AKTUALNOŚCI BIBLIOTEKA


KONKURS „GADKA KURPIOWSKA”


W dniu 8 grudnia 2021 r. odbył się konkurs na „Gadkę kurpiowską”. Celem konkursu było propagowanie idei i kultury kurpiowskiej, upowszechnianie opowiadań związanych z życiem Kurpiów, kultywowanie tradycji kurpiowskich w mowie.

Komisja w składzie:

Barbara Stepnowska – przewodnicząca

Ewa Zych, Elżbieta Jaźwińska i Agnieszka Stefańska

wysłuchała recytatorów i przyznała następujące miejsca:

I miejsce: Julia Popielarczyk kl III a1

II miejsce: Aleksandra Kozłowska kl IIs

III miejsce: Kornelia Samorajczyk i Maciej Ciak kl IIs

Nagrody na konkurs ufundowała Rada Rodziców. Dekorację przygotowały p.Agnieszka Stefańska i p.Krystyna Pyskło.  

Agnieszka Sikorska, Elżbieta Jaźwińska, Ewa Zych, Bożena Żebrowska

 

„OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”


W dniu 2 grudnia 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie z poezją pod hasłem: „Ocalić od zapomnienia”. W tym roku przypada 200 rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida – poety, dramatopisarza, eseisty, grafika, rzeźbiarza, malarza i filozofa. Często uznawanego za ostatniego z czterech najważniejszych polskich poetów romantycznych. Poetyckie spotkanie z utworami Norwida przygotowała kl. IV te pod kierunkiem p. Agnieszki Sikorskiej i Ewy Zych przy współpracy p. Elżbiety Jaźwińskiej i Bożeny Żebrowskiej. Oprawę muzyczną przygotował p. Dariusz Bunkowski, który zaśpiewał utwory Norwida. Dekoracje przygotowała p. Agnieszka Wilińska.

 

Agnieszka Sikorska, Elżbieta Jaźwińska, Ewa Zych, Bożena Żebrowska

KONSTYTUCJA 3 MAJA


 

W roku przypada 230 rocznica uchwalenia konstytucji 3 maja. Zatem rok 2021 został ogłoszony przez Sejm Rokiem Konstytucji 3 Maja.

Uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie(po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją Uchwalony w 1791 r. przez Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego akt wprowadził trójpodział władzy, niósł gwarancje swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości Oświecenia. Jako pierwsza w Europie i druga na świecie Ustawa Rządowa stanowiła dowód głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych. „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, świadomy znaczenia Konstytucji 3 Maja jako ważnego elementu pamięci zbiorowej, oddając hołd wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego wiekopomnego aktu - myślicielom politycznym, posłom na Sejm Czteroletni, przedstawicielom ówczesnego obozu patriotycznego oraz pokoleniom Polaków, których niezłomna walka pozwoliła na przetrwanie lat niewoli i odzyskanie niepodległości, zachęca do refleksji nad dziedzictwem Konstytucji 3 Maja współcześnie”.

Autorami Konstytucji 3 maja byli Król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj.

Święto Konstytucji 3 maja obchodzono do ostatniego rozbioru. Świętowanie 3 Maja było zakazane we wszystkich zaborach, dopiero po I Wojnie Światowej kiedy Polska odzyskała niepodległość Święto Konstytucji 3 maja zostało wznowione. Podczas II Wojnie Światowej w czasie okupacji niemieckiej i radzieckiej Święto zostało zdelegalizowane. Dopiero w 1981 roku władza ludowa zezwoliła na obchody 3-majowe. Od 1989 roku Święto Konstytucji 3 maja – znów jest świętem narodowym a od 2007 roku obchodzone jest również na Litwie.

Elżbieta Jaźwińska, Bożena Żebrowska

 

PODZIĘKOWANIE


Biblioteka szkolna Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 im. Adam Chętnika serdecznie dziękuje pani Michalinie Wilkowskiej (Deptuła) absolwentce naszej szkoły za podarowanie bibliotece książki pt.”Pracownia Tryptyk kurpiowski”. W książce tej można znaleźć wiele wspaniałych fotografii związanych z rzeźbą a także przedstawiających piękne krajobrazy kurpiowszczyzny. Są także krótkie wierszyki.

Michalina Deptuła jest ceramiczką zakochaną w glinie, którą przedłożyła ponad administracyjne wykształcenie. Założyła w Ostrołęce Pracownię Kreatywności „Cacko”. Prowadzi warsztaty rękodzielnicze, dekoruje kościoły, sale weselne, aranżuje detale komunijne, urodzinowe, rocznicowe.

Zapraszamy do skorzystania z tej książki.  

Nauczyciele bibliotekarze

Elżbieta Jaźwińska, Bożena Żebrowska

WIELKANOC


Wielkanoc to najważniejsze i najstarsze święto obchodzone na pamiątkę Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca (tj. między 21 marca a 25 kwietnia). Obchody rozpoczyna odbywająca się wczesnym rankiem msza w Kościele katolickim zwana rezurekcją, w prawosławnym – jutrznią. W tym dniu w gronie rodzinnym dzielimy się jajkiem, składamy sobie życzenia i spożywamy uroczyste śniadanie. Wielkanoc kończy okres Wielkiego Postu. Jest czasem radości i rodzinnego ciepła. Święta Wielkanocne mają bogatą tradycję. Są niezwykle barwne, towarzyszy im wiele obrzędów takich jak: święcenie pokarmów, pisanki, śmigus-dyngus.

 

Czytaj Dalej

 
1 z 3

Władze Szkoły

Dyrektor: mgr Barbara Stepnowska
Zastępcy Dyrektora:
mgr Adam Zienkiewicz
mgr Elżbieta Niedźwiedzka

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
ul. Traugutta 10
07-410 Ostrołęka

tel: 29 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl

Inspektor ochrony danych
Leszek Kleczkowski
email:iod@ostroleka.edu.pl