AKTUALNOŚCI EKOMANIACY


14 listopada Dzień Czystego Powietrza


14 listopada obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Czystego Powietrza. Grupa „EKOMANIACY” wraz z opiekunami A. Stefańską, U. Kaliszewską, B. Zaborowską i M. Święcicką podjęli inicjatywę dotyczącą ekologii i ochrony środowiska.

Uczniowie nagrali spot reklamowy zachęcający do troski o czyste powietrze, oraz zorganizowali w szkole kampanię edukacyjną pt. „Chcemy oddychać czystym powietrzem- Masz na to wpływ!!!”.

Celem podniesienia poziomu wiedzy oraz pogłębienie świadomości i zwiększenie zainteresowania młodzieży problematyką zanieczyszczeń atmosfery, przygotowali ulotki z działaniami, jakie każdy może podjąć by przyczynić się do poprawy jakości powietrza. Podczas przerw zachęcali wszystkich do wzięcia udziału w akcji związanej z troską o czyste środowisko i powietrze.

Przygotowali również gazetkę szkolną dotyczącą smogu i jego wpływu na zdrowie.

Zaś uczniowie z klas: 1A, 1H, 1M, 1S, 1O, 2O, 2H, 2S, 3S, 4SH1, 4AH aktywnie uczestnicząc w lekcjach ekologicznych w ramach realizacji GOZ na przedmiotach: Edukacja Dla Bezpieczeństwa, Geografia i Zajęciach z wychowawcą, podjęli wyzwanie związane z hasłem przewodnim kampanii społecznej Ministerstwa Środowiska na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce pt. „Zadbaj o swój kawałek nieba”.

Omawiali przyczyny zanieczyszczeń atmosfery, ich wpływ na zdrowie. Rozwiązywali karty pracy, w której odpowiadali na następujące pytania:

1. Wymienić źródła zanieczyszczeń atmosfery i podać do każdego przykłady.

2. Podać skutki zanieczyszczenia powietrza dla człowieka, zwierząt i roślin.

3. Wymienić sposoby ochrony atmosfery przed emisją zanieczyszczeń wprowadzane przez: własne gospodarstwo domowe, władze gminy/ miasta oraz państwo.

4. Wyjaśnić hasło: „Nie pal śmieci dbaj o dzieci”

5. Ułożyć inne hasła propagujące czyste powietrze.

Wiedząc, że zanieczyszczenie powietrza nie jest tylko problemem lokalnym, ale globalnym, ponieważ powietrze nie zna granic, a oddychanie czystym powietrzem to podstawowe warunki naszego życia. EKOMANIACY wspólnie z członkami SK PCK i EPAS zasadzili rośliny pyłochłonne w ogródku szkolnym i salach lekcyjnych.

Bo każde, nawet najdrobniejsze działanie, związane z ochroną środowiska, wpływa pozytywnie na jego stan. Nawet, jeżeli nie widać tego w danym momencie.

Organizatorzy:

Urszula Kaliszewska Barbara Zaborowska

Konkurs „ Zbiórka butelek plastikowych PET”


Grupa „EKO-maniaków” z klasy 3S wraz z opiekunami, Panią Urszulą Kaliszewską, Agnieszką Stefańską, Barbarą Zaborowską organizują międzyklasowy konkurs „ Zbiórka butelek plastikowych PET po napojach, lub wodzie mineralnej - zielone”.

Uwaga! Butelki plastikowe mają być niezgniecione z zakrętami.

Celem konkursu jest propagowanie idei recyklingu.

Do udziału w rywalizacji zachęcamy wszystkie klasy z naszej szkoły oraz osoby indywidualne.  

Zbiórka butelek prowadzona jest od 8 listopada 2022 r. do 2 grudnia 2022r., w sali 32, Pani U. Kaliszewska, sala 37 Pani A. Stefańska, 40 Barbara Zaborowska.

Podsumowanie i zakończenie Konkursu odbędzie się 13 grudnia 2022 r. Laureaci zostaną wyłonieni spośród wszystkich klas biorących udział w konkursie. Przewidziane są dyplomy oraz nagrody.  

Urszula Kaliszewska

„Myślę Globalnie Działam Lokalnie”


W dniach 2 - 4.11.2022 na przedmiotach : geografii i zajęć z wychowawcą w klasach: 1O, 1S, 3S, 4A1, 4AH odbyły się lekcje poświecone gospodarce obiegu zamkniętego (GOZ) w ramach idei „ Myślę Globalnie Działam Lokalnie”. Uczniowie mieli możliwość zaprezentowania swojej wiedzy i umiejętności plastycznych podczas przedstawiania kart pracy, prezentacji multimedialnej oraz wykonywania prac plastycznych . Młodzież podzielona na grupy miała do wykonania następujące zadania:

Zastosowanie GOZ w naszym codziennym życiu: w domu, w szkole, w miejscowości w której mieszkam i chodzę do szkoły, w gminie, w powiecie, w województwie, w państwie oraz na świecie. Zastosowanie GOZ w naszym codziennym życiu: w domu, w szkole, w miejscowości w której mieszkam i chodzę do szkoły, w gminie, w powiecie, w województwie, w państwie oraz na świecie.

