AKTUALNOŚCI BIBLIOTEKA


KONSTYTUCJA 3 MAJA


 

W roku przypada 230 rocznica uchwalenia konstytucji 3 maja. Zatem rok 2021 został ogłoszony przez Sejm Rokiem Konstytucji 3 Maja.

Uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie(po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją Uchwalony w 1791 r. przez Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego akt wprowadził trójpodział władzy, niósł gwarancje swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości Oświecenia. Jako pierwsza w Europie i druga na świecie Ustawa Rządowa stanowiła dowód głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych. „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, świadomy znaczenia Konstytucji 3 Maja jako ważnego elementu pamięci zbiorowej, oddając hołd wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego wiekopomnego aktu - myślicielom politycznym, posłom na Sejm Czteroletni, przedstawicielom ówczesnego obozu patriotycznego oraz pokoleniom Polaków, których niezłomna walka pozwoliła na przetrwanie lat niewoli i odzyskanie niepodległości, zachęca do refleksji nad dziedzictwem Konstytucji 3 Maja współcześnie”.

Autorami Konstytucji 3 maja byli Król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj.

Święto Konstytucji 3 maja obchodzono do ostatniego rozbioru. Świętowanie 3 Maja było zakazane we wszystkich zaborach, dopiero po I Wojnie Światowej kiedy Polska odzyskała niepodległość Święto Konstytucji 3 maja zostało wznowione. Podczas II Wojnie Światowej w czasie okupacji niemieckiej i radzieckiej Święto zostało zdelegalizowane. Dopiero w 1981 roku władza ludowa zezwoliła na obchody 3-majowe. Od 1989 roku Święto Konstytucji 3 maja – znów jest świętem narodowym a od 2007 roku obchodzone jest również na Litwie.

Elżbieta Jaźwińska, Bożena Żebrowska

 

PODZIĘKOWANIE


Biblioteka szkolna Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 im. Adam Chętnika serdecznie dziękuje pani Michalinie Wilkowskiej (Deptuła) absolwentce naszej szkoły za podarowanie bibliotece książki pt.”Pracownia Tryptyk kurpiowski”. W książce tej można znaleźć wiele wspaniałych fotografii związanych z rzeźbą a także przedstawiających piękne krajobrazy kurpiowszczyzny. Są także krótkie wierszyki.

Michalina Deptuła jest ceramiczką zakochaną w glinie, którą przedłożyła ponad administracyjne wykształcenie. Założyła w Ostrołęce Pracownię Kreatywności „Cacko”. Prowadzi warsztaty rękodzielnicze, dekoruje kościoły, sale weselne, aranżuje detale komunijne, urodzinowe, rocznicowe.

Zapraszamy do skorzystania z tej książki.  

Nauczyciele bibliotekarze

Elżbieta Jaźwińska, Bożena Żebrowska

WIELKANOC


Wielkanoc to najważniejsze i najstarsze święto obchodzone na pamiątkę Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca (tj. między 21 marca a 25 kwietnia). Obchody rozpoczyna odbywająca się wczesnym rankiem msza w Kościele katolickim zwana rezurekcją, w prawosławnym – jutrznią. W tym dniu w gronie rodzinnym dzielimy się jajkiem, składamy sobie życzenia i spożywamy uroczyste śniadanie. Wielkanoc kończy okres Wielkiego Postu. Jest czasem radości i rodzinnego ciepła. Święta Wielkanocne mają bogatą tradycję. Są niezwykle barwne, towarzyszy im wiele obrzędów takich jak: święcenie pokarmów, pisanki, śmigus-dyngus.

 

Czytaj Dalej

 

PODZIĘKOWANIE


Biblioteka szkolna Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 im. Adam Chętnika serdecznie dziękuje panu Antoniemu Kustusz za podarowanie bibliotece książek i czasopism o tematyce kulinarnej. Wzbogaci to nasz księgozbiór oraz będzie służyć młodzieży podczas zająć praktycznych na kierunkach gastronomicznych.

Nauczyciele bibliotekarze

Elżbieta Jaźwińska, Bożena Żebrowska  

 

Oto 10 książek, które trzeba przeczytać choć raz w życiu


Nie od dziś wiadomo, że czytanie książek sprzyja rozwojowi człowieka. Nie tylko uczy życia, ale też czyni nas bardziej kreatywnymi i dostarcza rozrywki. Wykazano, że osoby, które czytają dużo książek, są statystycznie dużo szczęśliwsze niż te, które nie czytają ich w ogóle. Na świecie powstało i wciąż powstaje mnóstwo powieści. Lepszych, gorszych, dłuższych, krótszych… Które wybrać?

Poniżej znajduje się moja subiektywna lista dziesięciu książek, które według mojej opinii powinien przeczytać każdy, choćby raz w życiu.

 

POŁOWA CZŁOWIEKA SKŁADA SIĘ Z KSIĄŻEK, KTÓRE PRZECZYTAŁ”. – KAZIMIERZ KUTZ

 

1. Dzieci z Bullerbyn – Astrid Lindgren

 

„Dzieci z Bullerbyn” nie jest to książka jedynie dla dzieci, bo także dla starszej młodzieży i dorosłych.

Można się przy niej doskonale bawić, gdyż pozwala nam cofnąć się do czasów, gdy wszystko było proste- do dzieciństwa. Aż łezka się w oku kręci, gdy pomyślę, ileś przygód można było przeżyć, mając jedynie wyobraźnię. Zastanawiam się, jak wyglądałby nasz świat, gdybyśmy wraz z dorosłością nie zatracili tej magicznej zdolności wyobraźnia sobie rzeczy pięknych i ekscytujących.

 

Czytaj Dalej

 
2 z 4

Władze Szkoły

Dyrektor: mgr Barbara Stepnowska
Zastępcy Dyrektora:
mgr Adam Zienkiewicz
mgr Elżbieta Niedźwiedzka

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
ul. Traugutta 10
07-410 Ostrołęka

tel: 29 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl

Inspektor ochrony danych
Leszek Kleczkowski
email:iod@ostroleka.edu.pl