WARSZTATY ONLINE

Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce zaprasza wolontariuszy i wolontariuszki wspolnie.eu oraz inne zainteresowane osoby do udziału w warsztatach online na temat strategii i planów związanych z wdrażaniem elementów gospodarki obiegu zamkniętego w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, w tym w szczególności roli, jaką odgrywa w nim Parlament Europejski. 

Warsztaty online „Europejski Zielony Ład – w stronę gospodarki obiegu zamkniętego” odbędą się w poniedziałek,22 lutego 2021, w godz.16:30-18:15 Rejestracja na warsztaty odbywa się przez stronę www.wspolnie.eu do soboty, 20 lutego 2021 (włącznie). Liczba miejsc ograniczona.

Podczas warsztatów uczestnicy i uczestniczki:

• Poznają rolę Parlamentu Europejskiego w projektowaniu Europejskiego Zielonego Ładu,

• Dowiedzą się, czym jest gospodarka obiegu zamkniętego, dlaczego jest częścią Europejskiego Zielonego Ładu i jak będzie wdrażana w UE,

• W małych grupach podyskutują o sposobach zamykania obiegu w kluczowych branżach,

• Wezmą udział w quizie podsumowującym zdobytą wiedzę z upominkami dla zwycięzców.  

Europejski Zielony Ład, zaproponowany przez Komisję Europejską w grudniu 2019 r., obejmuje serię strategii, które mają doprowadzić do neutralności klimatycznej w 2050 roku, ale także przebudować Europę w kierunku społeczeństwa o nowoczesnej, oszczędnej i zrównoważonej gospodarce. Parlament Europejski nie tylko w pełni poparł tę strategię, ale poszedł dalej - wezwał do zwiększenia ambicji i ograniczenia emisji o 55% już w roku 2030. W maju 2020 r. stało się jasne, że Europejski Zielony Ład będzie także strategią odbudowy Europy po kryzysie wywołanym przez COVID-19.

W ramach cyklu „Europejski Zielony Ład” przewidziano 5warsztatów online:

  1.  Jak  Zielony Ład zmieni nasz świat? - grudzień 2020
  2. Zrównoważona mobilność miejska - styczeń 2021
  3. W stronę gospodarki obiegu zamkniętego - luty 2021
  4. Gospodarka odpadowa i recykling - marzec 2021
  5. Zrównoważona żywność– „Od pola do stołu" - kwiecień 2021

Pytania dotyczące warsztatów prosimy kierować na adres: kontakt-pl@wspolnie.eu

Małgorzata Święcicka

9 luty DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

Zainaugurowany w 2004 roku odbywający się każdego roku w lutym Dzień Bezpiecznego Internetu - organizowany przez sieć Insafe/INHOPE Europejskich Centrów Programu "Safer Internet" (ECPSI) przy wsparciu Komisji Europejskiej* - stanowi kluczowe wydarzenie w kalendarzu działań na rzecz bezpiecznego Internetu ponad 170 państw.

W tym roku łączący miliony zwolenników na całym świecie Dzień Bezpiecznego Internetu odbędzie się we wtorek 9 lutego 2021 r. - jednocząc siły "Razem dla lepszego Internetu". Nie ukrywamy, że obchody mogą wyglądać w tym roku nieco inaczej ze względu ograniczenia związane z COVID-19, mamy jednak nadzieję, że DBI 2021 będzie jak zawsze wyrazistą i wciągającą okazją umożliwiającą wszystkim zastanowienie się nad coraz intensywniejszym korzystaniem z technologii cyfrowych w związku z pandemią.

Nauczyciele, edukatorzy i pracownicy społeczni mogą przyczynić się do tworzenia lepszego Internetu, wyposażając podopiecznych i uczniów w umiejętności korzystania z narzędzi cyfrowych i krytycznego myślenia, niezbędne do lepszego poruszania się po wirtualnym świecie.

