COVID 19


PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z COVID19 - w czasie egzaminów


 

DO POBRANIA - PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z COVID19 – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Adam Zienkiewicz

 

MAZOWIECKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY


OGŁOSZENIE


KOMUNIKAT


Od 19 października (do odwołania) przechodzimy na nauczanie hybrydowe. Klasy 3 i 4 technikum uczą się stacjonarnie, a klasy 1 i 2 - mają lekcje zgodnie z tygodniowym planem lekcji, ale ZDALNIE (z domu z wykorzystaniem metod pracy na odległość).

Zajęcia praktyczne dla WSZYSTKICH KLAS odbywają się w trybie stacjonarnym (w stołówce szkolnej, sali technologicznej 7, hotelu Korona i Karczmie Ostoja).

wyjaśnienie: zajęcia praktyczne w stołówce szkolnej i sali technologicznej 7 oznaczają - przedmioty realizowane w systemie blokowym: procesy technologiczne w gastronomii i procesy produkcji wyrobów cukierniczych.

Nauczyciele pracują w trybie stacjonarnym (ze szkoły) zgodnie z tygodniowym planem lekcji. 

 
1 z 2

Władze Szkoły

Dyrektor: mgr Barbara Stepnowska
Zastępcy Dyrektora:
mgr Adam Zienkiewicz
mgr Elżbieta Niedźwiedzka

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
ul. Traugutta 10
07-410 Ostrołęka

tel: 29 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl

Inspektor ochrony danych
Leszek Kleczkowski
email:iod@ostroleka.edu.pl