AKTUALNOŚCI EKOMANIACY


PODZIĘKOWANIE ZA UDZIAŁ W ECOKONKURSIE


„Klimat dla Młodych”


SK Ekologicznego Ekomaniacy/ GOZ oraz EPAS przystąpiło do realizacji Projektu: „Klimat dla Młodych” organizowanego przez Stowarzyszenie Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF. Projekt miał na celu:

1.Kształtowanie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie znaczenia ekologicznego stylu życia.

2.Inspirowanie dzieci, młodzieży, a także nauczycieli, pedagogów i rodziców do podejmowania aktywności w obszarze ochrony środowiska i ekologii.

3.Uświadomienie młodym ludziom, że mogą aktywnie włączyć się w działania dotyczące klimatu w swoich społecznościach lokalnych.

W ramach realizacji tego projektu młodzi ekolodzy i młodsi ambasadorzy EPAS postanowili stworzyć i urządzić miejsce strefy relaksu ekologicznego, które będzie służyło dla całej społeczności szkolnej. Za ten aktywny udział szkoła otrzymała dyplom .

B.Zaborowska, M.Święcicka, U.Kaliszewska, A.Stefańska

PROJEKT "EMP@TYCZNA KLASA"


Agnieszka Stefańska

UNICEF "Klimat dla Młodych"


Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce
po raz pierwszy jako szkolne koło Ekologiczne EKOMANIACY / GOZ
oraz program EPAS przystąpiło do projektu edukacyjnego UNICEF "Klimat dla Młodych"

Celem realizacji projektu jest kształtowanie świadomości w zakresie znaczenia ekologicznego stylu życia oraz inspirowanie dzieci, młodzieży, a także nauczycieli i pedagogów do podejmowania aktywności w tym obszarze. Wszyscy możemy przyczynić się swoim działaniem do tworzenia bezpiecznego klimatu dla młodych.

Projekt UNICEF „Klimat dla Młodych” ma na celu nie tylko poszerzanie wiedzy uczniów w zakresie ekologii, ale przede wszystkim pokazanie młodemu pokoleniu, że mogą być aktywni w tym obszarze i budzić świadomość reszty społeczeństwa.

Koordynatorzy akcji:
B. Zaborowska,
M. Święcicka,
A. Stefańska,
U. Kaliszewska

DZIEŃ WODY
1 z 8

Władze Szkoły

Dyrektor: mgr Barbara Stepnowska
Zastępcy Dyrektora:
mgr Adam Zienkiewicz
mgr Elżbieta Niedźwiedzka

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
ul. Traugutta 10
07-410 Ostrołęka

tel: 29 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl

Inspektor ochrony danych
Leszek Kleczkowski
email:iod@ostroleka.edu.pl