AKTUALNOŚCI EKOMANIACY


Rozstrzygnięcie Konkursu na „ Zbiórkę butelek plastikowych PET”


Z przyjemnością informujemy, że szkolny konkurs na zbiórkę plastikowych butelek został rozstrzygnięty.

Celem konkursu było propagowanie idei recyklingu. Ponadto kształtowanie nawyków segregowania odpadów oraz wtórnego wykorzystania odpadów, jako tworzywa artystycznego

Nagrody otrzymują:

I miejsce Klaudia Berk 4AH

II miejsce Wiktoria Koziatek 4AH

III miejsce Joanna Polak 4AH  

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie.

Nagrody dla zwycięzców ufundowało szkole koło PCK, za co serdecznie dziękujemy.

Organizatorzy:

grupa " Eko-maniacy"

Agnieszka Stefańska

Urszula Kaliszewska

Barbara Zaborowska 

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu „Świąteczne światełko dla środowiska” II edycja


Z przyjemnością informujemy, że konkurs „Świąteczne światełko dla środowiska” II edycja został rozstrzygnięty. W dniu 13 stycznia 2022 roku w naszej szkole odbyło się wręczenie nagród zwycięzcom.

Inicjatorem konkursu była grupa „Ekomaniacy”, która wraz z opiekunami U. Kaliszewską, A. Stefańską, B. Zaborowską od 2 lat organizuje szkolne i międzyszkolne konkursy, kiermasze oraz akcje i działania ekologiczne związane z ochroną środowiska.

Tegoroczna edycja konkursu, polegała na wykonaniu drzewka z butelek PET oraz ozdób choinkowych z materiału nadającego się do recyklingu takich jak, (tektura, papier). Do konkursu zakwalifikowało się 5 placówek oświatowych z naszego miasta. Wszystkie zgłoszone zdjęcia wykonanych prac wzięły udział w losowaniu internetowym na portalu eostroleka.

Nagrody w 2 edycji konkursu „Świąteczne światełko dla środowiska” otrzymują: - Internat ZSZ NR 2 w Ostrołęce za zajęcie I miejsca, - Przedszkole Miejskie Nr 10 w Ostrołęce za zajęcie II miejsca - ZSZ NR 4 w Ostrołęce za zajęcie III miejsca

Dyplomy za udział w konkursie, otrzymało: - Przedszkole Miejskie NR 18 w Ostrołęce - I LO w Ostrołęce

Za ufundowanie nagród dziękujemy Pani Małgorzacie Święcickiej opiekunowi sklepiku szkolnego działającego przy spółdzielni uczniowskiej Ekonomik.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursie. Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do wzięcia udziału w naszych przyszłych konkursach.

 

Organizatorzy:

U. Kaliszewska A. Stefańska B. Zaborowska

Regulamin konkursu „Świąteczne światełko dla środowiska” II edycja


Celem inicjatywy jest troska o nasze środowisko, a w szczególności zmniejszenie wpływu odpadów. Chcemy uświadomić społeczeństwo, że wiele odpadów, które wyrzucamy, nadaje się do ponownego wykorzystania.

Zachęcamy do stworzenia świątecznej choinki z materiałów nadających się do recyklingu, czyli z plastikowych butelek PET.

Jest to druga edycja naszego konkursu, w tym roku prócz drzewka z butelek prosimy o wykonanie również ozdób choinkowych z materiału nadającego się do recyklingu takich jak, (tektura, papier).

Do udziału zapraszamy wszystkie szkoły, przedszkola, rady osiedli, członków lokalnych stowarzyszeń, nadleśnictwa, samorządy, instytucje lokalne, miłośników przyrody i regionu.

Przyłączcie się do nas, niech przed każdą placówką powstanie drzewko, które rozbłyśnie świątecznym światełkiem w dniu 19-12-2022r. o godzinie 16:00, jako symbol troski o środowisko w naszym regionie.

Potwierdzeniem udziału w inicjatywie jest wykonanie drzewka i ozdób choinkowych, zrobienie zdjęcia i przesłanie na adres: ST@zsz4.ostroleka.edu.pl do dnia 22-12-2022r. Wszystkie zgłoszone zdjęcia wezmą udział w losowaniu internetowym. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe.

DO POBRANIA

Regulamin konkursu „Świąteczne światełko dla środowiska” II edycja
KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

Zgłoś swój udział w akcji do dnia 6-12-2022r.


