inspirujące i zamierzam je wykorzystać w dalszej pracy z młodzieżą.”

To tylko część informacji. Dlaczego? Ponieważ w czasie letniej przerwy w podobnych zajęciach będzie uczestniczyć kolejna grupa nauczycieli. Grupa druga (tak jak poprzednia) przygotowuje się do wyjazdu uczestnicząc w zajęciach z języka angielskiego. Ta grupa również realizuje cykl spotkań obejmujących przygotowanie organizacyjne i kulturowe. Nie chcemy zdradzać szczegółów pobytu, żeby kolejni uczestnicy również mogli czuć się chociaż trochę zaskoczeni pobytem!  

Szkolny koordynator projektu

Deklaracje przystąpienia do egzaminu zawodowego


"Deklaracje przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji LATO 2023 (klasy wg harmonogramu wewnętrznego 2022/23 dostępnego w zakładce egzamin zawodowy) należy złożyć do wicedyrektora p. Adama Zienkiewicza najpóźniej do 7 lutego 2023 roku. Druki deklaracji dla klas III Technikum są dostępne u wychowawców, pozostali zainteresowani egzaminem dopełniają formalności indywidualnie."

PROJEKT „Międzynarodowe mobilności kadry ZSZ nr 4”


REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
pt. „Międzynarodowe mobilności kadry ZSZ nr 4”
Nr projektu: 022-1-PL01-KA122-VET-000073566
Okres realizacji projektu: 01-12-2022 – 30-11-2023

POBIERZ

EGZAMINY ZAWODOWE


Deklaracje na egzamin zawodowy należy złożyć najpóźniej do 15 wrześnie do wicedyrektora szkoły. W razie wątpliwości proszę się kontaktować z wychowawcą lub p. Adamem Zienkiewiczem.

XXVI Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności


Dnia 20 października 2021 roku, odbędzie się etap szkolny Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności, której tematem wiodącym będzie żywienie w profilaktyce chorób układu krążenia, ze szczególnym uwzględnieniem nadciśnienia tętniczego.

Celem Olimpiady jest:

  • pobudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów problemami żywienia i żywności,
  • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu profilaktyki chorób dietozależnych,
  • upowszechnianie wzorców racjonalnego żywienia i promocja zdrowia,
  • konfrontacja możliwości i osiągnięć uczniów z różnych szkół,
  • podniesienie poziomu kształcenia zawodowego.

Zapisy na Olimpiadę przyjmują organizatorzy etapu szkolnego – nauczyciele gastronomii:

Magdalena Kacperek, Ewa Tyszka i Wioleta Dyko 
1 z 22

Władze Szkoły

Dyrektor: mgr Barbara Stepnowska
Zastępcy Dyrektora:
mgr Adam Zienkiewicz
mgr Elżbieta Niedźwiedzka

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
ul. Traugutta 10
07-410 Ostrołęka

tel: 29 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl

Inspektor ochrony danych
Leszek Kleczkowski
email:iod@ostroleka.edu.pl