ZAPRASZAMY MŁODZIEŻ DO WSPÓŁPRACY ZE SZKOLNYM KOŁEM HDK

 

Wszyscy wiemy jak ważna jest znajomość zasad oraz umiejętność udzielania pierwszej pomocy, warto też odświeżać sobie wiadomości w tym zakresie, dlatego mamy dla Was drodzy uczniowie propozycję udziału w kilkugodzinnych warsztatach z pierwszej pomocy przedmedycznej. Będą one przeprowadzane przez profesjonalnych ratowników medycznych. Dla lepszego komfortu, zarówno Waszego jaki i prowadzących, grupa nie będzie liczna. Liczba miejsc będzie ograniczona do 12 osób. Będziecie mieli również możliwość ukończenie takiego kursu w postaci e-learningu. Po zarejestrowaniu się na stronie www.legionhdk.pl będziecie mogli się zalogować, przestudiować całą wymaganą tematykę i wypełnić test egzaminacyjny. Gdy zdacie egzamin dostaniecie certyfikat ukończenia kursu. Ważną informacją jest to, że kurs i otrzymanie certyfikatu jest BEZPŁATNY!!!!

 

Jeżeli jesteście zainteresowani zapraszamy do opiekunów Koła p. Małgorzaty Litwy lub p. Katarzyny Kowalskiej po dokładniejsze informacje i instrukcje. 

Opiekunowie

Katarzyna Kowalska, Małgorzata Litwa 

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE Z PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

 

Szkolne Koło Honorowych Dawców Krwi rozpoczęło swoją działalność. Wspólnie z Ostrołęckim Klubem HDK Legion podjęliśmy pierwsze działania.

W dniach 28 i 31 styczeń młodzież z klas 1 TO1, 1 KC1, 1 TO, 1 TG i 1 TG1 uczestniczyła w zajęciach z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz z bezpieczeństwa w czasie spędzania czasu wolnego. Prelekcje i ćwiczenia z pierwszej pomocy zostały przeprowadzone przez panią Małgorzatę Drwęcką i pana Radosława Studzińskiego - ratowników medycznych z Nowego Dworu Mazowieckiego, natomiast pogadankę o bezpieczeństwie w czasie wolnym przeprowadził aspiranta Krzysztofa Kolatora.

Dziękujemy młodzieży za zaangażowanie oraz panu Pawłowi Stawickiemu za pomoc w zorganizowaniu tych zajęć.

 

Opiekunowie

Katarzyna Kowalska, Małgorzata Litwa 

 

Podstrony

 

Kontakt:

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce
ul. Traugutta 10, 07-410 Ostrołęka

tel: (29) 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl