HISTORIA SZKOŁY


HISTORIA NASZEJ SZKOŁY W SKRÓCIE

(najważniejsze wydarzenia w latach 1968-2005)

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 w Ostrołęce, zwana potocznie jako Szkoła Rzemiosł Artystycznych, rozpoczęła swoje funkcjonowanie 1 września 1968 r. Było wtedy 51 uczniów w 2 oddziałach (klasach) i 2 kierunki kształcenia zawodowego zasadniczego: hafciarz - koronkarz; koszykarz - plecionkarz.. Jej pierwszym dyrektorem był Tadeusz Rossa. Mieściła się w obecnym budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce.

1 września 1969 r. Szkołę naszą przeniesiono wraz Zasadniczą Szkołą Rolniczą do byłego Internatu Technikum Przemysłu Papierniczego w Ostrołęce przy ul. I Armii Wojska Polskiego. Dyrektorem tych dwóch szkół została Jadwiga Adamczyk. Ilość klas w ZSZ Nr 2 się podwoiła. Mamy pierwszych 22 absolwentów - robotników wykwalifikowanych w zawodzie koszykarz - plecionkarz ( w 2-letnim jeszcze cyklu kształcenia). W roku szkolnym 1970/1971 wprowadzono 3 nowe kierunki kształcenia: stolarz galanterii drzewnej; tkacz maszynowo - ręczny; dziewiarz maszynowo - ręczny. Nauka zawodu : koszykarz plecionkarz trwa nadal 2 lata. W roku szkolnym 1971/1972 jest 8 klas liczących razem 253 uczniów. Wprowadza się nowy kierunek kształcenia zawodowego: krawiec odzieży damskiej lekkiej. Rada Pedagogiczna składa się z 21 nauczycieli.

Od 1 września 1972 r. obie szkoły, mające nadal jednego wspólnego dyrektora, mieszczą się w budynku przy ul. Parkowej 12 w Ostrołęce, gdzie ostatnio funkcjonowała Szkoła Podstawowa Nr 2. Dawny budynek przy ul. I Armii Wojska Polskiego przeznaczono na działalność Warsztatów Szkolnych (pracownie: tkackie, dziewiarskie, hafciarsko-koronkarskie, krawieckie; pracownie do nauki zawodów: stolarz galanterii drzewnej; koszykarz; plecionkarz). W nowym budynku są pracownie krawiecka i hafciarsko-koronkarska. Szkoła liczy 450 uczniów, 15 klas. W wakacje wyprowadza się Zasadnicza Szkoła Rolnicza, której władze oświatowe wyznaczyły własnego odrębnego dyrektora.

W roku szkolnym 1973/1974 wprowadzono kolejny kierunek kształcenia zawodowego zasadniczego: sprzedawca (cykl kształcenia na tym kierunku będzie trwał 2,5 roku aż roku szkolnego 1983/1984 włącznie). Jest już 614 uczniów i 19 klas. Rytm nauczania w naszej Szkole obejmuje już tylko 2 okresy klasyfikacyjne (dotychczas było 4 takie okresy).

Od 1 września 1974 r. dyrektorem Szkoły zostaje Alfred Rozenek. Uruchomiono Liceum Zawodowe Nr 2 o kierunkach kształcenia: kelner - bufetowy; sprzedawca - magazynier (absolwenci tych kierunków otrzymywali tytuł robotnika wykwalifikowanego w swoim zawodzie). Uczniowie noszą dwie różne tarcze naszej Szkoły: ZSZ Nr 2 i LZ Nr 2. Jest 779 uczniów i 22 klasy. W roku szkolnym 1975/1976 wprowadzono 2 nowe kierunki kształcenia zawodowego w pionie szkół średnich: pracownik administracyjno-biurowy (jedna tego typu klasa w historii Szkoły). Działa Chór szkolny pod dyrekcją Wincentego Rybaczyka. W czerwcu nasz nauczyciel Stefan Charkiewicz zostaje doktorem nauk rolniczych. W roku szkolnym 1977/1970 liczba uczniów wzrosła do 916-tu, a klas do 26-tu. Od 1 października 1977 r. dyrektorem Szkoły zostaje Jerzy Stroniawski, a od 1 września 1978 r. jego obowiązki przejmuje Benedykt Bednarski. Począwszy od roku szkolnego 1979/1980 nie ma już naboru, następuje likwidacja kierunków: stolarz galanterii drzewnej; koszykarz - plecionkarz. Wprowadza się tzw. klasy wielozawodowe, w których uczniowie uczą się zawodu poza Szkołą, a zajęcia w niej mają tylko z przedmiotów ogólnokształcących. Początkowo nauka w nich trwa tylko 2 lata (do roku szkolnego 1981/1982 włącznie). W ramach tej formy kształcenia wprowadza się nowe kierunki zawodowe: ciastkarz, cukiernik, fryzjer, kelner, kucharz, mechanik maszyn biurowych, stolarz. Z dniem 1 września 1980 r. nasza Szkoła zmienia nazwę - na Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce. W lutym 1982 r. zorganizowano Warsztaty Szkolne Gastronomiczne w tzw. "pałacu", przy ul. Gorbatowa 15. W klasie wielozawodowej dochodzą nowe kierunki kształcenia zawodowego: fotograf, piekarz. Z początkiem roku szkolnego 1982/1983 uruchomiono nowy kierunek kształcenia zasadniczego poza klasami wielozawodowymi: kucharz. W klasach wielozawodowych wprowadza się nowe kierunki kształcenia: blacharz samochodowy, elektromechanik, krawiec odzieży damskiej ciężkiej, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz - mechanik. Na działalność Warsztatów Szkolnych Odzieżowych przeznaczono dodatkowo budynek przy ul. Kołobrzeskiej 3. W roku szkolnym 1983/1984 w klasie wielozawodowej wprowadza się nowe kierunki kształcenia: magazynier, zegarmistrz. Od 1 września 1984 r. naszą Szkołą kieruje Jan Lubiecki. W klasach wielozawodowych dochodzą nowe kierunki: kowal, rymarz, ślusarz. Od 1 stycznia 1985 r. dyrektorem zostaje Elżbieta Juchniewicz. W roku szkolnym 1985/1986 W klasie wielozawodowej wprowadza się nowe kierunki kształcenia: elektromechanik pojazdów samochodowych, monter sprzętu AGD. Od 1 września 1987 r. funkcjonują w naszej Szkole: 4-letnie Technikum Odzieżowe i 4-letnie Liceum Ekonomiczne jako nowe kierunki kształcenia zawodowego średniego.

