AKTUALNOŚCI EPAS


21 września Międzynarodowy Dzień Pokoju


Zrównoważony rozwój jest kluczowy dla trwałego pokoju. Zarówno rozwój jak i pokój zależą od przestrzegania praw człowieka . Musimy chronić naszą planetę. Tylko dzięki wspólnej pracy możemy stworzyć świat bezpiecznym domem przyszłych pokoleń.

Młodsi Szkolni Ambasadorzy Parlamentu Europejskiego z klasy 1 Technik Ekonomista Dominika Bachmura i Jakub Part przygotowali gazetkę , a także prezentacje na temat Międzynarodowy Dzień Pokoju

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji.

Prezentacja - 21 września Międzynarodowy Dzień Pokoju

 

Opiekunowie EPAS:
Barbara Zaborowska, Małgorzata Święcicka

SZKOŁA-AMBASADOR


Małgorzata Święcicka

Szkoła - Ambasador Parlamentu Europejskiego (EPAS)


Program ma na celu pobudzanie świadomości młodzieży na temat Europy i demokracji europejskiej dzięki udostępnieniu jej wiedzy o Unii Europejskiej, w szczególności o Parlamencie Europejskim. Celem programu jest uświadamianie młodym ludziom możliwości działania w kontekście integracji europejskiej oraz podkreślanie znaczenia głosowania w wyborach europejskich w 2024 r. W roku szkolnym 2022/ 2023 uczniowie z klasy 4 AH i 1S pod nadzorem opiekunów aktywnie realizowali powyższe zadania zaplanowane w Programie EPAS. Natomiast Starsze ambasadorki na lekcjach zajęcia z wychowawcą, geografia i Edukacja dla bezpieczeństwa poruszały następujące tematy:

1.Unia Europejska – idea, historia i współczesność.

2.Dokond zmierza Europo? Moje wyobrażenia o wspólnej polityce europejskiej.

3.Ekologia i energetyka oraz gospodarka odpadami.

4.Polityka UE i stanowisko Parlamentu Europejskiego wobec migracji. 

Opiekunowie starsze ambasadorki:
Małgorzata Święcicka i Barbara Zaborowska

„Klimat dla Młodych”


SK Ekologicznego Ekomaniacy/ GOZ oraz EPAS przystąpiło do realizacji Projektu: „Klimat dla Młodych” organizowanego przez Stowarzyszenie Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF. Projekt miał na celu:

1.Kształtowanie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie znaczenia ekologicznego stylu życia.

2.Inspirowanie dzieci, młodzieży, a także nauczycieli, pedagogów i rodziców do podejmowania aktywności w obszarze ochrony środowiska i ekologii.

3.Uświadomienie młodym ludziom, że mogą aktywnie włączyć się w działania dotyczące klimatu w swoich społecznościach lokalnych.

W ramach realizacji tego projektu młodzi ekolodzy i młodsi ambasadorzy EPAS postanowili stworzyć i urządzić miejsce strefy relaksu ekologicznego, które będzie służyło dla całej społeczności szkolnej. Za ten aktywny udział szkoła otrzymała dyplom .

B.Zaborowska, M.Święcicka, U.Kaliszewska, A.Stefańska

9 Maja- Dzień Europy


Dzień Europy zwany także Dniem Unii Europejskiej to święto europejskich państw obchodzone corocznie 9 maja. Dzień ten został ustanowiony w rocznicę przedstawienia planu Schumana w 1950 roku. Co roku tysiące osób uczestniczy w debatach, koncertach, wizytach grupowych i innych wydarzeniach organizowanych w ramach obchodów Dnia Europy. Działania te mają na celu informowanie i uświadamianie społeczeństwa na tematy związane z UE.

Z okazji Dnia Europy odbył się w naszej szkole konkurs wiedzy o Unii Europejskiej .Wyniki konkursu:

I miejsce- Bartosz Salamucha kl.3S
II miejsce – Paulina Szabłowska kl. 1 S
III miejsce – Alicja Strzeszewska kl. 3A

Nagrody w konkursie zostały ufundowane przez Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce - serdecznie dziękujemy a zwycięzcom gratulujemy.

W ramach solidarności z Ukrainą niektórzy uczniowie , nauczyciele i Dyrekcja ubrali się w tym dniu w barwach żółtych i niebieskich.

Małgorzata Święcicka
Barbara Zaborowska
 
1 z 10

Władze Szkoły

Dyrektor: mgr Barbara Stepnowska
Zastępcy Dyrektora:
mgr Adam Zienkiewicz
mgr Elżbieta Niedźwiedzka

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
ul. Traugutta 10
07-410 Ostrołęka

tel: 29 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl

Inspektor ochrony danych
Leszek Kleczkowski
email:iod@ostroleka.edu.pl