SAMORZĄD UCZNIOWSKI


 PRZEWODNICZĄCY  ZASTĘPCA  SEKRETARZ
     
Patrycja Szczubełek  kl. III Tg   Aleksandra Olbryś kl. I Te  Anna Kulesza kl. II Ht

Władze Szkoły

Dyrektor: mgr Barbara Stepnowska
Zastępcy Dyrektora:
mgr Adam Zienkiewicz
mgr Aldona Zadroga

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
ul. Traugutta 10
07-410 Ostrołęka

tel: 29 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl

Inspektor ochrony danych
Leszek Kleczkowski
email:iod@ostroleka.edu.pl