W roku szkolnym 1987/1988 w klasach wielozawodowych wprowadza się nowe kierunki kształcenia: introligator, stolarz meblowy, złotnik - jubiler. Z początkiem roku szkolnego 1988/1989 uruchomiono 4-letnie Technikum Gastronomiczne. W klasach wielozawodowych wprowadza się nowe kierunki kształcenia: aparatowy przetwórstwa mięsnego, grawer - stemplarz. W tym roku szkolnym 1989/1990 po raz pierwszy w historii naszej Szkoły ilość uczniów przekroczyła 1000 - jest ich 1012, zaś klas (oddziałów) - 32. W roku szkolnym 1990/1991 wprowadzono religię do szkół jako przedmiot nauczania. Uruchamia się specjalną klasę o kierunku kształcenia: stolarz (jest to jedyna tego typu klasa w historii Szkoły). Od 1 września 1991 r. obowiązki dyrektora naszej Szkoły pełni Aleksandra Stefania Cwalina. Począwszy od tego roku szkolnego nie ma już rekrutacji do klas wielozawodowych - ulegają one likwidacji (kształciła się w nich młodzież w latach 1978 - 1994). Także od tego roku szkolnego Warsztaty Szkolne Gastronomiczne, przeniesione z tzw. "pałacyku" przy ul. Gorbatowa 15, funkcjonują teraz w Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Jaracza w Ostrołęce. Z początkiem roku szkolnego 1992/1993 zmienia jednak swoją siedzibę - będzie nią Internat Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 przy ul. Traugutta w Ostrołęce. W roku szkolnym 1993/1994 wprowadzono nowy kierunk kierunek kształcenia zawodowego zasadniczego: bieliźniarz (jest to jedyna tego typu klasa w historii Szkoły). Od 22 stycznia 1994 r. Warsztaty Szkolne Gastronomiczne funkcjonują już w budynku przy ul. Parkowej 4A, jaki Szkoła otrzymała na własność. Odchodzą ostatni absolwenci klas wielozawodowych funkcjonujących w latach 1978 - 1994. Z dniem 1 września 1994 r. uruchomiono nowe kierunki kształcenia: 5-letnie Technikum Hotelarskie; 4-letnie Technikum Handlowe; 3-letnie Wieczorowe Technikum Odzieżowe (po ZSZ). W kształceniu zasadniczym zawodowym funkcjonuje po raz pierwszy kierunek: ciastkarz (jest to jedyna tego typu klasa w historii naszej Szkoły) oraz kelner. 3 września 1994 r. oddano do użytku budynek przy ul. Traugutta 10. Urządzono klasopracownię komputerową. Ukazał się debiutancki zbiór wierszy "Ikar" naszego katechety Wiesława Janusza Mikulskiego. Jego poezje drukują m.in. pisma londyńskie: "Orzeł Biały", "Czyn Katolicki". Poeta jest współautorem m.in. antologii poezji "A Duch wieje kędy chce ..." (Lublin 1994). Jako publicysta Mikulski publikuje swoje artykuły w "Głosie Katolickim". W roku szkolnym 1995/1996 naukę w naszej Szkole pobierało 1360 uczniów w 42 oddziałach (klasach). Poezje Wiesława Janusza Mikulskiego drukują m.in. pisma: "Fraza", "Więź", "Droga", "źródło", "Gość Niedzielny", "List", "Karan". Poeta jest współautorem m.in. antologii poezji "Modlitwy znane i na nowo odkryte" (Kraków 1996). Wiersze prezentowane są też na antenie rozgłośni radiowych, m.in. Katolickiego Radia Warszawa, Radia Rezonans (Sosnowiec), Radia Alfa (Kraków). W roku szkolnym 1996/1997 uruchomiono Zaoczne Technikum Odzieżowe dla Dorosłych i zaprzestano rekrutacji do dziennego Technikum Odzieżowego. Zaczęło funkcjonować na bazie lokalowej i kadrowej naszej Szkoły Społeczne Technikum