AKTUALNOŚCI SPÓŁDZIELNIA EKONOMIK


EKONOMIŚCI OTWARCI NA INNOWACJE „Zamieniamy zwykłe zajęcia w prawdziwą przygodę”


W dniu 18 maja odbyło się PODSUMOWANIE GRY W BRANŻOWYCH SYMULACJACH BIZNESOWYCH REVAS.  

Po 12 wirtualnych miesiącach gry zwyciężyła firma WATACHA oraz KALKULATOREK.

Firmami zarządzali uczniowie:

Jakub Prusaczyk i Olaf Radziński – WATACHA

Patrycja Krukowska i Gabriela Białobrzewska - KALKULATOREK

W ramach zajęć z przedmiotu „Planowanie przedsięwzięć gospodarczych” uczniowie klasy 2 Technikum ekonomicznego zostali podzieleni na zespoły (2 osobowe), które to zespoły zakładały i prowadziły wirtualne przedsiębiorstwa w wybranej branży – biuro rachunkowe. Wszystkie zespoły działały na jednym konkurencyjnym rynku. Gracze prowadząc wirtualne firmy poprzez szeroki zakres podejmowanych decyzji –wybór usług, ustalanie cen, zakup urządzeń, zatrudnianie pracowników, marketing, finanse mieli możliwość eksperymentowania ze strategiami biznesowymi i uczenia się na błędach.

Zajęcia standardowo były prowadzone w formule teoria –praktyka, gdzie w części teoretycznej tłumaczone były założenia symulacji oraz poszczególne decyzje, odnoszące się do teoretycznych podstaw konkretnej decyzji w symulacji. W każdej rundzie zespoły uczniowskie otrzymywały wyniki swoich działań, co było podstawą do omówienia wyników razem z nauczycielem na forum klasy. Na podstawie dyskusji z nauczycielem i innymi uczniami, zespoły dokonywały analizy wyników, wyciągały wnioski w celu podjęcia jak najlepszych decyzji w kolejnej rundzie decyzyjnej.

Dostrzegamy potrzebę praktycznego kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi. Rynek pracy jest coraz bardziej wymagający, a zadaniem szkoły jest wyposażenie młodego człowieka w wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu stawić czoła licznym wyzwaniom życia zawodowego. Udział w wirtualnej rywalizacji poprzez Branżowe Symulacje Biznesowe jest dla młodzieży pierwszym krokiem w kierunku własnej działalności gospodarczej.

Najlepsze zespoły zostały wyróżnione i nagrodzone przez Trenera Branżowych Symulacji Biznesowych REVAS.

Przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków wygospodarowanych przez Spółdzielnię Uczniowską „EKONOMIK”.

Gratuluję sukcesów i dziękuję za współpracę.

Barbara Parzych

 

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO DLA KLAS MATURALNYCH I POŻEGNANIE SPÓŁDZIELCÓW


Członkowie Zarządu Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK” w osobach: Gabriela Krakowiecka – skarbnik oraz Mateusz Siok – wiceprezes żegnali starszych kolegów i koleżanki, którzy 28 kwietnia opuszczali szkolne mury.

Społeczność spółdzielczą tworzyli uczniowie z klasy 4AH Technikum ekonomicznego oraz 4CS Technikum handlowego.

Wśród tegorocznych maturzystów są spółdzielcy, którzy pełnili ważne funkcje m.in.:

• Edyta Zyśk – sekretarz,
• Marcin Lutrzykowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
• Wiktoria Koziatek – zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
• Kinga Białczak – sekretarz Komisji Rewizyjnej.  

Dziękujemy za współpracę oraz życzymy powodzenia na maturze. 

Barbara Parzych
Małgorzata Święcicka

O NAS I O NASZEJ SPÓŁDZIELNI


W dniu 19 kwietnia naszą szkołę odwiedziła delegacja z BUŁGARII.

Podczas spotkania członkowie ZARZĄDU oraz RADY NADZORCZEJ przedstawili gościom swoje osoby i funkcje jakie pełnią w spółdzielni.

Była to okazja do wymiany doświadczeń, a także zaprezentowania działań podejmowanych w ramach działalności naszej spółdzielni.

W trakcie prezentacji młodzież udzielała odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. sposobu prowadzenia rozliczeń finansowych związanych z prowadzeniem SKLEPIKU SZKOLNEGO, który jest integralną częścią Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK”.

Efekty podejmowanych inicjatyw zostały przedstawione za pomocą KRONIKI, która jest na bieżąco prowadzona zarówno w formie tradycyjnej, jak również w postaci prezentacji multimedialnej i jest zamieszczona na stronie internetowej szkoły w zakładce SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ „EKONOMIK”.

Barbara Parzych

WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ „EKONOMIK”


W dniu 26 stycznia 2023 roku odbyło się WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ „EKONOMIK” o charakterze sprawozdawczym, w którym uczestniczyli spółdzielcy oraz opiekun spółdzielni Pani Barbara Parzych, a także Pan Wicedyrektor Adam Zienkiewicz.

Obradom przewodniczył prezes Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK” Wiktor Zalewski uczeń z klasy 2 Technikum ekonomicznego.

Podczas Walnego Zgromadzenia zostały podjęte stosowne uchwały związane z prowadzoną działalnością, a także zatwierdzono roczne sprawozdanie finansowe

Członkowie zarządu w osobach: Gabriela Krakowiecka – skarbnik oraz Mateusz Siok – wiceprezes przeprowadzili szkolenie dla członków spółdzielni uczniowskiej: „Zasadnicze fundusze własne w Spółdzielniach Uczniowskich oraz fundusze celowe (specjalne) i ich ewidencja”.

Dokonano podsumowania szeregu inicjatyw finansowanych w ramach działalności spółdzielni w roku ubiegłym.

Pani Barbara Parzych podziękowała wszystkim spółdzielcom za zaangażowanie i wszechstronne działania wspierające realizację satutowych zadań szkoły, które służą całej naszej społeczności.

 

Barbara Parzych

Spotkanie Wigilijne Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK”


W dniu 22 grudnia z inicjatywy Zarządu Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK” oraz we współpracy z członkami spółdzielni z klasy 2A zostało zorganizowane Spotkanie Wigilijne dla społeczności spółdzielczej.

Na spotkaniu zadbaliśmy o przestrzeń do wspólnej modlitwy, składania pięknych życzeń świątecznych, śpiewu kolęd oraz degustacji potraw przygotowanych przez spółdzielców.

Wspólnie spędzone chwile wprowadziły nas w czas obchodów Świąt Bożego Narodzenia, a także sprzyjały zacieśnianiu więzi spółdzielczych.

 

Organizatorzy

Barbara Parzych
2 z 11

Władze Szkoły

Dyrektor: mgr Barbara Stepnowska
Zastępcy Dyrektora:
mgr Adam Zienkiewicz
mgr Elżbieta Niedźwiedzka

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
ul. Traugutta 10
07-410 Ostrołęka

tel: 29 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl

Inspektor ochrony danych
Leszek Kleczkowski
email:iod@ostroleka.edu.pl