ZARZĄD


Adres do korespondencji:

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika ul. Traugutta 10 07 – 410 Ostrołęka


Opiekun Klubu Europejskiego: Święcicka Małgorzata

Władze Szkoły

Dyrektor: mgr Barbara Stepnowska
Zastępcy Dyrektora:
mgr Adam Zienkiewicz
mgr Elżbieta Niedźwiedzka

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
ul. Traugutta 10
07-410 Ostrołęka

tel: 29 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl

Inspektor ochrony danych
Leszek Kleczkowski
email:iod@ostroleka.edu.pl