Gastronomiczne, którego dyrektorem został Stanisław Dobkowski. Jest 43 oddziały (klasy) i 1392 uczniów. Poezje Wiesława Janusza Mikulskiego drukują m.in. pisma: "Czas Serca", "Życie Konsekrowane", "Powściągliwość i Praca". Prezentuje też m.in. Katolicka Rozgłośnia Archidiecezji Łódzkiej - Radio Emaus. Odchodzą ostatnie absolwentki kierunku: sprzedawca - magazynier w pionie kształcenia średniego (uczniowie zdobywali ten zawód w latach 1978 - 1997). Uczennica Bożena Elżbieta Damięcka (średnia ocen: 5,9) jako pierwsza w historii naszej Szkoły otrzymuje w roku szkolnym 1997/1998 Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Poezje Wiesława Janusza Mikulskiego drukują m.in. pisma: "magazyn Literacki", "3/4. Magazyn Młodzieżowy". Ukazał się kolejny zbiór wierszy tego nauczyciela "Dotykanie nieba". Od listopada 1998 r. funkcjonuje w naszej Szkole internet. W 1999 r. ukazuje się książka "Transformacja gospodarcza regionu kurpiowskiego ze szczególnym uwzględnieniem przekształceń zawodowych na północno-wschodnim Mazowszu" pod redakcją naszego nauczyciela Kazimierza Karola Parszewskiego. Poezje Wiesława Janusza Mikulskiego drukują m.in. pisma: "Teczka" (Paryż), "Rycerz Niepokalanej" (Rzym), "Nasza Gazeta" (Wilno). Prezentowane są też m.in. na antenie Radia Polonia - Programu V Polskiego Radia S.A. Począwszy od 1 września 1999 r. kieruje naszą Szkołą nowy dyrektor Konrad Dominik Dzwonkowski, który od 1984 r. pełnił nieprzerwanie obowiązki wicedyrektora. 29 marca 2000 r. odbyła się promocja zbioru wierszy naszego nauczyciela Wiesława Janusza Mikulskiego "Opadanie czasu. Modlitwy i przypowieści". Uczestniczyła w niej dyrekcja Szkoły, uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji. Poezje Wiesława Janusza Mikulskiego drukują m.in. pisma: "Niedziela", "POEZJA dzisiaj", "The Sarmatian Review" (Houston - USA; w tłum. na j. angielski), "Przekrój", "Quo Vadis" (Rzym), "Dziennik Kijowski" (Kijów), "Kurier Ateński" (Ateny), "Nasza Wspólnota" (Bruksela), "POLISH NEWS. America`s Leading Bilingual Illustrated Monthly" (Chicago). Kazimierz Karol Parszewski jest redaktorem książki "Małe ojczyzny w zintegrowanej Europie". Z początkiem roku 2000/2001 uruchomiono Zaoczne Technikum Handlowe. Zaprzestano naboru na kierunki: tkacz maszynowo - ręczny; hafciarz - koronkarz; dziewiarz maszynowo - ręczny. Kierunki te uległy likwidacji. Kierunek krawiecki pozostał jako ogólny bez specjalizacji: odzieży damskiej lekkiej. Z inicjatywy Pana dyrektora Konrada Dominika Dzwonkowskiego rozpoczęto prace nad powstaniem monografii naszej Szkoły. Dzieła tego podjął się Wiesław Janusz Mikulski. Wiersze tego poety publikowane były m.in. w pismach: "Gazeta Lwowska" (Lwów), "Kurier Praski" (Praga), "Monitor Polonijny" (Bratysława), "Poznaj swój kraj", "Spotkania" (Wilno), "Słowo YU - Polonii" (Belgrad), "Twórczość", "Relacje" (Sztokholm), "Polonia Węgierska" (Budapeszt), "Głos Nauczycielski", "Gazeta Polska" (Moskwa). Znalazły się w antologiach poezji, m.in. w "Antologii Poetów Emigrantów", tom VIII (USA 2001). Nasz nauczyciel Kazimierz Karol Karol Parszewski jest także nauczycielem akademickim na wydziałach zamiejscowych Akademii Podlaskiej i Uniwersytetu Łódzkiego.