W naszej szkole jest szereg działań realizowanych w ramach GOZ między innymi są to:zbiórka plastikowych zakrętek , butelek , baterii, makulatury, telefony komórkowe, prowadzona jest segregacja odpadów, przeprowadzane są konkursy ekologiczne i organizowane wystawy prac plastycznych oraz stroików świątecznych ( wielkanocne i bożonarodzeniowe) , a także wykonywane gazetki w gablotach szkolnych , organizowane są rajdy rowerowe , wycieczki przedmiotowo – turystyczne, akcje charytatywne dla Dzieci z Domu Dziecka, Kolorowej Szkoły, dla zwierząt w schronisku, prowadzony jest także sklepik szkolny, w którym są sprzedawane produkty od lokalnych dostawców, mające dłuższy okres ważności oraz lepszej jakości, szkoła również zakupiła torby wykonane z materiału wielokrotnego użytku, które wręczamy uczniom jako nagrody w konkursach szkolnych, a także na zakończenie roku szkolnego dla uczniów, którzy maja świadectwo z wyróżnieniem. Od tego roku szkolnego 2022/2023 zostało założone koło Ekologiczne EKOMANIACY / GOZ. Nauczyciele przeprowadzający zajęcia z GOZ : A. Stefańska, B. Zaborowska, U. Kaliszewska, M. Święcicka. 

Barbara Zaborowska

Wycieczka przedmiotowo – turystyczna


Dnia 19-20-21 październik 2022r odbyła się szkolna wycieczka przedmiotowo – turystyczna, w której wzięli udział uczniowie z następujących klas: 1A, 1G, 1R, 1C, 1M, 1O, 1H, 2O, 3A. Celem wycieczki było przeprowadzenie i doświadczenie praktycznych lekcji geografii, chemii oraz edukacji dla bezpieczeństwa, a także realizacji krajowego programu GOZ( gospodarki obiegu zamkniętego) i Szkolnego Programu EPAS w Rezerwacie Kadzielnia i w Tatrzańskim Parku Narodowym. Zastosowanie zasad GOZ w życiu przyczynia się do ochrony naszej planety a także ogranicza jej nadmierną eksploatację. Pierwszego dnia przebywaliśmy w Rezerwacie Przyrody Kadzielnia w Kielcach, który jest usytuowany na terenie dawnego kamieniołomu. Położony jest na wysokości 295m n.p.m. W XVIIIw pozyskiwano tam wapień, który znalazł zastosowanie między innymi w budownictwie i hutnictwie. W rezerwacie tym znajduje się Skała Geologów , która jest ostańcem skalnym . Na terenie rezerwatu znajdują się podziemne trasy turystyczne, brama amfiteatru, schody do stacji tyrolki i tarasa spod której wypływa wodospad . Występują także jaskinie i schroniska. Drugiego dnia mieliśmy przyjemność z mapą w ręku i kompasem pokonywać trasę Doliny Kościeliskiej , w której między innymi zwiedzaliśmy Jaskinię Mylną. Położona jest w Raptawickiej Turni tuż nad polaną Pisaną. Ma dwa wejścia południowe 1098m n.p.m i północne 1084m n.p.m. przez które prowadzi czerwony szlak. Trzeciego dnia przyszedł czas na spędzenie w Energylanda . Jest to największy park rozrywki w Polsce, w którym znajduje się wiele atrakcji dla każdego. Niektóre atrakcje charakteryzują się specjalnie dobraną tematycznie dekoracją i scenografią . My trafiliśmy na Halloween – Smoczy Gród.

Wycieczka została zorganizowana przy współpracy z Biurem Turystyki i Podróży JUVENTUS, któremu serdecznie dziękujemy za przygotowanie bardzo interesującego programu wycieczki.

 

 

Opiekunowie wycieczki:
E. Rogalska, R. Lech, B. Zaborowska

Wycieczka edukacyjna do Lasów Państwowych


Dnia 7 października 2022r odbyła się wycieczka edukacyjna do Lasów Państwowych położonych w Płoszycach , które podlegają Nadleśnictwu Ostrołęka. W wycieczce uczestniczyli uczniowie z następujących klas: 1O, 2O, 2G, 2A, 4CS, 4KC1,4AH. Celem wyjazdu było uczestniczenie w lekcji edukacja leśna, która obejmowała zagadnienia dotyczące wiedzy o ekosystemach leśnych, realizacji prawidłowej gospodarki leśnej przy założeniach trwałości i ciągłości lasów oraz Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju. Dowiedzieliśmy się również jaki gatunek drzewostanu występuje w lasach Płoszyce i praktycznie nauczyliśmy się obliczać, ile lat mają poszczególne drzewa. Zobaczyliśmy także klatki lęgowe dla ptaków, które są rozmieszczone w różnych punktach leśnych, a także widzieliśmy gniazdo bociana czarnego. Uzyskaliśmy wiedze jakie rodzaje runa leśnego i gatunków zwierząt występują, które z nich są pod ochrona i kto jest odpowiedzialny za dokarmianie zwierzyny leśnej. Utrwaliliśmy sobie również zasady ogólne bezpieczeństwa na terenach leśnych. Zajęcia z zakresu edukacji leśnej przeprowadził pracownik jednostek Lasów Państwowych Pan Arek, któremu serdecznie dziękujemy. Po interesującej lekcji edukacji leśnej przeszliśmy do działań praktycznych z zakresu ochrony środowiska, które polegały na sprzątaniu lasu w ramach akcji Sprzątanie Świata (Ziemi) - myślimy globalnie działamy lokalnie, którą realizuje szkolny program Szkoła Ambasador Parlamentu Europejskiego. Uczniowie również mieli przyjemność integrować się podczas grzybobrania i ogniska.

Opiekunowie wycieczki to: B. Zaborowska, E. Rogalska, E. Sienkiewicz, M. Kacperek 

B. Zaborowska


 ...  ...


6 z 11

Władze Szkoły

Dyrektor: mgr Barbara Stepnowska
Zastępcy Dyrektora:
mgr Adam Zienkiewicz
mgr Elżbieta Niedźwiedzka

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
ul. Traugutta 10
07-410 Ostrołęka

tel: 29 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl

Inspektor ochrony danych
Leszek Kleczkowski
email:iod@ostroleka.edu.pl