AKTUALNOŚCI SAMORZĄD


STREFY RELAKSU


Od września Samorząd Uczniowski ciężko pracował, aby stworzyć wymarzone strefy relaksu. Uczniowie piekli i sprzedawali ciasta, a zespół fotografów zrobił, wywołał i rozdystrybuował klasowe zdjęcia. Pracy mieliśmy mnóstwo, ale osiągnęliśmy zamierzony cel- do tej pory powstały dwie strefy relaksu: na trzecim i czwartym piętrze w budynku przy ulicy Romualda Traugutta. Działania te są kontynuacją projektu sprzed dwóch lat, gdy wspólnymi siłami z SU EKONOMIK stworzyliśmy Pokój Relaksu na ulicy Parkowej. Tym razem dostaliśmy wsparcie finansowe od SK PCK i szkolnego wolontariatu. Dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały się w nasze działania.

Samorząd Uczniowski

SOS DLA UKRAINY


Społeczność naszej szkoły postanowiła wspomóc finansowo osoby z Ukrainy. Skoncentrowaliśmy się na zbiórce pieniędzy, aby nasza pomoc była celowa. Samorząd Szkoły zadecydował, aby darowiznę przekazać na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej oraz Fundacji Drabina Rozwoju, która pomaga uchodźcom przebywającym na terenie Ostrołęki. W akcję zaangażowało się wielu członków szkolnej społeczności. Wszystkim bardzo dziękujemy :) Udało nam się zebrać 2714,5 zł !!!

Za zaangażowanie dziękujemy: SK PCK; Samorządowi Uczniowskiemu; Paniom B. Zaborowskiej i M. Święcickiej oraz uczniom, którzy piekli i sprzedawali ciasta w ramach projektu Szkoła Ambasador Parlamentu Europejskiego; SK Caritas i Pani A. Sikorskiej, SU EKONOMIK i Paniom M. Święcickiej i B. Parzych; Paniom: Ewie Okowickiej- Dyl, Milenie Tyszce, Swietłanie Kupis, Elżbiecie Rogalskiej oraz klasom 3G i 3 KC, które w ramach projektu European cuisine of XXI century piekły ciasta; nauczycielom przedmiotów gastronomicznych- paniom R. Lech, M. Kacperek, W. Dyko. E Tyszce; Pani Elżbiecie Niedźwiedzkiej oraz klasie 1O; Pani B. Zaborowskiej oraz klasie 3 AH; klasom, które dokonały dobrowolnych wpłat: 1S, 2S, 3CS, 3O1, 4A, 4S, 4KC, 2A, 1O, 4H.

 

Koordynatorzy Akcji Charytatywnej

B. Zaborowska, A. Nol

OTRZĘSINY KLAS PIERWSZYCH


30.09.2020 - tego dnia wszystkie pierwszaki stały się pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły, czyli tradycyjnie odbyły się otrzęsiny klas pierwszych.

Przygotowaniem i przeprowadzeniem konkurencji otrzęsinowych zajęły się starsze koleżanki i koledzy z klasy III Tg – Paulina Cichocka, III Te – Aleksandra Olender, Marta Budna, Cezary Kostrzewski oraz Paweł Kiernozek i Jakub Prajs z klasy IV Tg.

Konkurencje, z którymi musieli się zmierzyć przedstawiciele klas pierwszych to: „reklama”, „jaka to melodia”, „picie mleka”, „trudne słowa”, „quizz o szkole”, „jedzenie jogurtu”. Zabawa była przednia, mnóstwo śmiechu i pozytywnej energii podczas bezwzględnej rywalizacji o palmę pierwszeństwa w poszczególnych konkurencjach. Po podsumowaniu punktów najlepsza okazała się drużyna z klasy I To, która otrzymała voucher zwalniający z odpytywania , klasówki itd. w wybranym przez uczniów dniu.

Otrzęsiny jak co roku, były świetną formą rozrywki zarówno dla młodzieży jak i nauczycieli jednocześnie integrując społeczność szkolną. 

Samorząd Uczniowski

DZIEŃ DRESA


We wtorek obchodziliśmy Dzień Dresa zorganizowany przez Samorząd Uczniowski. Jak zawsze finansowo wsparła nas Spółdzielnia Uczniowska EKONOMIK, która ufundowała koszulki dla zwycięzców konkursu o tytuł Dresa Roku 2020. Wzięli w nim udział chętni uczniowie oraz nauczyciele. Komisja konkursowa po zaskakujących prezentacjach uczestników wyłoniła najlepszych. Konkurencja była tak mocna, iż  konieczne było przeprowadzenie dogrywki. I miejsce zajęła Otylia Olbryś z kl. I G, II miejsce- Damian Załęski z kl. II G, III miejsce –Julia Morawska z kl. II SH1.Wśród nauczycieli wygrała pani kierownik kształcenia praktycznego- Anna Słota. Klasa, która miała najwięcej reprezentantów w dresiarskim świecie, wygrała zwolnienie z kartkówki. Dziękujemy wszystkim za świetną zabawę.

Samorząd Uczniowski

 

DZIEŃ PATRONA


25 września 2020 roku w hali im. Arkadiusza Gołasia obchodziliśmy Święto Patrona naszej szkoły- Adama Chętnika. Uroczystość rozpoczęła pani Dyrektor Barbara Stepnowska krótkim przemówieniem, w którym przywitała uczniów klas pierwszych w gronie społeczności szkolnej, życząc im także sukcesów w nauce. Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie klas I. Uczniowie przysięgali godnie reprezentować szkołę, sumiennie wypełniać obowiązki ucznia oraz zachowywać się wzorowo. W imieniu Samorządu Uczniowskiego głos zabrała Kinga Sikora z klasy II SH1. Święto Patrona było również doskonałą okazją do ogłoszenia wyników konkursu wiedzy o Patronie Adamie Chętniku, który kierowany jest przede wszystkim do uczniów klas pierwszych. Część artystyczna przybliżyła sylwetkę sylwetkę patrona szkoły. Uroczystość przygotowali p. Ewa Zych, p. Agnieszka Sikorska , p. Anna Nol, p.Dariusz Bunkowski.

Samorząd Uczniowski

 
1 z 12

Władze Szkoły

Dyrektor: mgr Barbara Stepnowska
Zastępcy Dyrektora:
mgr Adam Zienkiewicz
mgr Elżbieta Niedźwiedzka

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
ul. Traugutta 10
07-410 Ostrołęka

tel: 29 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl

Inspektor ochrony danych
Leszek Kleczkowski
email:iod@ostroleka.edu.pl