3 września 2001 r. nasza Szkoła po 29 latach funkcjonowania przy ul. Parkowej 12 (1972 - 2001) po przeprowadzce zajmuje nowo zbudowany 4-piętrowy łącznik z poddaszem mieszczący się przy tej samej ulicy. Wraz z tzw. Blokiem Żywieniowym (przy ul. Parkowej 4A) i budynkiem przy ul. Traugutta 10 ów najwyższy w mieście szkolny łącznik stanowi całość Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce. Opuszczony budynek przy ul. Parkowej 12 zajmuje Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 w Ostrołęce, który niegdyś jeszcze - jako Zasadnicza Szkoła Rolnicza - dzielił z nami przez 5 lat wspólne budynki i wspólnych dyrektorów (1968 - 1973). W tym samym czasie zmieniły swoją siedzibę Warsztaty Szkolne Odzieżowe - przeprowadziły się z ul. Kołobrzeskiej 7 (gdzie funkcjonowały nieprzerwanie przez 17 lat: 1984 - 2001) do budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, gdzie znajdowały się pracownie: krawiecka, tkacka, dziewiarska. Pracownia hafciarsko - koronkarska usytuowana jest w starym budynku przy ul. Trauguuta 10. Jest to ostatni rok funkcjonowania tego kierunku zawodowego w naszej Szkole - istniał od 1968 r. do końca roku szkolnego 2001/2002, czyli przez 34 lata. W styczniu 2002 r. Wiesław Janusz Mikulski odbył pielgrzymkę do Ziemi Świętej - Izraela. 24 kwietnia tego roku nauczyciel ten zostaje przyjęty do Związku Literatów Polskich. Jego wiersze były publikowane m.in. w pismach: "Głos Polski" (Buenos Aires), "Cogito", "Pro Arte". Znalazły się także m.in. w antologii poezji "Krzyż - Drzewo Kwitnące" (Warszawa 2002) oraz w internetowym piśmie "Zwoje" w Kanadzie. W roku szkolnym 2002/2003 nie ma już kierunków kształcenia zawodowego: tkacz maszynowo - ręczny; dziewiarz maszynowo - ręczny - uległy one likwidacji (młodzież uczyła się tych zawodów w latach 1970 - 2002, czyli przez 32 lata). Po raz pierwszy funkcjonują klasy Liceum Profilowanego o 3-letnim cyklu kształcenia. Są to klasy o profilach: ekonomiczno- administracyjnym; usługowo - gospodarczym. 27 września 2002 r. trwają uroczystości nadania naszej Szkole imienia Adama Chętnika, połączone z przekazaniem Sztandaru oraz jubileuszem 35-lecia ZSZ Nr 4 im. A. Chętnika w Ostrołęce. Wydano też w nakładzie 500 egz. książkę zawierającą skrót historii Szkoły autorstwa W.J. Mikulskiego. Od 1 paździertnika 2002 r. Kazimierz Karol Parszewski wykłada jako profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Ekonomiczo - Społecznej w Ostrołęce; zaś od 4 grudnia tego roku pełni funkcję dziekana Wydziału Zarządzania w tej uczelni. Poezje Wiesława Janusza Mikulskiego publikują m.in. pisma: "Wzrastanie", "Akant", "POLONIA - Magazyn Społeczno - Kulturalny" (Oxford). Podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 2002/2003 odśpiewano po raz pierwszy hymn naszej Szkoły (słowa: wicedyrektora Krystyna Julia Rzeszot - Gąska; muzyka: Dariusz Krzysztof Bunkowski). Z dniem 1 września 2003 r. nie ma już kierunków kształcenia zawodowego zasadniczego: sprzedawca (młodzież uczyła się tego zawodu w latach 1973 - 2003, czyli przez 30 lat); krawiec (młodzież uczyła się tego zawodu w latach 1973 - 2003, czyli przez 32 lata). Uległy one likwidacji. Natomiast praktyki zawodowe w Zaocznym Techniku Odzieżowym (na kierunku: krawiec) odbywają się nadal w budynku ZSZ Nr 1 im. J. Psarskiego w Ostrołęce. Kształcenie w zasadniczej szkole zawodowej trwa od tego roku szkolnego tylko 2 lata, a uczniowie będą po raz pierwszy przystępować do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Dlatego dostosowano starą pracownię technologiczną do nowych wymogów egzaminacyjnych. Szkoła ma już własną stronę internetową: www.zsz4-ostroleka.com oraz pocztę elektroniczną: zsz4oka@op.pl. Wicedyrektor Stanisław Dobkowski jest z ramienia naszej Szkoły osobą współpracującą w ramach programów "Sokrates" i "Leonardo da Vinci". W październiku 2003 r. powstają pierwsze kompozycje, muzyka do wierszy W.J. Mikulskiego. 20 kwietnia 2004 r. W.J. Mikulski otrzymuje odznakę honorową "Za zasługi dla miasta Ostrołęki". Wiersze tego nauczyciela ukazały się m.in. na łamach pisma "Nowiny Kurier" (Tel Aviv). Henryk Gadomski komponuje muzykę do wierszy Mikulskiego. Poezje te są dostępne w internecie: www.wjmikulski.prv.pl. Począwszy od roku szkolnego 2004/2005 wprowadza się nową maturę. Po raz ostatni zdają jeszcze tzw. starą maturę absolwenci klas piątych. To także ostatni rok funkcjonowania klas piątych w ogóle. W Bibliotece uruchomiono centrum multimedialne z 3 stanowiskami. Otwarte jest już przejście pomiędzy nowym łącznikiem, a budynkiem przy ul. Traugutta 10 na poziomie szatni i II piętra. W Szkole zainstalowano monitoring - kamery. Otrzymaliśmy od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kilkanaście zestawów komputerowych do nowej pracowni informatycznej. 4 września 2004 r. Kazimierz Karol Parszewski zostaje rektorem Wyższej Szkoły Ekonomiczno - Społecznej w Ostrołęce. Nasi nauczyciele w ramach studiów doktoranckich rozpoczęli pisanie prac doktorskich: Bożena Mąka, Wiesław Janusz Mikulski (z literaturoznawstwa), Robert Piątek (z fizyki). Piotr Żebrowski, magister historii, obronił kolejna pracę magisterską z informatyki. Wiersze W.J. Mikulskiego drukowały m.in. pisma: "Kwartalnik Kulturalny <>, "Autograf". W tłumaczeniu Danuty Mieczkowskiej znalazły się w Antologii "Contemporary Writers of Poland" (Nowy Jork 2005; w tłum. na j. angielski). Ostatni rok funkcjonuje Zaoczne Technikum Odzieżowe. Nasza Szkoła uzyskała najlepsze wyniki nowej matury w Ostrołęce i w powiecie ostrołęckim i w województwie mazowieckim wśród szkół zawodowych ponadgimnazjalnych. W roku szkolnym 2005/2006 wprowadzono nowy kierunek kształcenia zawodowego w systemie zaocznym: 3 - letnie Zaoczne Technikum Gastronomiczne. Likwiduje się stanowisko trzeciego wicedyrektora, a dotychczasowy wicedyrektor Stanisław Dobkowski zostaje kierownikiem szkolenia praktycznego. Rzecznikiem prasowym Szkoły zostaje Agnieszka Aneta Wilińska.

