DNI HONOROWEGO KRWIODAWSTWA

W 1872 r. Polski Czerwony Krzyż ustanowił Dni Honorowego Krwiodawstwa, które są niezmiennie obchodzone w terminie 22- 26 listopada. Jest to szczególny czas kiedy możemy podziękować honorowym dawcom krwi za ich bezinteresowną chęć niesienia pomocy innym, a także okazja do upowszechniania wiedzy na temat krwiodawstwa, z której nie omieszkaliśmy skorzystać. Szkolne Koło PCK HDK w ramach obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa przystąpiło do akcji edukacyjnej „Twoja krew, moje życie” organizowanej w ramach polityki zdrowotnej „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026”. Udostępnionymi materiałami edukacyjno – promocyjnymi, typu broszury, ulotki, plakaty, komiksy, posililiśmy się przygotowując gazetki, natomiast propozycje lekcji multimedialnych zostały wykorzystane na lekcjach biologii przez p. Edytę Zabielską oraz p. Agnieszkę Stefańską. Młodzież podczas przerw mogła również sprawdzić swoją wiedzę nt. krwi i krwiodawstwa rozwiązując krzyżówki oraz stawiając czoła trudnym hasłom w grze trimino.

Zwieńczeniem DHK był 25 listopada kiedy to odbyła się Gala HDK. Podczas spotkania zostały wręczone odznaczenia dla najbardziej zasłużonych dawców oraz działaczy. Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 zostało wyróżnione Medalem 65-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK w dowód uznania za bezinteresowne wspieranie działań w ramach rozwoju honorowego krwiodawstwa PCK. 

Podczas gali została również rozstrzygnięta XII edycja turnieju ph. „Młoda krew ratuje życie”, w którym nasza szkoła zajęła VI miejsce. Ale to nie klasyfikacja końcowa jest najważniejsza, a fakt że nasza młodzież, nasi honorowi dawcy krwi, oddali 8100 ml tego bezcennego życiodajnego płynu.

Wszystkim honorowym dawcom krwi składamy serdeczne podziękowania wraz z wyrazami uznania! 

Życzymy dużo zdrowia i satysfakcji z podejmowanych działań! 

Małgorzata Litwa

22 – 26 listopada Dni Honorowego Krwiodawstwa

W minionym tygodniu miały miejsce obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa, w związku z tym Szkolne Koło PCK podjęło pewne działania przybliżające młodzieży honorowe krwiodawstwo. W środę odbyło się spotkanie z panią Ewą Lelujką – kierownikiem RCKiK Oddział Terenowy w Ostrołęce, podczas którego pani Ewa przekazała wszelkie informacje nt. krwi, problemu jej braku – opowiedziała o przypadkach kiedy jest ona niezbędna i ogromnych ilościach wtedy wykorzystywanych, oraz postępowaniu podczas rekrutacji osób chcących ją oddać. Wśród uczniów naszej szkoły są już osoby, które oddają honorowo krew, dzięki nim szkoła zajęła 4 miejsce w XI edycji rejonowego turnieju ph. „Młoda Krew Ratuje Życie”, a po spotkaniu z panią Ewą mamy nadzieję, że ich grono się powiększy. W spotkaniu wzięły udział klasy: 3A, chłopcy z 3S, 3G, 4O1.

Dodatkowo uczennice klasy 4O Anita Kraśniewska i Dagmara Prusaczyk przeprowadziły pogadanki oraz quizy na temat krwiodawstwa w klasach 3O, 3S, 4A1. Ponadto dziewczyny w czasie przerw zachęcały młodzież do podzielenia się swoją propozycją hasła promującego oddawanie krwi za co uczniowie otrzymywali pyszne pierniczki upieczone przez panią Edytę Zabielską.

W naszą akcje włączyła się również klasa 1 R. Podczas warsztatów plastycznych z panią Krystyną Korczakowską – Nosek robiły z origami serduszka, które będą prezentowane na gazetkach szkolnych.