Mogą oni:

- wpajać uczniom proste nawyki umożliwiające najlepsze korzystanie z możliwości oferowanych przez wirtualny świat;

- korzystać z pozytywnych treści internetowych podczas zajęć i zachęcać uczniów do korzystania z nich w domu;

- zapewniać uczniom narzędzia umożliwiające dokonywanie rozsądnych wyborów online - pod tym względem najlepsze wyniki przynosi edukacja i zwiększanie świadomości najczęściej występujących problemów związanych z bezpieczeństwem w sieci stanowić dla uczniów osobisty wzór pozytywnego zachowania online.

By wesprzeć nauczycieli i edukatorów w tym zadaniu, strona internetowa Dnia Bezpiecznego Internetu posiada zakładkę "Zasoby", zawierającą szereg materiałów pedagogicznych dotyczących bezpieczeństwa w sieci dla różnych grup wiekowych i w wielu językach - mogą one okazać się przydatne w działaniach zwiększania świadomości podczas DBI i całego roku szkolnego.

Jeżeli chciał(a)byś dołączyć do światowej mobilizacji na rzecz lepszego Internetu i wziąć udział w Dniu Bezpiecznego Internetu, zajrzyj na stronę www.saferinternetday.org/join, gdzie znajdziesz więcej informacji dotyczących możliwości wzięcia udziału w DBI 2021. Ponadto możesz śledzić stronę Safer Internet Day na Facebooku i Twitterze, a także podzielić się planami na ten wyjątkowy dzień w mediach społecznościowych dzięki hasztagom #SaferInternetDay i #SID2021. 

 

Małgorzata Święcicka

WARSZTATY „Jak Europejski Zielony Ład zmieni nasz świat?”
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W DEBACIE

Masz 16-26 lat? Uważasz, że młodzi ludzie powinni współdecydować o sprawach europejskich? Weź udział w DEBACIE O PRZYSZŁOŚCI EUROPY!.

Pobierz informacje szcegółowe>>

Małgorzata Święcicka 

LEKCJA GEOGRAFII EPAS

W dniu 23.10.2020r w klasie 4 Technik Organizacji Turystyki odbyła się lekcja geografii w ramach Programu Szkoła – Ambasador Parlamentu Europejskiego .Tematem lekcji było: Polityka Unii Europejskiej i stanowisko Parlamentu Europejskiego wobec migracji. Cel lekcji to : Zapoznanie uczniów z rozmiarem i przyczynami masowej migracji do Europy. Metody i formy pracy wykorzystane podczas lekcji to: wykład, praca w grupach, prezentacja multimedialna, burza mózgów i dyskusja. Narzędzia pracy uczniów były, podręczniki, atlas, mapa, internet, tekst źródłowy. Uczniowie podczas lekcji zmagali się z następującymi zadaniami:

1. Wartości i zasady , na których opiera się Unia Europejska w tym prawa człowieka  : Czy jesteśmy gotowi na przyjęcie imigrantów?

2. Jakie są konsekwencje pozytywne i negatywne przyjmowania imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu?

3. Jak ustrzec się przed zagrożeniem terrorystycznym, kulturowym i finansowym, które podnoszą jako problemy przeciwnicy przymusowych kwot relokacji imigrantów do państw członkowskich UE?

4. Czy chcielibyście wyjechać na dłużej za granicę i dlaczego? Podaj mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia.

Uczniowie klasy 4 Technik Organizacji Turystyki z dużym zaangażowaniem pracowali podczas lekcji w ramach Programu Szkoła – Ambasador Parlamentu Europejskiego. Dzięki niemu: poznali, zrozumieli i potrafili dostrzegać różnice , a także poszerzyli indywidualne swoje umiejętności w zakresie : Polityka Unii Europejskiej i stanowisko Parlamentu Europejskiego wobec migracji, a także stanowisko Polski wobec migracji.

Nauczycielem odpowiedzialnym za realizację tematu z geografii ramach Programu Szkoła – Ambasador Parlamentu Europejskiego była : Barbara Zaborowska

Podstrony

 

Kontakt:

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce
ul. Traugutta 10, 07-410 Ostrołęka

tel: (29) 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl