SPÓŁDZIELNIA UCZNIOWSKA

  

WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ „EKONOMIK”

W dniu 23 stycznia 2019 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK” o charakterze sprawozdawczym, w którym uczestniczyli spółdzielcy z klas: 1 TE, 2 TE, 3 TE oraz 4 TE wraz z opiekunem Panią Barbarą Parzych. Obradom przewodniczyła prezes Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK” Julia Gwiazda.

 

Podczas Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK” zostały podjęte stosowne uchwały związane z prowadzoną działalnością, a także zatwierdzono roczne sprawozdanie finansowe.

 

W sprawach różnych zostały omówione kwestie związane z podejmowanymi działaniami w ramach Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK” w roku 2018 oraz planowane zadania do realizacji w II semestrze roku szkolnego 2018/2019.

 

Pani Dyrektor złożyła młodym spółdzielcom oraz opiekunom gratulacje i podziękowania za owocną pracę na rzecz Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK” . 

 

  

Barbara Parzych 

UROCZYSTA WIGILIA SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ „EKONOMIK”

W dniu 19 grudnia 2018 roku członkowie Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK” wraz z Zarządem oraz opiekunami zorganizowali uroczystą wigilię. Swoją obecnością zaszczycili nas: Pan Stanisław Szatanek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta, Pan Wiesław Szczubełek – Prezes PSS Społem, Pan Kazimierz Parszewski, Pani Małgorzata Lelujka oraz zespół kierowniczy szkoły na czele z Panią Dyrektor Anną Przygoda – Majewską.

 

Była to świetna okazja do złożenia świątecznych i zarazem noworocznych życzeń, wspólnej modlitwy oraz śpiewu kolęd. Młodzi spółdzielcy mieli możliwość poznania i nawiązania kontaktu z przedstawicielami „spółdzielni dorosłych”.

 

W ten sposób tradycyjnie rozpoczęliśmy świętowanie związane z obchodami Świąt Bożego Narodzenia. Dziękuję młodzieży za pomoc w przygotowaniach do wigilii, a zwłaszcza za czynności dekoracyjne oraz piękne uczestnictwo w modlitwie i śpiewie kolęd.

Barbara Parzych

OGÓLNOPOLSKI SEJMIK SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKICH w KRAKOWIE
  

W dniu 17 listopada br. uczennice klasy III TE w ramach działalności Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK” wraz z nauczycielem Panią Barbarą Zatryb ,wzięły udział w Ogólnopolskim Sejmiku Spółdzielni Uczniowskich w Krakowie. Tematyką spotkania była realizacja działań podejmowanych w zakresie promocji i wspierania spółdzielczości uczniowskiej w Polsce w 2018r., a także ogłoszenie wyników konkursu „ Na najlepszą Spółdzielnię Uczniowską w Kraju.” Spośród spółdzielni uczniowskich przystępujących do konkursu, nasza spółdzielnia została wyróżniona i otrzymała nagrodę w postaci drukarki laserowej.

 

Barbara Zatryb 

DYPLOMY

    

Podstrony

 

Kontakt:

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce
ul. Traugutta 10, 07-410 Ostrołęka

tel: (29) 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl