AKTUALNOŚCI SPÓŁDZIELNIA EKONOMIK


Walne Zgromadzenie Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK”


W dniu 20 września odbyło się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK” o charakterze planistyczno-wyborczym. W zebraniu udział wzięli członkowie z klas ekonomicznych i handlowych oraz zaproszeni goście w osobach: Pan Wicedyrektor Adam Zienkiewicz oraz nauczyciele wyznaczeni na opiekunów spółdzielni Pani Barbara Parzych i Pani Małgorzata Święcicka.

Obradom przewodniczył prezes Wiktor Zalewski z klasy 3A. Podczas walnego zgromadzenia zostały przeprowadzone wybory uzupełniające na stanowiska członków zarządu – skarbnika i wiceprezesa oraz do rady nadzorczej. Spółdzielcy podjęli stosowne uchwały związane z funkcjonowaniem spółdzielni.

Członkowie spółdzielni obejrzeli KRONIKĘ SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ „EKONOMIK” za ubiegły rok szkolny 2022/2023, która została przygotowana również w formie książkowej. Była to okazja do wspomnień oraz refleksji nad inicjatywami podejmowanymi w minionym roku szkolnym, które zostały utrwalone na kartach naszej kroniki. Młodzi spółdzielcy debatowali również na temat nowych pomysłów na przedsięwzięcia, akcji oraz innych inspirujących form aktywności do realizacji w bieżącym roku szkolnym.  

Barbara Parzych

WYRÓŻNIENIE DLA ALEKSANDRY MODZELEWSKIEJ W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE


WYRÓŻNIENIE DLA ALEKSANDRY MODZELEWSKIEJ W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE „NA NAJLEPIEJ PRACUJĄCĄ SPÓŁDZIELNIĘ UCZNIOWSKĄ W ROKU 2022/2023”

Zarząd Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK” uczestniczył w Ogólnopolskim Sejmiku Spółdzielni Uczniowskich w Warszawie.

Podczas tego ważnego wydarzenia dla środowiska spółdzielczego, które miało miejsce 20 czerwca w siedzibie Związku Lustracyjnego Spółdzielni został rozstrzygnięty konkurs organizowany przez Krajową Radę Spółdzielczą przy współudziale Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej w Krakowie.

Celem konkursu jest zaprezentowanie spółdzielni uczniowskiej i jej osiągnięć oraz środowiska, w którym działa w roku szkolnym 2022/23.

Tradycyjnie nasza spółdzielnia wzięła udział w tym konkursie.

W bieżącym roku szkolnym Aleksandra Modzelewska – członek zarządu – KRONIKARZ Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK” przygotowała pracę konkursową w formie FOTOREPORTAŻU.

Aleksandra Modzelewska otrzymała wyróżnienie w Konkursie

„O PUCHAR KRAJOWEJ RADY SPÓŁDZIELCZEJ NA NAJLEPSZY FOTOREPORTAŻ O SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023”.

Głównym tematem Sejmiku był jubileusz 100 - lecia proklamowania Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości. Spółdzielnie Uczniowskie na równi ze środowiskiem spółdzielni dorosłych uroczyście obchodzą to święto. Sejmik był okazją do przypomnienia historii spółdzielczości oraz pokazania, że idea ta mimo upływu czasu jest żywa i sprawdza się w każdej epoce.

Sejmik jest też przestrzenią do spotkania się działaczy i członków spółdzielni uczniowskich, nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń.

Dziękujemy serdecznie organizatorom za zaproszenie na Sejmik.

 

Opiekun Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK” Barbara Parzych 

„Lekcja z ZUS”


W dniu 6 czerwca do klasy 4 Technikum Ekonomicznego została zaproszona Pani Marzena Parzych – pracownik Inspektoratu ZUS w Ostrołęce.

Podczas lekcji zostały omówione między innymi tematy związane ze świadczeniami z tytułu ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego oraz zdrowotnego. Uczniowie mieli możliwość sprawdzenia i doskonalenia swojej wiedzy podczas rozwiązywania krzyżówki, a także rozwikłania wszelkich kwestii związanych ze składkami odprowadzanymi przez płatników.

Dziękujemy serdecznie za przeprowadzenie ciekawej lekcji w atrakcyjnej formie oraz pogłębienie świadomości ekonomicznej młodzieży z zakresu ubezpieczeń społecznych.

 

Barbara Parzych 

Dzień Dziecka w ZSZ nr 4


1 czerwca w Dniu Dziecka Spółdzielcy z „Ekonomika” ufundowali całej Społeczności naszej szkoły lody. Tego dnia niezwykle istotne jest, by był to czas, kiedy wyjątkowo podkreśla się to, jak ważne są dla nas dzieci i jak niezwykle istotne jest wspieranie ich w rozwoju – na wielu płaszczyznach.

Jednocześnie obchodziliśmy tego dnia „Dzień Spółdzielcy”. Spółdzielnia uczniowska jest doskonałym sposobem na rozwijanie przedsiębiorczości, aktywności społecznej, współpracy i zaradności młodzieży. Kształtujemy u uczniów następujące cechy charakteru, zachowania i umiejętności: uczciwość, odpowiedzialność, uspołecznienie, gospodarność, rzetelność i życzliwość. Są to cechy, którymi powinien charakteryzować się także każdy dorosły przedsiębiorca. 

Małgorzata Święcicka

SPÓŁDZIELCY Z WIZYTĄ W URZĘDZIE MIASTA


W dniu 1 czerwca spółdzielcy z klasy 2 Technikum Ekonomicznego wraz z opiekunami wybrali się na spotkanie do Urzędu Miasta w Ostrołęce.

W odpowiedzi na potrzeby i zainteresowania młodzieży, która chce w przyszłości realizować się jako przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarczą skierowaliśmy nasze kroki do Wydziału Działalności Gospodarczej.

Podczas spotkania ekonomiści otrzymali odpowiedzi na wszystkie pytania, na które każdy potencjalny przedsiębiorca powinien sobie odpowiedzieć przed podjęciem decyzji oraz zarejestrowaniem działalności gospodarczej w CEIDG.

Pracownicy Wydziału Działalności Gospodarczej wraz z Panią Dyrektor Ewą Tomaszewską przedstawili i zaprezentowali młodzieży PAKIET „KONSTYTUCJI BIZNESU” oraz wskazali i omówili najważniejsze rozwiązania – jak należy je stosować.

Ponadto uczniowie otrzymali upominki okolicznościowe od PANA PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKA z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, za które serdecznie dziękujemy.

Spotkanie z pracownikami Urzędu Miasta Ostrołęki było okazją do poszerzenia świadomości ekonomicznej u przyszłych przedsiębiorców.

Jeszcze raz pięknie dziękujemy za umożliwienie spółdzielcom poznania zasad funkcjonowania Wydziału Działalności Gospodarczej w atrakcyjnej formie.

Barbara Parzych
Barbara Zatryb
1 z 11

Władze Szkoły

Dyrektor: mgr Barbara Stepnowska
Zastępcy Dyrektora:
mgr Adam Zienkiewicz
mgr Elżbieta Niedźwiedzka

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
ul. Traugutta 10
07-410 Ostrołęka

tel: 29 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl

Inspektor ochrony danych
Leszek Kleczkowski
email:iod@ostroleka.edu.pl