AKTUALNOŚCI EPAS


UNICEF "Klimat dla Młodych"


Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce
po raz pierwszy jako szkolne koło Ekologiczne EKOMANIACY / GOZ
oraz program EPAS przystąpiło do projektu edukacyjnego UNICEF "Klimat dla Młodych"

Celem realizacji projektu jest kształtowanie świadomości w zakresie znaczenia ekologicznego stylu życia oraz inspirowanie dzieci, młodzieży, a także nauczycieli i pedagogów do podejmowania aktywności w tym obszarze. Wszyscy możemy przyczynić się swoim działaniem do tworzenia bezpiecznego klimatu dla młodych.

Projekt UNICEF „Klimat dla Młodych” ma na celu nie tylko poszerzanie wiedzy uczniów w zakresie ekologii, ale przede wszystkim pokazanie młodemu pokoleniu, że mogą być aktywni w tym obszarze i budzić świadomość reszty społeczeństwa.

Koordynatorzy akcji:
B. Zaborowska,
M. Święcicka,
A. Stefańska,
U. Kaliszewska

Wolontariusze ZSZ Nr 4 w akcji Mikołajkowej w dniu 6 grudnia 2022


3 grudnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. W modelu medycznym niepełnosprawność, to długotrwały stan występowania pewnych ograniczeń w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu człowieka. Ograniczenia te spowodowane są na skutek obniżenia sprawności funkcji fizycznych, psychicznych bądź umysłowych. Natomiast 5 grudnia był Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Wolontariuszem jest każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji, instytucji lub osób indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko –rodzinne. W ten sposób swoje święto tym razem wolontariusze organizacji szkolnych takich jak: SK PCK, S. U. EKONOMIK, EPAS, Emp@tyczna Klasa i eTwinning uczcili odwiedzając Niepubliczną Szkołę Podstawową w Laskowcu, w której obdarowali dzieci upominkami zapakowanymi w torebki ekologiczno- świąteczne ufundowane przez Sps Handel Ostrołęka z okazji Mikołajek.

Barbara Zaborowska

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka w ZSZ nr4


W ramach realizacji projektu Emp@tyczna klasa przystąpiliśmy w naszej szkole do świętowania praw dziecka, ponieważ 20 listopada to wyjątkowa data – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Przypomina nam, że wszyscy powinniśmy zwracać szczególną uwagę na dzieci i ich prawa. W tym roku celebracji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka towarzyszy szczególny przekaz zwracający uwagę na kwestie różnorodności i tolerancji, a także przeciwdziałania dyskryminacji, że prawa dziecka dotyczą każdego dziecka niezależnie od pochodzenia, koloru skóry, płci, języka, wyznania, poglądów, przynależności kulturowej, niepełnosprawności, czy poziomu zamożności. Z tej okazji to, tak bardzo ważne wydarzenie promowaliśmy obchody tego dnia od 21 listopada do 25 listopada. W tych dniach na lekcji: edukacja dla bezpieczeństwa, geografia, wiedza o społeczeństwie, historia, historia i teraźniejszość, a także na zajęciach z wychowawcą zostały poruszone zagadnienia dotyczące praw dziecka i praw ucznia. Dnia 22 listopada został zaproszony Rzecznik Praw Dziecka TPD, który poprowadził zajęcia z uczniami naszej szkoły na temat praw i obowiązków dzieci. Została również przygotowana gazetka poświecona prawom dziecka. Natomiast członkowie SK PCK i młodsi szkolni ambasadorzy EPAS przeprowadzili anonimową ankietę wśród uczniów i pracowników szkoły dotyczącą praw dziecka i ucznia. Tradycyjnie młodzież z poszczególnych klas przygotowała prace plastyczne propagujące prawa dziecka. Promowaliśmy również 21 listopada Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Polegał on na dniu dobrych uczynków i pozytywnych emocji. W tym dniu było Radio Życzliwości przez, które mogliśmy sobie nawzajem składać życzenia i dedykować piosenki. Uczniowie i pracownicy szkoły przyszli w tym dniu ubrani w kolorze żółtym, który uznawany jest za „ kolor życzliwy”

Organizatorzy projektu Emp@tyczna klasa

U. Kaliszewska, A. Stefańska, B. Zaborowska

 

Międzynarodowy Dzień Tolerancji


16 listopada obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Tolerancji pod hasłem: "Każdy inny- wszyscy równi".

Dzień ten stał się okazją do refleksji nad własną postawą w odniesieniu do innych osób – kolegów, koleżanek.