W ciągu swojej 37 - letniej historii (1968 - 2005) naszą Szkołę opuściło 8405 absolwentów, w tym 7689 dziewcząt i 716 chłopców. Zasadniczą szkołę zawodową ukończyło 5082 uczniów (w tym 4693 dziewcząt i 389 chłopców), a szkołę średnią 3323 uczniów (w tym 2996 dziewcząt i 327 chłopców). W systemie nauczania średniego wieczorowego i zaocznego Szkołę ukończyło 225 słuchaczy (135 osób zdobyło tytuł technika odzieżowego; 90 osób - tytuł technika handlowca). Świadectwo dojrzałości (maturę) zdobyło 3004 absolwentów. 319 absolwentów ukończyło Szkołę bez matury (w tym 190 osób nie zdało matury i 129 nie przystąpiło do egzaminu dojrzałości). Do egzaminu z przygotowania zawodowego nie przystąpiło 2 absolwentów szkół średnich. W sumie było 289 wszystkich oddziałów w jednym składzie osobowym, które były częścią naszej Szkoły od klasy pierwszej aż do ukończenia Szkoły, w tym 182 klasy w zasadniczej szkole zawodowej i 107 klas w pionie szkół średnich. Średnio corocznie - biorąc pod uwagę lata 1968 - 2005 - naszą Szkołę kończyło 227 absolwentów.

Władze Szkoły

Dyrektor: mgr Barbara Stepnowska
Zastępcy Dyrektora:
mgr Adam Zienkiewicz
mgr Elżbieta Niedźwiedzka

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
ul. Traugutta 10
07-410 Ostrołęka

tel: 29 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl

Inspektor ochrony danych
Leszek Kleczkowski
email:iod@ostroleka.edu.pl