UROCZYSTE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ „EKONOMIK”

W dniu 14 września 2020 roku odbyło się uroczyste Walne Zgromadzenie związane z obchodami JUBILEUSZU 25 – LECIA funkcjonowania w naszej szkole Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK”.

Obradom przewodniczyła PREZES Izabela Koper uczennica klasy 4 TE, zaś WICEPREZES Julita Marczak uczennica klasy 4 TE wygłosiła referat na temat:

„ SPÓŁDZIELCZOŚĆ UCZNIOWSKA SZKOŁĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – 25 LAT SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ „EKONOMIK”.

W zebraniu uczestniczyli członkowie z klas: 4 TE, 3 TE, 3 HS, 2 HS, 2 CS, 2 A1, przyjęto również nowych członków. Na zebranie przybyli zaproszeni goście: Pani Dyrektor Barbara Stepnowska, Pani Wicedyrektor Aldona Zadroga, Pani Przewodnicząca Zespołu Przedmiotowego Ekonomiczno-Handlowego Małgorzata Złotkowska, nauczyciele współpracujący ze spółdzielnią: Pani Anna Przygoda - Majewska, Pani Joanna Skarzyńska, Pani Urszula Kaliszewska oraz Pani Małgorzata Lelujka, a także opiekunowie spółdzielni Barbara Parzych i Małgorzata Święcicka. 

Podczas zebrania podjęto stosowne uchwały, a także nawiązano do „25 – LAT HISTORII SPÓŁDZIELCZEJ”. Nie zabrakło wspomnień, ale również planów na najbliższy czas.

Pani Dyrektor podziękowała opiekunom oraz młodym spółdzielcom za zaangażowanie w pracę na rzecz spółdzielni, a także życzyła dalszych sukcesów.

Konsumpcja TORTU OKOLICZNOŚCIOWEGO była słodkim akcentem związanym z obchodami JUBILEUSZU – 25 LECIA SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ „EKONOMIK”.

Składamy podziękowania dla Pani Krystyny Korczakowskiej – Nosek za przygotowanie dekoracji.

Relację fotograficzną wykonali: Jakub Augustyniak oraz Julia Ścibek z klasy 4 TE.

Barbara Parzych

 

EKONOMIK w MIESIĘCZNIKU "TĘCZA POLSKA"

SPÓŁDZIELNIA UCZNIOWSKA „EKONOMIK”- NAGRODZONA

Głównym celem działalności SU jest propagowanie idei spółdzielczości, polegającej na jednoczeniu indywidualnych działań dla wspólnego dobra.

 

Za swoje osiągnięcia Spółdzielnia Uczniowska „Ekonomik” działająca od wielu lat w naszej szkole zajmuje systematycznie czołowe miejsca w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepiej Pracującą Spółdzielnię Uczniowską w kraju. W roku szkolnym 2018/2019 zajęliśmy trzecie miejsce, zdobyliśmy Puchar oraz nagrodę rzeczową – aparat fotograficzny CANON. Wręczenie nagród odbyło się w Krakowie 23 listopada 2019r. podczas Ogólnopolskiego Sejmiku Spółdzielni Uczniowskich. Nagrodę odebrała Prezes SU-Izabela Koper wraz z Członkiem Zarządu – Klaudią Gutowską. Podziękowania otrzymali również opiekunowie SU- Barbara Parzych i Małgorzata Święcicka.

 

Wyjazd ten połączyliśmy ze zwiedzaniem Krakowa. Byliśmy na Wawelu, w Sukiennicach, w Podziemiach Rynku i w Bazylice Mariackiej.

 

Serdecznie dziękujemy Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej za przygotowanie bazy noclegowej i posiłków.

 

Małgorzata Święcicka 

 

PROJEKT EDUKACYJNY „LEKCJE Z ZUS”

Członkowie Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK” z klasy II i III Technikum Ekonomicznego zostali zgłoszeni do wzięcia udziału w VI edycji projektu edukacyjnego „Lekcje z ZUS” w roku szkolnym 2019/2020.

 

Projekt powstał, by budować świadomość młodego pokolenia Polaków, w ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne.

 

W dniu 15 października gościliśmy w naszej szkole pracowników Inspektoratu ZUS w Ostrołęce. Pani Agnieszka Serzysko wraz z Panią Małgorzatą Kamecką-Mrozek przeprowadziły „Lekcje z ZUS”. Podczas lekcji młodzież zapoznała się z zasadami funkcjonowania polskiego systemu ubezpieczeń społecznych, z jego genezą oraz prawami i obowiązkami zarówno osób ubezpieczonych, jak i osób prowadzących działalność gospodarczą.  

Barbara Parzych

 

WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ „EKONOMIK

W dniu 11.09.2019 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK”. Obradom przewodniczyła Julia Gwiazda uczennica klasy IV Technikum ekonomicznego.  

 

Podczas Walnego Zgromadzenia opiekunowie Spółdzielni Uczniowskiej Panie: Barbara Parzych i Małgorzata Święcicka przedstawiły spółdzielcom Plan Pracy na rok szkolny 2019/2020.

 

W głosowaniu jawnym wyłonione zostały organy spółdzielni: Rada Nadzorcza, Zarząd oraz Komisja Rewizyjna. Przyjęto również nowych członków spółdzielni z klas: II TE oraz III Te. Obecny na zebraniu wicedyrektor Pan Adam Zienkiewicz zachęcał do korzystania z różnych form aktywności w ramach pracy na rzecz spółdzielni celem zdobywania niezbędnych doświadczeń oraz umiejętności, przydatnych podczas wejścia w na rynek pracy.

 

Życzymy spółdzielcom odwagi w zdobywaniu nowych doświadczeń, a także ciekawych pomysłów i determinacji w ich realizacji.

Barbara Parzych 

 

 

Podstrony

 

Kontakt:

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce
ul. Traugutta 10, 07-410 Ostrołęka

tel: (29) 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl