Aktualności eTwinning


Krajowa Odznaka Jakości dla naszego projektu eTwinning - The same or different


25.07.2023 nasz projekt eTwinning “The same or different” dostał Krajową Odznakę Jakości.

Krajowa Odznaka Jakości przyznawana jest przez Krajowe Biuro eTwinning tym nauczycielom, których praca w ramach międzynarodowego projektu osiągnęła wysoki poziom. Dla nauczycieli jest to uznanie ich pracy, dla uczniów to większa motywacja do prowadzenia zaplanowanych działań, a dla szkoły – publiczne potwierdzenie zaangażowania i dążenia do jakości oraz otwartość na współpracę europejską.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom projektu!

Opiekunowie projektu:
Swietłana Kupis, Milena Tyszka, Ewa Okowicka-Dyl, Elżbieta Rogalska

Podsumowanie projektu eTwinning "THE SAME OR DIFFERENT"


W czerwcu zakończyliśmy kolejny projekt eTwinning w naszej szkole. W tym projekcie uczniowie klasy 4 SH1 współpracowali z uczniami ze szkół z Turcji i Włoch. W trakcie wykonywania zadań projektowych uczniowie mieli okazję poznać oraz porównać różne aspekty życia nastolatków w Europie. Uczestnicy tworzyli propozycje logo projektu i głosowali na najlepsze, omówili prawa autorskie oraz zasady bezpiecznego korzystania z internetu, nagrali krótkie filmiki przedstawiające typowy dzień ucznia w szkole i na spotkaniu online omówili różnice i podobieństwa, pracowali w grupach opowiadając o swoich ulubionych świętach, odpowiadali na pytania ankietowe o swoich przyszłych zawodach oraz marzeniach, nagrali filmiki z przepisami na swoje ulubione dania, zrobili prezentacje o typowym menu nastolatka, przygotowali filmy i prezentacje o swoim miejscu zamieszkania i na spotkaniu online podsumowali działania projektowe. Uczniowie doszli do wniosku, że wiele rzeczy ich łączy, że mają podobne zainteresowania i marzenia jak ich rówieśnicy z Włoch i Turcji. A różnice w funkcjonowaniu szkół, ulubione potrawy oraz ciekawostki o miejscach zamieszkania były zaskakujące!

European School Education Platform eTwinning

 

Opiekunowie projektu:
S. Kupis, E. Rogalska, M. Tyszka, E. Okowicka-Dyl

Międzynarodowy projekt eTwinning THE SAME OR DIFFERENT


20.01.2023 odbyło się pierwsze spotkanie online uczniów naszej szkoły (klasa 4 SH1) z uczniami ze szkół z Turcji i Włoch. Od listopada pracujemy wspólnie nad projektem eTwinning The same or different – Tacy sami czy inni. Na spotkaniu podsumowaliśmy działania z pierwszego zadania projektu. Zadanie polegało na nagraniu krótkiego filmu i opowiedzeniu o typowym dniu w szkole. Po obejrzeniu filmów na spotkaniu mogliśmy omówić podobieństwa i różnice w życiu szkolnym nastolatków z Polski, Turcji i Włoch oraz rozwiązać quizy Kahoot przygotowane przez uczniów.

 

 

Opiekunowie projektu:

Swietłana Kupis, Elżbieta Rogalska, Milena Tyszka, Ewa Okowicka-Dyl

Międzynarodowy projekt eTwinning THE SAME OR DIFFERENT


eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły z całej Europy (i nie tylko) współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. eTwinning to również doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

Od listopada bieżącego roku uczniowie naszej szkoły z klasy 4 SH1 uczestniczą w realizacji projektu THE SAME OR DIFFERENT (Tacy sami czy inni)

Partnerzy projektu: 

Kumru Torgulca (współzałożyciel) - Turcja - Hasan Akın Anatolian High School MAHKEME MAH. SAİP HOCA BUL. NO: 18 BURHANİYE / BALIKESİR

Michella Serafini (uczestnik) - Włochy - ITIS M.O.V.M. Don Giuseppe Morosini Via Casilina, Ferentino  

Projekt ma na celu przybliżyć uczniom możliwość zapoznania z codziennym życiem ich rówieśników z różnych krajów Europy, a także rozwijać ich społecznie i emocjonalnie poprzez umiejętność prezentacji oraz budowania nowych relacji. Chcemy rozwijać świadomość bycia obywatelem Europy oraz kształtować umiejętność współpracy w międzynarodowym środowisku, co będzie z pewnością przydatne w ich karierze zawodowej. 

Uczniowie będą mieli okazję pokazać oraz poznać różne aspekty życia nastolatków w Europie, będą mogli zaprezentować swój region, ciekawostki oraz potrawy regionalne.

Produktem końcowym projektu będzie quiz oraz prezentacja, w której przedstawimy spostrzeżenia i wnioski uczestników projektu na temat różnych aspektów życia nastolatka w Europie.

Działania projektu będą rozwijać umiejętności uczestników w zakresie komunikacji (dyskusje na forum, online, czaty), krytycznego myślenia (ankiety, porównanie zalet i wad, ewaluacja działań), współpracy (praca w zespołach międzynarodowych) oraz kreatywności (szukanie rozwiązań, tworzenie filmów oraz prezentacji).

Opiekunowie projektu:

Swietłana Kupis, Elżbieta Rogalska, Milena Tyszka, Ewa Okowicka-Dyl

Międzynarodowy projekt eTwinning


“Zdrowe żywienie w szkołach ponadpodstawowych”

Projekt “Zdrowe żywienie w szkołach ponadpodstawowych” realizujemy wspólnie ze szkołami z Francji, Grecji, Portugalii, Chorwacji, Bułgarii, Macedonii i Turcji. Tym razem w projekcie bierze udział klasa 1 technik żywienia i usług gastronomicznych.

Celem projektu jest promowanie zdrowego stylu życia oraz żywienia wśród młodzieży. Uczestnicy projektu będą mieli okazję do doskonalenia kompetencji zawodowych, językowych, komunikacyjnych i interpersonalnych. Działania w projekcie pozwolą uczniom rozwijać ich kreatywność, pewność siebie oraz umiejętność uczenia się. 13 października odbyło się pierwsze spotkanie online, na którym uczestnicy projektu opowiadali o sobie i o swoich szkołach. Obejrzeliśmy również krótkie filmiki prezentujące szkoły partnerskie. Spotkanie było interesujące i inspirujące do dalszych działań.

 

Opiekunowie projektu:

Swietłana Kupis, Elżbieta Rogalska, Milena Tyszka, Ewa Okowicka-Dyl
1 z 3

Władze Szkoły

Dyrektor: mgr Barbara Stepnowska
Zastępcy Dyrektora:
mgr Adam Zienkiewicz
mgr Elżbieta Niedźwiedzka

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
ul. Traugutta 10
07-410 Ostrołęka

tel: 29 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl

Inspektor ochrony danych
Leszek Kleczkowski
email:iod@ostroleka.edu.pl