AKTUALNOŚCI SPÓŁDZIELNIA EKONOMIK


UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO DLA KLAS MATURALNYCH I POŻEGNANIE SPÓŁDZIELCÓW


Członek Zarządu Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK” Anna Banaś – wiceprezes wraz z członkami RADY NADZORCZEJ w osobach: Wiktoria Kuciejczyk, Natalia Jaworska oraz Wiktoria Deptuła, żegnali starszych kolegów i koleżanki, którzy 26 kwietnia opuszczali szkolne mury.

Społeczność spółdzielczą tworzyli uczniowie z klasy 5A Technikum ekonomicznego.

Wśród tegorocznych maturzystów są spółdzielcy, którzy pełnili ważne funkcje m.in.:

Mateusz Siok – wiceprezes,
• Gabriela Krakowiecka - skarbnik,
• Oliwia Pławska – przewodnicząca RADY NADZORCZEJ,
• Malwina Małkowska – z-ca przewodniczącej RADY NADZORCZEJ,
• Daria Humienna – sekretarz.

Dziękujemy za współpracę oraz życzymy powodzenia na maturze.

Barbara Parzych

WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ „EKONOMIK”


W dniu 16 lutego 2024 roku odbyło się WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ „EKONOMIK” o charakterze sprawozdawczym, w którym uczestniczyli spółdzielcy oraz opiekunowie spółdzielni Pani Barbara Parzych i Pani Małgorzata Święcicka, a także Pan Wicedyrektor Adam Zienkiewicz.

Obradom przewodniczył Prezes Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK” Wiktor Zalewski uczeń z klasy 3 Technikum ekonomicznego.

Podczas Walnego Zgromadzenia zostały podjęte stosowne uchwały związane z prowadzoną działalnością, a także zatwierdzono roczne sprawozdanie finansowe.

Dokonano podsumowania szeregu inicjatyw finansowanych w ramach działalności spółdzielni w roku ubiegłym. Jednocześnie członkowie spółdzielni z entuzjazmem przedstawili nowe propozycje i pomysły na działania do realizacji w najbliższym czasie.

Pani Barbara Parzych podziękowała wszystkim spółdzielcom za zaangażowanie i wszechstronne działania wspierające realizację stautowych zadań szkoły, które służą całej naszej społeczności.

Barbara Parzych
 

PODSUMOWANIE OLIMPIADY Z ZUS „WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ O UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH”


Projekt edukacyjny „Lekcje z ZUS” wieńczy Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”, w której wzięli udział uczniowie klas ekonomicznych. I etap Olimpiady został przeprowadzony 28 listopada w formie stacjonarnej.

Uczniowie mieli do rozwiązania test jednokrotnego wyboru składający się z 20 zadań.

Najwyższą liczbę punktów uzyskali:
I miejsce Mateusz Siok z klasy 5A1,
II miejsce Gabriela Krakowiecka z klasy 5A1,
III miejsce Natalia Świątkowska z klasy 5A1.

Uczniowie zostali zgłoszeni do zespołu reprezentującego szkołę podczas rozgrywek na kolejnym szczeblu Olimpiady.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy okolicznościowe oraz nagrody ufundowane przez ZUS Oddział w Płocku, które wręczyła Pani Wicedyrektor Elżbieta Niedźwiedzka podczas uroczystego podsumowania Olimpiady. Nauczyciele zaangażowani w przygotowanie młodzieży do Olimpiady również otrzymali podziękowania i upominki od ZUS Oddział w Płocku.

Nad przebiegiem Olimpiady czuwała KOMISJA SZKOLNA: Barbara Parzych, Małgorzata Złotkowska, Joanna Skarzyńska oraz przewodniczący Pan Wicedyrektor Adam Zienkiewicz. Gratulujemy zwycięzcom oraz życzymy dalszych sukcesów.

W sposób szczególny składam podziękowania dla Pani Anety Kokosza koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji za współpracę, wsparcie i towarzyszenie nam podczas realizacji projektu edukacyjnego „Lekcje z ZUS”.
 

Barbara Parzych

WIGILIA SPÓŁDZIELCÓW


 

W dniu 18 grudnia członkowie Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK” uczestniczyli w spotkaniu wigilijnym zorganizowanym przez zarząd spółdzielni oraz radę nadzorczą. Podczas wigilii spółdzielczej gościliśmy dyrekcję szkoły oraz nauczycieli i opiekuna spółdzielni. Aleksandra Modzelewska – członek zarządu - poprowadziła wspólną modlitwę, a następnie popłynęły życzenia i wiele serdeczności wśród młodzieży spółdzielczej. Dzieliliśmy się opłatkiem, słuchaliśmy kolęd oraz degustowaliśmy potrawy wigilijne. Spędziliśmy miło czas w przyjaznej atmosferze, a także wspólnie celebrowaliśmy nasze spółdzielcze sukcesy.

Dziękujemy za życzliwość i wsparcie w organizacji spotkania nauczycielom przedmiotów zawodowych gastronomicznych:

• Pani Ewie Okowickiej-Dyl,
• Pani Renacie Lech,
• Pani Milenie Tyszka  

za przygotowanie poczęstunku na młodzieży.

Opiekun Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK”
Barbara Parzych

ZAPROSZENIE

1 z 12

Władze Szkoły

Dyrektor: mgr Barbara Stepnowska
Zastępcy Dyrektora:
mgr Adam Zienkiewicz
mgr Elżbieta Niedźwiedzka

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
ul. Traugutta 10
07-410 Ostrołęka

tel: 29 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl

Inspektor ochrony danych
Leszek Kleczkowski
email:iod@ostroleka.edu.pl