Zgłoszenia przyjmują:
Agnieszka Stefańska
tel: 600 758 396
Urszula Kaliszewska
tel: 693 675 244

Organizatorzy:

ZSZ NR4 w Ostrołęce 

14 listopada Dzień Czystego Powietrza


14 listopada obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Czystego Powietrza. Grupa „EKOMANIACY” wraz z opiekunami A. Stefańską, U. Kaliszewską, B. Zaborowską i M. Święcicką podjęli inicjatywę dotyczącą ekologii i ochrony środowiska.

Uczniowie nagrali spot reklamowy zachęcający do troski o czyste powietrze, oraz zorganizowali w szkole kampanię edukacyjną pt. „Chcemy oddychać czystym powietrzem- Masz na to wpływ!!!”.

Celem podniesienia poziomu wiedzy oraz pogłębienie świadomości i zwiększenie zainteresowania młodzieży problematyką zanieczyszczeń atmosfery, przygotowali ulotki z działaniami, jakie każdy może podjąć by przyczynić się do poprawy jakości powietrza. Podczas przerw zachęcali wszystkich do wzięcia udziału w akcji związanej z troską o czyste środowisko i powietrze.

Przygotowali również gazetkę szkolną dotyczącą smogu i jego wpływu na zdrowie.

Zaś uczniowie z klas: 1A, 1H, 1M, 1S, 1O, 2O, 2H, 2S, 3S, 4SH1, 4AH aktywnie uczestnicząc w lekcjach ekologicznych w ramach realizacji GOZ na przedmiotach: Edukacja Dla Bezpieczeństwa, Geografia i Zajęciach z wychowawcą, podjęli wyzwanie związane z hasłem przewodnim kampanii społecznej Ministerstwa Środowiska na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce pt. „Zadbaj o swój kawałek nieba”.

Omawiali przyczyny zanieczyszczeń atmosfery, ich wpływ na zdrowie. Rozwiązywali karty pracy, w której odpowiadali na następujące pytania:

1. Wymienić źródła zanieczyszczeń atmosfery i podać do każdego przykłady.

2. Podać skutki zanieczyszczenia powietrza dla człowieka, zwierząt i roślin.

3. Wymienić sposoby ochrony atmosfery przed emisją zanieczyszczeń wprowadzane przez: własne gospodarstwo domowe, władze gminy/ miasta oraz państwo.

4. Wyjaśnić hasło: „Nie pal śmieci dbaj o dzieci”

5. Ułożyć inne hasła propagujące czyste powietrze.

Wiedząc, że zanieczyszczenie powietrza nie jest tylko problemem lokalnym, ale globalnym, ponieważ powietrze nie zna granic, a oddychanie czystym powietrzem to podstawowe warunki naszego życia. EKOMANIACY wspólnie z członkami SK PCK i EPAS zasadzili rośliny pyłochłonne w ogródku szkolnym i salach lekcyjnych.

Bo każde, nawet najdrobniejsze działanie, związane z ochroną środowiska, wpływa pozytywnie na jego stan. Nawet, jeżeli nie widać tego w danym momencie.

Organizatorzy:

Urszula Kaliszewska Barbara Zaborowska

Konkurs „ Zbiórka butelek plastikowych PET”


Grupa „EKO-maniaków” z klasy 3S wraz z opiekunami, Panią Urszulą Kaliszewską, Agnieszką Stefańską, Barbarą Zaborowską organizują międzyklasowy konkurs „ Zbiórka butelek plastikowych PET po napojach, lub wodzie mineralnej - zielone”.

Uwaga! Butelki plastikowe mają być niezgniecione z zakrętami.

Celem konkursu jest propagowanie idei recyklingu.

Do udziału w rywalizacji zachęcamy wszystkie klasy z naszej szkoły oraz osoby indywidualne.  

Zbiórka butelek prowadzona jest od 8 listopada 2022 r. do 2 grudnia 2022r., w sali 32, Pani U. Kaliszewska, sala 37 Pani A. Stefańska, 40 Barbara Zaborowska.

Podsumowanie i zakończenie Konkursu odbędzie się 13 grudnia 2022 r. Laureaci zostaną wyłonieni spośród wszystkich klas biorących udział w konkursie. Przewidziane są dyplomy oraz nagrody.  

Urszula Kaliszewska
1 z 6

Władze Szkoły

Dyrektor: mgr Barbara Stepnowska
Zastępcy Dyrektora:
mgr Adam Zienkiewicz
mgr Elżbieta Niedźwiedzka

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
ul. Traugutta 10
07-410 Ostrołęka

tel: 29 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl

Inspektor ochrony danych
Leszek Kleczkowski
email:iod@ostroleka.edu.pl