OGŁOSZENIA


HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH Z PRZEDMIOTÓW 2012


 

pobierz - HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH Z PRZEDMIOTÓW

 

 

POPRAWKOWY EGZAMIN MATURALNY 2012


POPRAWKOWY EGZAMIN MATURALNY 2012


Egzaminy pisemne ze wszystkich przedmiotów odbędą się 21 sierpnia 2012

o godz.9:00 (wtorek) w szkole macierzystej (ZSZ Nr4)

- Uczniowie winni zgłosić się na egzamin na godz.8:30.
- z dokumentem tożsamości,
- czarnym długopisem,
- na matematykę należy zabrać prosty kalkulator.

pobierz listy uczniów przystępujących do egzaminu

 22 z 22

Władze Szkoły

Dyrektor: mgr Barbara Stepnowska
Zastępcy Dyrektora:
mgr Adam Zienkiewicz
mgr Elżbieta Niedźwiedzka

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
ul. Traugutta 10
07-410 Ostrołęka

tel: 29 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl

Inspektor ochrony danych
Leszek Kleczkowski
email:iod@ostroleka.edu.pl