DYREKCJA KADRA KIEROWNICZA


Kadra Kierownicza


Dyrektor Szkoły mgr Barbara Stepnowska
email:barbara.stepnowska@zsz4.ostroleka.edu.pl
Wicedyrektor mgr Adam Zienkiewicz
email:adam.zienkiewicz@zsz4.ostroleka.edu.pl
Wicedyrektor mgr Aldona Zadroga
email:aldona.zadroga@zsz4.ostroleka.edu.pl
Kierownik Szkolenia
Praktycznego
mgr inż. Anna Słota
email:anna.slota@zsz4.ostroleka.edu.pl
Kierownik Warsztatów
Szkolnych
mgr Elżbieta Stepnowska
email:elzbieta.stepnowska@zsz4.ostroleka.edu.pl
Głowna Księgowa
Szkolnych
mgr Elżbieta Nadolna
email:elzbieta.nadolnak@zsz4.ostroleka.edu.pl
Kierownik Gospodarczy
Szkolnych
mgr Monika Szlązak
email:monika.szlazak@zsz4.ostroleka.edu.pl

Władze Szkoły

Dyrektor: mgr Barbara Stepnowska
Zastępcy Dyrektora:
mgr Adam Zienkiewicz
mgr Aldona Zadroga

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
ul. Traugutta 10
07-410 Ostrołęka

tel: 29 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl