AKTUALNOŚCI EKOMANIACY


ZAKRĘCONA AKCJA !!! - ZBIERAMY PLASTIKOWE ZAKRĘTKI -RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ.


Szkoła, realizując program „Ostrołęka wolna od plastiku” już w październiku uczniowie z klasy 1 A i 4S w ramach realizacji programu SK Ekologicznego EKOMANIACY, SK PCK i EPAS postanowili zebrane zakrętki przekazać do miejskiego, wspólnego pojemnika. Całej społeczności szkolnej dziękujemy za wspólne zaangażowanie i zbieranie zakrętek.

Organizatorzy akcji:
U.Kaliszewsk, A.Stefańska B.Zaborowska

Szkolni EKOMANIACY odwiedzają las


W ramach realizacji zadań Szkolnego koła Ekologicznego EKOMANIACY/GOZ dnia 27 września 2023r odbyła się wycieczka edukacyjna do Lasów Państwowych położonych w Płoszycach , które podlegają Nadleśnictwu Ostrołęka. W wycieczce uczestniczyli uczniowie z następujących klas: 1A,1S,1G, 3G, 5A1. Celem wyjazdu było uczestniczenie w lekcji edukacja leśna, która obejmowała zagadnienia dotyczące wiedzy o ekosystemach leśnych, realizacji prawidłowej gospodarki leśnej przy założeniach trwałości i ciągłości lasów oraz Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju. Dowiedzieliśmy się również jaki gatunek drzewostanu występuje w lasach Płoszyce i praktycznie nauczyliśmy się obliczać, ile lat mają poszczególne drzewa. Zobaczyliśmy także klatki lęgowe dla ptaków, które są rozmieszczone w różnych punktach leśnych, a także widzieliśmy gniazdo bociana czarnego. Uzyskaliśmy również wiedzę jakie rodzaje runa leśnego i gatunków zwierząt występują, które z nich są pod ochroną i kto jest odpowiedzialny za dokarmianie zwierzyny leśnej. Utrwaliliśmy sobie również zasady ogólne bezpieczeństwa na terenach leśnych. Zajęcia z zakresu edukacji leśnej przeprowadził pracownik jednostek Lasów Państwowych Pan Adam Pledziewicz , któremu serdecznie dziękujemy. Uczniowie również mieli przyjemność integrować się podczas grzybobrania i ogniska. W drodze powrotnej z Lasów Państwowych położonych w Płoszycach zwiedziliśmy także leśną ścieżkę zdrowia w Lelisie.

Opiekunami wycieczki były Panie: B. Zaborowska, U. Kaliszewska, K. Korczakowska- Nosek i B. Zatryb

Organizatorzy wycieczki Opiekunowie
SK EKOMANIACY/GOZ:
Panie: B. Zaborowska i U. Kaliszewska

PODZIĘKOWANIE ZA UDZIAŁ W ECOKONKURSIE


„Klimat dla Młodych”


SK Ekologicznego Ekomaniacy/ GOZ oraz EPAS przystąpiło do realizacji Projektu: „Klimat dla Młodych” organizowanego przez Stowarzyszenie Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF. Projekt miał na celu:

1.Kształtowanie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie znaczenia ekologicznego stylu życia.

2.Inspirowanie dzieci, młodzieży, a także nauczycieli, pedagogów i rodziców do podejmowania aktywności w obszarze ochrony środowiska i ekologii.

3.Uświadomienie młodym ludziom, że mogą aktywnie włączyć się w działania dotyczące klimatu w swoich społecznościach lokalnych.

W ramach realizacji tego projektu młodzi ekolodzy i młodsi ambasadorzy EPAS postanowili stworzyć i urządzić miejsce strefy relaksu ekologicznego, które będzie służyło dla całej społeczności szkolnej. Za ten aktywny udział szkoła otrzymała dyplom .

B.Zaborowska, M.Święcicka, U.Kaliszewska, A.Stefańska

PROJEKT "EMP@TYCZNA KLASA"


Agnieszka Stefańska
3 z 11

Władze Szkoły

Dyrektor: mgr Barbara Stepnowska
Zastępcy Dyrektora:
mgr Adam Zienkiewicz
mgr Elżbieta Niedźwiedzka

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
ul. Traugutta 10
07-410 Ostrołęka

tel: 29 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl

Inspektor ochrony danych
Leszek Kleczkowski
email:iod@ostroleka.edu.pl