Małgorzata Litwa
Katarzyna Kowalska

„MŁODA KREW RATUJE ŻYCIE”

W sobotę 29 października 2022 r. w Ostrołęckim Centrum Kultury odbyła się Gala Honorowych Dawców Krwi, na której zostały wręczone odznaczenia zasłużonym dawcom oraz działaczom, jak również ogłoszono wyniki XI edycji turnieju ph. „Młoda Krew Ratuje Życie”. Nasza Szkoła zajęła IV miejsce spośród pięciu ostrołęckich szkół, które wzięły udział w konkursie. Dodatkowo między innymi ZSZ Nr 4 została uhonorowana Medalem 100-lecia Ruchu Młodzieżowego Polskiego Czerwonego Krzyża.

Dziękujemy wszystkim krwiodawcom, dzięki którym mogliśmy wziąć udział w tej rywalizacji. Wiedzmy jednak, że to nie zajęte miejsca mają tu najważniejsze znaczenia, a fakt chęci niesienia bezinteresownej pomocy innym dając od siebie coś najcenniejszego – swoją krew, bezcenny dar życia.

W przyszłym roku również będziemy chcieli wziąć udział w kolejnej edycji tego turnieju zatem działajmy już od teraz...i PAMIĘTAJMY!!!! oddając krew w punkcie pobrań – Terenowy Oddział RCKiK przy szpitalu w Ostrołęce, podaj nr „3” lub nazwę szkoły czyli ZSZ Nr 4, wtedy oddana przez Was krew będzie zapisywana na konto szkoły. 

Małgorzata Litwa

14 czerwca – ŚWIATOWY DZIEŃ KRWIODAWSTWA

Z tej okazji młodzież z naszego szkolnego koła HDK w składzie: Anna Kumińska, Anita Kraśniewska i Dagmara Prusaczyk, w dniach 6-10 czerwca poprowadziły zajęcia na temat „Dar Krwi – Darem Życia”. Klasy, które wzięły udział w tych lekcjach to: klasa IA, IS, 2A, 3O1, 1G, 3O. Głównym celem tych zajęć było zwiększenie u młodzieży świadomości, jak niezbędnym i niezastąpionym „lekiem” jest krew dla życia, a tym samym przybliżyć czym jest krwiodawstwo. Młodzież uczestnicząca w tych lekcjach mogła również sprawdzić swoja wiedzę na temat krwi i krwiodawstwa podczas gry w TRIMINO oraz rozwiązywania krzyżówek. Był to dobry element do integracji klasy przez gry.

Dziękujemy klasom, które nas zaprosiły. Pamiętajmy krwi niczym nie możemy zastąpić 

https://fb.watch/dBwNFKOrdE

Katarzyna Kowalska

„MŁODA KREW RATUJE ŻYCIE”

Nasza Szkoła przystąpiła do programu „Młoda Krew Ratuje Życie”, której celem jest zachęcenie uczniów do popularyzowania idei honorowego oddawania krwi oraz poszerzenie grupy honorowych dawców krwi o młodzież uczącą się. Pod koniec roku będzie podsumowanie akcji i wyłonienie zwycięskiej szkoły, na której konto zostało oddane najwięcej krwi. Jesteśmy piątą ostrołęcką szkołą, która zdecydowała się przystąpić do tego programu.

Jesteś osobą pełnoletnią, zdrową i chcesz pomóc w ratowaniu zdrowia i życia? To jest to dobry sposób.

Jak wziąć udział w akcji? 

Prosta sprawa…

1. Po podjęciu decyzji o oddaniu krwi przyjdź do Oddziału Terenowego RCKiK, który znajduje się przy ostrołęckim szpitalu (aleja Jana Pawła II 120a).

2. Rejestrując się podaj nazwę szkoły dla której oddasz krew czyli ZSZ Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce lub podaj numer „3” (jest to numer przydzielony naszej szkole).

3. PAMIĘTAJ!!!!!! W przed dzień oddania krwi pij dużo wody, a w dniu oddania zjedź porządne śniadanie!!

Do naszej grupy krwiodawców zdecydowała się również dołączyć Anita Kraśniewska z klasy 3 TO. Jest już trzecią osobą z tej klasy, która oddaje krew. 

 

Małgorzata Litwa

Podstrony

 

Kontakt:

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce
ul. Traugutta 10, 07-410 Ostrołęka

tel: (29) 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl