AKTUALNOŚCI EKOMANIACY


UNICEF "Klimat dla Młodych"


Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce
po raz pierwszy jako szkolne koło Ekologiczne EKOMANIACY / GOZ
oraz program EPAS przystąpiło do projektu edukacyjnego UNICEF "Klimat dla Młodych"

Celem realizacji projektu jest kształtowanie świadomości w zakresie znaczenia ekologicznego stylu życia oraz inspirowanie dzieci, młodzieży, a także nauczycieli i pedagogów do podejmowania aktywności w tym obszarze. Wszyscy możemy przyczynić się swoim działaniem do tworzenia bezpiecznego klimatu dla młodych.

Projekt UNICEF „Klimat dla Młodych” ma na celu nie tylko poszerzanie wiedzy uczniów w zakresie ekologii, ale przede wszystkim pokazanie młodemu pokoleniu, że mogą być aktywni w tym obszarze i budzić świadomość reszty społeczeństwa.

Koordynatorzy akcji:
B. Zaborowska,
M. Święcicka,
A. Stefańska,
U. Kaliszewska

DZIEŃ WODY


Akcja Ekologiczna :BĄDŹ EKO !!!


Od 10 lutego do 20 kwietna 2023r. w naszej szkole odbyła się zbiórka elektrośmieci. Nauczyciele przedmiotów: geografia, fizyka, edukacja dla bezpieczeństwa oraz realizując zadania SK Ekologicznego Ekomaniacy/ GOZ , a także projektu Emp@tyczna klasa i EPAS po raz pierwszy postanowili zgłosić szkołę i przystąpić do Akcji Ekologicznej : „ Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci” organizowanej przez Firmę Green Office Ecologic Sp.z.o.o. „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci” to projekt ekologiczny i edukacyjny, którego celem było zachęcenie młodzieży w wieku szkolnym do promowania zachowań proekologicznych oraz ponoszenia świadomości ekologicznej na temat szkodliwości składowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Czynny udział w Akcji przynosi korzyści nie tylko samej szkole i uczniom, ale również rodzicom i pracownikom szkoły . Każda osoba zainteresowana oddaniem zużytego sprzętu na rzecz szkoły przyczyniła się do poprawy jakości naszego środowiska, ale również miała możliwość pozbycia się niepotrzebnych, zalegających sprzętów.Podsumowując, w zbiórce nasza szkoła zebrała: - 1217 kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Wszystkim uczniom i pracownikom szkoły dziękujemy za zaangażowanie się w akcje.

Koordynatorzy akcji:

R. Piątek, B. Zaborowska, M. Zalewska, A. Stefańska, U. Kaliszewska

22 kwietnia Światowy Dzień Ziemi 2023


Dzień Ziemi, to największe ekologiczne święto świata. Obchodzony jest on co roku na wiosnę. Jego główny cel to promowanie proekologicznych postaw i akcji na rzecz klimatu. Odgrywa on ważną rolę w edukacji społeczeństwa. Święto to uświadamia nam zagrożenia związane z wpływem przemysłu i działalności człowieka na środowisko naturalne. Jest ich wiele np.: zanieczyszczenie powietrza, wód i gleby, globalne ocieplenie oraz nadmierne zużycie surowców naturalnych.

Z okazji Dnia Ziemi organizowane są wydarzenia, które przypominają nam, jak możemy chronić naszą planetę – np.: wybierając produkty w papierowych opakowaniach, ograniczając zużycie plastiku, oszczędzając energię elektryczną i wodę, nie konsumując nadmiernej ilości dóbr. Chociaż o naszą planetę powinniśmy dbać każdego dnia, łatwo jest o tym zapomnieć w natłoku codziennych spraw. Dlatego też powstało specjalne święto – Dzień Ziemi, którego zadanie to przypomnienie nam, jak ważne jest dbanie o jedyny dom, jaki mamy.

Uczniowie z naszej szkoły zarówno narodowości polskiej jak i ukraińskiej postanowili z tej okazji stworzyć galerię prac plastycznych i przyozdobić korytarze szkolne. Przygotowali również propozycję aranżacji stworzenia przydomowego i szkolnego ogródka ekologicznego, a także dekoracyjne kompozycję roślinności w słoiku. Organizatorami akcji w szkole byli nauczyciele uczący przedmiotów, geografia, edukacja dla bezpieczeństwa, a także realizując zadania SK Ekologicznego Ekomaniacy/ GOZ , a także projektu Emp@tyczna klasa i EPAS.  

M. Zalewska, B. Zaborowska
A. Stefańska, U. Kaliszewska

GODZINA DLA ZIEMI W ZSZ NR4


Akcja 25-marca o 20: 30 gasimy światło – na godzinę 

Dzięki podpisaniu przez naszych uczniów i nauczycieli petycji podczas "Godzina dla Ziemi WWF" szkoła otrzymała w podziękowaniu dyplom. W 2023 roku „Godzina dla Ziemi WWF” w Polsce poświęcona była walce z zanikiem różnorodności biologicznej. Polegała ona między innymi na gaszeniu na jedną godzinę światła w swoich domach, a instytucje wygaszają oświetlenie w budynkach użyteczności publicznej.

 

Koordynatorzy akcji w szkole to opiekunowie:
SK Ekologicznego EKOMANIACY/GOZ
U. Kaliszewska, B. Zaborowska, A. Stefańska

 
4 z 11

Władze Szkoły

Dyrektor: mgr Barbara Stepnowska
Zastępcy Dyrektora:
mgr Adam Zienkiewicz
mgr Elżbieta Niedźwiedzka

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
ul. Traugutta 10
07-410 Ostrołęka

tel: 29 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl

Inspektor ochrony danych
Leszek Kleczkowski
email:iod@ostroleka.edu.pl