Aktualności eTwinning


Europejska Odznaka Jakości dla projektu eTwinning


Kolejna nagroda dla naszego projektu eTwinning! Tym razem projekt został odznaczony Europejską Odznaką Jakości. Jest to dla nas duży zaszczyt i wyróżnienie!

Projekt tworzyli uczniowie klasy 5 SH1 oraz opiekunki projektu - Swietłana Kupis, Elżbieta Rogalska, Ewa Okowicka-Dyl, Milena Tyszka. Partnerami projektu były szkoły z Turcji i Włoch.

“Odznaka Jakości jest przyznawana wybitnym międzynarodowym projektom eTwinning i wskazuje osiągnięcie określonego krajowego i europejskiego standardu. Odznaka Jakości jest przyznawana jako: Krajowa Odznaka eTwinning oraz Europejska Odznaka eTwinning.

Europejska Odznaka Jakości to ocena pracy wszystkich nauczycieli uczestniczących w projekcie eTwinning. Projekty, które otrzymały Europejska Odznakę Jakości to te, które zostały najwyżej ocenione spośród tych, które otrzymały Krajową Odznakę Jakości. Projekty te stanowią przykłady udanej współpracy europejskiej.

Przyznawana jest przez Centralne Biuro eTwinning (Central Support Service, CSS) nauczycielom zaangażowanym w projekt według poniższych zasad.

- Nauczyciel został zgłoszony do Europejskiej Odznaki Jakości przez co najmniej jedno Krajowe Biuro eTwinning, po przeprowadzeniu procesu selekcji. Każde Krajowe Biuro eTwinning zgłasza najlepszą jedną trzecią projektów spośród projektów wyróżnionych Krajową Odznaką Jakości na podstawie oceny ich jakości. 

S. Kupis

Krajowa Odznaka Jakości dla naszego projektu eTwinning - The same or different


25.07.2023 nasz projekt eTwinning “The same or different” dostał Krajową Odznakę Jakości.

Krajowa Odznaka Jakości przyznawana jest przez Krajowe Biuro eTwinning tym nauczycielom, których praca w ramach międzynarodowego projektu osiągnęła wysoki poziom. Dla nauczycieli jest to uznanie ich pracy, dla uczniów to większa motywacja do prowadzenia zaplanowanych działań, a dla szkoły – publiczne potwierdzenie zaangażowania i dążenia do jakości oraz otwartość na współpracę europejską.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom projektu!

Opiekunowie projektu:
Swietłana Kupis, Milena Tyszka, Ewa Okowicka-Dyl, Elżbieta Rogalska

Podsumowanie projektu eTwinning "THE SAME OR DIFFERENT"


W czerwcu zakończyliśmy kolejny projekt eTwinning w naszej szkole. W tym projekcie uczniowie klasy 4 SH1 współpracowali z uczniami ze szkół z Turcji i Włoch. W trakcie wykonywania zadań projektowych uczniowie mieli okazję poznać oraz porównać różne aspekty życia nastolatków w Europie. Uczestnicy tworzyli propozycje logo projektu i głosowali na najlepsze, omówili prawa autorskie oraz zasady bezpiecznego korzystania z internetu, nagrali krótkie filmiki przedstawiające typowy dzień ucznia w szkole i na spotkaniu online omówili różnice i podobieństwa, pracowali w grupach opowiadając o swoich ulubionych świętach, odpowiadali na pytania ankietowe o swoich przyszłych zawodach oraz marzeniach, nagrali filmiki z przepisami na swoje ulubione dania, zrobili prezentacje o typowym menu nastolatka, przygotowali filmy i prezentacje o swoim miejscu zamieszkania i na spotkaniu online podsumowali działania projektowe. Uczniowie doszli do wniosku, że wiele rzeczy ich łączy, że mają podobne zainteresowania i marzenia jak ich rówieśnicy z Włoch i Turcji. A różnice w funkcjonowaniu szkół, ulubione potrawy oraz ciekawostki o miejscach zamieszkania były zaskakujące!

European School Education Platform eTwinning

 

Opiekunowie projektu:
S. Kupis, E. Rogalska, M. Tyszka, E. Okowicka-Dyl

Międzynarodowy projekt eTwinning THE SAME OR DIFFERENT


20.01.2023 odbyło się pierwsze spotkanie online uczniów naszej szkoły (klasa 4 SH1) z uczniami ze szkół z Turcji i Włoch. Od listopada pracujemy wspólnie nad projektem eTwinning The same or different – Tacy sami czy inni. Na spotkaniu podsumowaliśmy działania z pierwszego zadania projektu. Zadanie polegało na nagraniu krótkiego filmu i opowiedzeniu o typowym dniu w szkole. Po obejrzeniu filmów na spotkaniu mogliśmy omówić podobieństwa i różnice w życiu szkolnym nastolatków z Polski, Turcji i Włoch oraz rozwiązać quizy Kahoot przygotowane przez uczniów.

 

 

Opiekunowie projektu:

Swietłana Kupis, Elżbieta Rogalska, Milena Tyszka, Ewa Okowicka-Dyl

Międzynarodowy projekt eTwinning THE SAME OR DIFFERENT


eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły z całej Europy (i nie tylko) współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. eTwinning to również doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

Od listopada bieżącego roku uczniowie naszej szkoły z klasy 4 SH1 uczestniczą w realizacji projektu THE SAME OR DIFFERENT (Tacy sami czy inni)

Partnerzy projektu: 

Kumru Torgulca (współzałożyciel) - Turcja - Hasan Akın Anatolian High School MAHKEME MAH. SAİP HOCA BUL. NO: 18 BURHANİYE / BALIKESİR

Michella Serafini (uczestnik) - Włochy - ITIS M.O.V.M. Don Giuseppe Morosini Via Casilina, Ferentino  

Projekt ma na celu przybliżyć uczniom możliwość zapoznania z codziennym życiem ich rówieśników z różnych krajów Europy, a także rozwijać ich społecznie i emocjonalnie poprzez umiejętność prezentacji oraz budowania nowych relacji. Chcemy rozwijać świadomość bycia obywatelem Europy oraz kształtować umiejętność współpracy w międzynarodowym środowisku, co będzie z pewnością przydatne w ich karierze zawodowej. 

Uczniowie będą mieli okazję pokazać oraz poznać różne aspekty życia nastolatków w Europie, będą mogli zaprezentować swój region, ciekawostki oraz potrawy regionalne.

Produktem końcowym projektu będzie quiz oraz prezentacja, w której przedstawimy spostrzeżenia i wnioski uczestników projektu na temat różnych aspektów życia nastolatka w Europie.

Działania projektu będą rozwijać umiejętności uczestników w zakresie komunikacji (dyskusje na forum, online, czaty), krytycznego myślenia (ankiety, porównanie zalet i wad, ewaluacja działań), współpracy (praca w zespołach międzynarodowych) oraz kreatywności (szukanie rozwiązań, tworzenie filmów oraz prezentacji).

Opiekunowie projektu:

Swietłana Kupis, Elżbieta Rogalska, Milena Tyszka, Ewa Okowicka-Dyl
1 z 3

Władze Szkoły

Dyrektor: mgr Barbara Stepnowska
Zastępcy Dyrektora:
mgr Adam Zienkiewicz
mgr Elżbieta Niedźwiedzka

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
ul. Traugutta 10
07-410 Ostrołęka

tel: 29 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl

Inspektor ochrony danych
Leszek Kleczkowski
email:iod@ostroleka.edu.pl