Święto to ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 r. z inicjatywy UNESCO.

Po tym wydarzeniu kraje członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji.

W ramach obchodów tego święta, zorganizowano w naszej szkole wiele ciekawych wydarzeń. Uczniowie i nauczyciele przyszli do szkoły w strojach koloru zielonego, "kolor tolerancji”, ponieważ symbolizuje on życzliwość i tolerancję. W ramach akcji "Każdy inny- wszyscy równi” oraz promocji różnorodności w naszej szkole, uczniowie klas 1,2 i 3 nagrali film.

Wychowawcy klas 2A, 4AH, 3S, 1S, 1M przeprowadzili lekcje wychowawcze na temat tolerancji, których celem było zwrócenie uwagi uczniów na postawę tolerancji, na wartości z niej wypływające oraz budowanie więzi międzyludzkich i wpojenie przekonania o potrzebie bycia tolerancyjnym.

Zaś na lekcji informatyki odbył się interaktywny teleturniej o tolerancji, w którym brały udział uczennice klasy 1A i 1G. Natomiast młodsi szkolni ambasadorzy EPAS przygotowali gazetkę dotyczącą Międzynarodowego dnia Tolerancji Mamy nadzieję, że wszystkie działania, które w tym dniu towarzyszyły uczniom, pogłębiły ich wiedzę na temat tolerancji, stały się refleksją nad postawami wobec innych osób oraz zachęciły do stosowania w codziennym życiu postawy tolerancji.

 

Organizatorzy projektu Emp@tyczna klasa

A. Stefańska, U. Kaliszewska, B. Zaborowska

Wycieczka przedmiotowo – turystyczna


Dnia 19-20-21 październik 2022r odbyła się szkolna wycieczka przedmiotowo – turystyczna, w której wzięli udział uczniowie z następujących klas: 1A, 1G, 1R, 1C, 1M, 1O, 1H, 2O, 3A. Celem wycieczki było przeprowadzenie i doświadczenie praktycznych lekcji geografii, chemii oraz edukacji dla bezpieczeństwa, a także realizacji krajowego programu GOZ( gospodarki obiegu zamkniętego) i Szkolnego Programu EPAS w Rezerwacie Kadzielnia i w Tatrzańskim Parku Narodowym. Zastosowanie zasad GOZ w życiu przyczynia się do ochrony naszej planety a także ogranicza jej nadmierną eksploatację. Pierwszego dnia przebywaliśmy w Rezerwacie Przyrody Kadzielnia w Kielcach, który jest usytuowany na terenie dawnego kamieniołomu. Położony jest na wysokości 295m n.p.m. W XVIIIw pozyskiwano tam wapień, który znalazł zastosowanie między innymi w budownictwie i hutnictwie. W rezerwacie tym znajduje się Skała Geologów , która jest ostańcem skalnym . Na terenie rezerwatu znajdują się podziemne trasy turystyczne, brama amfiteatru, schody do stacji tyrolki i tarasa spod której wypływa wodospad . Występują także jaskinie i schroniska. Drugiego dnia mieliśmy przyjemność z mapą w ręku i kompasem pokonywać trasę Doliny Kościeliskiej , w której między innymi zwiedzaliśmy Jaskinię Mylną. Położona jest w Raptawickiej Turni tuż nad polaną Pisaną. Ma dwa wejścia południowe 1098m n.p.m i północne 1084m n.p.m. przez które prowadzi czerwony szlak. Trzeciego dnia przyszedł czas na spędzenie w Energylanda . Jest to największy park rozrywki w Polsce, w którym znajduje się wiele atrakcji dla każdego. Niektóre atrakcje charakteryzują się specjalnie dobraną tematycznie dekoracją i scenografią . My trafiliśmy na Halloween – Smoczy Gród.

Wycieczka została zorganizowana przy współpracy z Biurem Turystyki i Podróży JUVENTUS, któremu serdecznie dziękujemy za przygotowanie bardzo interesującego programu wycieczki.

 

 

Opiekunowie wycieczki:
E. Rogalska, R. Lech, B. Zaborowska
2 z 10

Władze Szkoły

Dyrektor: mgr Barbara Stepnowska
Zastępcy Dyrektora:
mgr Adam Zienkiewicz
mgr Elżbieta Niedźwiedzka

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
ul. Traugutta 10
07-410 Ostrołęka

tel: 29 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl

Inspektor ochrony danych
Leszek Kleczkowski
email:iod@ostroleka.edu.pl