AKTUALNOŚCI EPAS


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W DEBACIE


Masz 16-26 lat? Uważasz, że młodzi ludzie powinni współdecydować o sprawach europejskich? Weź udział w DEBACIE O PRZYSZŁOŚCI EUROPY!.

Pobierz informacje szcegółowe>>

Małgorzata Święcicka 

LEKCJA GEOGRAFII EPAS


W dniu 23.10.2020r w klasie 4 Technik Organizacji Turystyki odbyła się lekcja geografii w ramach Programu Szkoła – Ambasador Parlamentu Europejskiego .Tematem lekcji było: Polityka Unii Europejskiej i stanowisko Parlamentu Europejskiego wobec migracji. Cel lekcji to : Zapoznanie uczniów z rozmiarem i przyczynami masowej migracji do Europy. Metody i formy pracy wykorzystane podczas lekcji to: wykład, praca w grupach, prezentacja multimedialna, burza mózgów i dyskusja. Narzędzia pracy uczniów były, podręczniki, atlas, mapa, internet, tekst źródłowy. Uczniowie podczas lekcji zmagali się z następującymi zadaniami:

1. Wartości i zasady , na których opiera się Unia Europejska w tym prawa człowieka  : Czy jesteśmy gotowi na przyjęcie imigrantów?

2. Jakie są konsekwencje pozytywne i negatywne przyjmowania imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu?

3. Jak ustrzec się przed zagrożeniem terrorystycznym, kulturowym i finansowym, które podnoszą jako problemy przeciwnicy przymusowych kwot relokacji imigrantów do państw członkowskich UE?

4. Czy chcielibyście wyjechać na dłużej za granicę i dlaczego? Podaj mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia.

Uczniowie klasy 4 Technik Organizacji Turystyki z dużym zaangażowaniem pracowali podczas lekcji w ramach Programu Szkoła – Ambasador Parlamentu Europejskiego. Dzięki niemu: poznali, zrozumieli i potrafili dostrzegać różnice , a także poszerzyli indywidualne swoje umiejętności w zakresie : Polityka Unii Europejskiej i stanowisko Parlamentu Europejskiego wobec migracji, a także stanowisko Polski wobec migracji.

Nauczycielem odpowiedzialnym za realizację tematu z geografii ramach Programu Szkoła – Ambasador Parlamentu Europejskiego była : Barbara Zaborowska

DZIEŃ WIELOJĘZYCZNOŚCI 2020


Szanowni Państwo,

26 września obchodzimy Dzień Wielojęzyczności. W związku z tym chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w wydarzeniach przygotowanych z tej okazji lokalnie przez Biuro Parlamentu Europejskiego w Warszawie oraz na poziomie europejskim przez Parlament Europejski. Jeżeli nie uczą Państwo języków obcych, zachęcam do przekazania tej wiadomości Państwa kolegom, którzy mogliby być zainteresowani.

1. Specjalnie dla szkół EPAS nasze Biuro zarezerwowało 8 terminów interaktywnej gry online dla uczniów poświęconej różnorodności językowej. Więcej informacji – w tym dane kontaktowe koordynatorki, terminy i link do formularza rejestracji – znajdą Państwo w załączonym zaproszeniu. Zwracam Państwa uwagę, że o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

2. Dla nauczycieli języków obcych przygotowujemy z kolei na dwa webinaria: „Wielojęzyczna klasa: szansa i wyzwanie” oraz „TIKi i triki w warsztacie językowca. O nowoczesnym nauczaniu języków obcych”. Odbędą się one prawdopodobnie w tygodniu 5-10 października (dokładne daty, godziny oraz formularz rejestracyjny prześlę Państwu niebawem).

3. Obchody Dnia Wielojęzyczności odbędą się również na poziomie ogólnoeuropejskim. Zachęcamy do odwiedzenia specjalnej strony PE (https://www.europarl.europa.eu/visiting/pl/events/brussels/multilingualism-day-2020), gdzie znajdą Państwo szczegółowy program wydarzenia, w tym m.in. formularz rejestracji na warsztaty poświęcone tłumaczeniom pisemnym i ustnym.

 

Serdecznie zapraszamy! 

 

ORĘDZIE o STANIE UNII EUROPEJSKIEJ


Orędzie o stanie Unii Europejskiej - zaproszenie do śledzenia dyskusji w Parlamencie Europejskim

Szanowni Państwo,

16 września w Parlamencie Europejskim odbędzie się posiedzenie, podczas którego Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wygłosi orędzie o stanie Unii Europejskiej, a następnie weźmie udział w debacie z posłami do PE, aby omówić dokonania KE, plany na nadchodzący rok i wizję przyszłości. Już dziś natomiast posłowie i posłanki do PE wezmą udział w moderowanych dyskusjach o priorytetach Unii Europejskiej, a także odpowiedzą na pytania i propozycje obywateli.

Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia specjalnego serwisu Parlamentu Europejskiego, gdzie można dowiedzieć się więcej na temat tego wydarzenia. Będzie tu można także prześledzić jego przebieg.

Zapraszamy! 

 

SZKOŁA AMBASADOR PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO


 

   5 z 8

Władze Szkoły

Dyrektor: mgr Barbara Stepnowska
Zastępcy Dyrektora:
mgr Adam Zienkiewicz
mgr Aldona Zadroga

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
ul. Traugutta 10
07-410 Ostrołęka

tel: 29 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl

Inspektor ochrony danych
Leszek Kleczkowski
email:iod@ostroleka.edu.pl