AKTUALNOŚCI EPAS


Szkoła Ambasador Parlamentu Europejskiego


Dzień Europy


Dzień Europy zwany także Dniem Unii Europejskiej to święto europejskich państw obchodzone corocznie 9 maja. Dzień ten został ustanowiony w rocznicę przedstawienia planu Schumana w 1950 roku. Co roku tysiące osób uczestniczy w debatach, koncertach, wizytach grupowych i innych wydarzeniach organizowanych w ramach obchodów Dnia Europy. Działania te mają na celu informowanie i uświadamianie społeczeństwa na tematy związane z UE.

Młodsi i Starsi Ambasadorowie Parlamentu Europejskiego z naszej szkoły rozpoczęli obchody tego święta sadząc las w Leśnictwie Płoszyce. Odbył się także konkurs wiedzy o Unii Europejskiej . W ramach solidarności z Ukrainą niektórzy uczniowie i nauczyciele ubrali się w tym dniu w barwach żółtych i niebieskich.

9 maja, Dzień Europy, powinien być okazją do świętowania pokoju i jedności, ponieważ upamiętnia rocznicę Deklaracji Schumana, ustanowionej w celu zacieśnienia współpracy krajów europejskich – współpraca ta miała być środkiem, który posłuży uniknięciu wojny. Z tego względu tym bardziej przejmujące jest to, że Dzień Europy 2022 został przyćmiony przez zastraszającą wojnę w Ukrainie, która wiąże się z ogromnym ludzkim cierpieniem i destabilizuje nadszarpniętą pandemią koronawirusa gospodarkę w całej Europie.

 

 

Małgorzata Święcicka

Barbara Zaborowska

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY H2O


Dnia 22 marca w naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Wody (H2O). Z tej okazji nauczyciele uczący przedmiotów: chemia i geografia , a także realizujący projekty w szkole: eTwinning i EPAS postanowili zorganizować szkolny konkurs o wodzie dla klas II i III. Do konkursu przystąpiło 16 osób z następujących klas: 2S, 2A, 3A1, 3SH1. Zwycięzcami konkursu zostały następujące uczennice:

I miejsce - zajęła Julia Giers z klasy 2A

II miejsce - Karolina Grala z klasy 3A1

III miejsce - Gabriela Krakowiecka z klasy 3A1 Nagrody dla zwycięzców ufundowali nauczyciele geografii i chemii.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy jeszcze raz zwycięzcom konkurs  

Organizatorzy konkursu:

Nauczyciele geografii i chemii, eTwinning , EPAS

Lekcje poświęcone Wojnie Rosja – Ukraina


W ramach projektu Szkoła Ambasador – Parlamentu Europejskiego  odbyły się lekcje poświęcone

Wojnie Rosja – Ukraina. Temat ten został realizowany na przedmiotach :

Edukacja Dla Bezpieczeństwa w klasach pierwszych, na lekcji geografia w klasach trzecich i czwartej oraz na godzinie wychowawczej w klasie 3AH i 4S. Scenariusz lekcji dotyczył treści związanych z wydarzeniami tragicznymi, które mają miejsce na Ukrainie i są skierowanych do indywidualnych przemyśleń każdego ucznia. Drodzy uczniowie i drogie uczennice, to szczególna lekcja, bo nie ma jej w podstawie programowej, a zaplanowało ją samo życie. To co nas w ostatnim tygodniu połączyło dodatkowo to fakt, że wszyscy widzimy i słyszymy w mediach, że w Ukrainie jest wojna. Nie da się przejść obok tego obojętnie. To jest trudny temat, jednak wojna trwa i przez nią cierpi wiele ludzi. Mamy do czynienia z sytuacją kryzysową, dla wielu z nas ta sytuacja jest bardzo trudna osobiście. Pozwólmy sobie dzisiaj na szczerość. Uczniowie mieli za zadanie odpowiedzieć miedzy innymi na kilka pytań oraz była przeprowadzona dyskusja w klasie.

Pytania

1.Jakie masz odczucia w związku z zaistniałą sytuacją na  Ukrainie?

2.Jak nasza klasa, społeczność szkolna może wesprzeć ludzi potrzebujących pomocy? Na co jesteśmy gotowi?

3.Jak nasza kraj  może wesprzeć ludzi potrzebujących pomocy? Na co jesteśmy gotowi?

4.Jakie są źródła / przyczyny wojny?

5.Jakie są konsekwencje/ skutki wojny?

6.Jak należy rozwiązywać sytuacje konfliktowe

7.Podaj z jakimi państwami graniczy Ukraina?

 

Koordynatorzy projektu : B. Zaborowska, M. Święcicka

Pomoc dla rodzin z Ukrainy


Od 3 marca 2022r członkowie SKPCK i Młodsi Ambasadorzy Szkoły Parlamentu Europejskiego z klasy 3AH oraz uczniowie z klas gastronomicznych i handlowych pracujący w Sklepiku Szkolnym i Mini Bistro starają się pomóc osobom z Ukrainy , które musiały szukać schronienia u Polskich rodzin podczas toczącej się wojny Rosyjsko – Ukraińskiej. Pomoc polegała i polega nadal na różnych formach działania np. zorganizowanie zbiórki odzieży, pieczenie różnych słodkości, a także spędzanie wolnego czasu poprzez gry i zabawy z najmłodszymi dziećmi w centrum zabaw figlarium w Ostrołęce. Dzięki bezpłatnemu wejściu do Centrum zabaw figlarniom w Ostrołęce , które mieści się w Galerii Bursztynowej, dzieci ukraińskie chociaż przez pewien czas mogą zapomnieć o trudnych chwilach w ich życiu.

Koordynatorzy Akcji:

SKPCK, Ambasador Szkoły Parlament Europejski,

Sklepik Szkolny, Mini Bistro:

B. Zaborowska, M. Święcicka,

E. Okowicka -Dyl, M. Tyszka 1 z 8

Władze Szkoły

Dyrektor: mgr Barbara Stepnowska
Zastępcy Dyrektora:
mgr Adam Zienkiewicz
mgr Elżbieta Niedźwiedzka

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
ul. Traugutta 10
07-410 Ostrołęka

tel: 29 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl

Inspektor ochrony danych
Leszek Kleczkowski
email:iod@ostroleka.edu.pl