OGŁOSZENIA


EGZAMINY ZAWODOWE


Deklaracje na egzamin zawodowy należy złożyć najpóźniej do 15 wrześnie do wicedyrektora szkoły. W razie wątpliwości proszę się kontaktować z wychowawcą lub p. Adamem Zienkiewiczem.

XXVI Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności


Dnia 20 października 2021 roku, odbędzie się etap szkolny Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności, której tematem wiodącym będzie żywienie w profilaktyce chorób układu krążenia, ze szczególnym uwzględnieniem nadciśnienia tętniczego.

Celem Olimpiady jest:

  • pobudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów problemami żywienia i żywności,
  • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu profilaktyki chorób dietozależnych,
  • upowszechnianie wzorców racjonalnego żywienia i promocja zdrowia,
  • konfrontacja możliwości i osiągnięć uczniów z różnych szkół,
  • podniesienie poziomu kształcenia zawodowego.

Zapisy na Olimpiadę przyjmują organizatorzy etapu szkolnego – nauczyciele gastronomii:

Magdalena Kacperek, Ewa Tyszka i Wioleta Dyko 

SZKOLENIA DLA EKONOMISTÓW


W imieniu Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce zapraszam uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista na cykl spotkań mających przybliżyć praktyczne aspekty pracy księgowego. Spotkania realizowane będą z wykorzystaniem technik i metod komunikacji na odległość zgodnie z następującym harmonogramem.

Harmonogram do pobrania

Osoby chętne proszę o zgłoszenie się do mnie i przekazanie następujących danych : imię i nazwisko oraz email.

Przewodnicząca Zespołu Przedmiotów Ekonomiczno - Handlowych

Małgorzata Złotkowska

Dzień Wielojęzyczności w Parlamencie Europejskim


W związku ze zbliżającym się Dniem Wielojęzyczności odbędzie się kilka wydarzeń organizowanych 24 i 25 września centralnie przez Parlament Europejski. W programie m.in. interaktywne warsztaty online na temat tłumaczeń pisemnych i ustnych.

Szczegółowe informacje oraz formularze rejestracyjne znajdują się na stronie: https://visiting.europarl.europa.eu/pl/events/brussels/multilingualism-day

Serdecznie zapraszamy!

Małgorzata Święcicka

Odbiór Świadectw MaturalnychOd dnia 05.07.2021 zapraszamy po odbiór ŚWIADECTW MATURALNYCH

1 z 21

Władze Szkoły

Dyrektor: mgr Barbara Stepnowska
Zastępcy Dyrektora:
mgr Adam Zienkiewicz
mgr Elżbieta Niedźwiedzka

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
ul. Traugutta 10
07-410 Ostrołęka

tel: 29 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl

Inspektor ochrony danych
Leszek Kleczkowski
email:iod@ostroleka.edu.pl