DYREKCJA KADRA KIEROWNICZA


Kadra Kierownicza


Dyrektor Szkoły
mgr Barbara Stepnowska

email: barbara.stepnowska@zsz4.ostroleka.edu.pl

Wicedyrektor
mgr Adam Zienkiewicz
email: adam.zienkiewicz@zsz4.ostroleka.edu.pl
Wicedyrektor
mgr Elżbieta Niedźwiedzka
email: elzbieta.niedzwiedzka@zsz4.ostroleka.edu.pl
Kierownik praktycznej nauki zawodu
mgr inż. Anna Słota
email: anna.slota@zsz4.ostroleka.edu.pl
Kierownik Warsztatów Szkolnych
mgr Elżbieta Stepnowska
email: elzbieta.stepnowska@zsz4.ostroleka.edu.pl
Głowna Księgowa
mgr Joanna Białczak
email: joanna.bialczak@zsz4.ostroleka.edu.pl
Kierownik Gospodarczy
Katarzyna Grabowska
email: katarzyna.grabowska@zsz4.ostroleka.edu.pl

Władze Szkoły

Dyrektor: mgr Barbara Stepnowska
Zastępcy Dyrektora:
mgr Adam Zienkiewicz
mgr Elżbieta Niedźwiedzka

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
ul. Traugutta 10
07-410 Ostrołęka

tel: 29 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl

Inspektor ochrony danych
Leszek Kleczkowski
email:iod@ostroleka.edu.pl