Aktualności eTwinning


Międzynarodowy projekt eTwinning


“Zdrowe żywienie w szkołach ponadpodstawowych”

Projekt “Zdrowe żywienie w szkołach ponadpodstawowych” realizujemy wspólnie ze szkołami z Francji, Grecji, Portugalii, Chorwacji, Bułgarii, Macedonii i Turcji. Tym razem w projekcie bierze udział klasa 1 technik żywienia i usług gastronomicznych.

Celem projektu jest promowanie zdrowego stylu życia oraz żywienia wśród młodzieży. Uczestnicy projektu będą mieli okazję do doskonalenia kompetencji zawodowych, językowych, komunikacyjnych i interpersonalnych. Działania w projekcie pozwolą uczniom rozwijać ich kreatywność, pewność siebie oraz umiejętność uczenia się. 13 października odbyło się pierwsze spotkanie online, na którym uczestnicy projektu opowiadali o sobie i o swoich szkołach. Obejrzeliśmy również krótkie filmiki prezentujące szkoły partnerskie. Spotkanie było interesujące i inspirujące do dalszych działań.

 

Opiekunowie projektu:

Swietłana Kupis, Elżbieta Rogalska, Milena Tyszka, Ewa Okowicka-Dyl

Krajowa Odznaka Jakości dla naszego projektu eTwinning


Jest nam miło poinformować, że projekt “ European cuisine od XXI century” realizowany w roku szkolnym 2021/2022 w ramach eTwinning otrzymał Krajową Odznakę Jakości. Odznaka ta przyznawana jest przez Krajowe Biuro Programu eTwinning

Celem przyznawania Krajowej Odznaki Jakości jest wyróżnienie nauczycieli i szkół, których działania w ramach eTwinningu i reprezentują wysoki poziom. Dla nauczycieli jest to uznanie ich pracy, dla uczniów to większa motywacja do prowadzenia zaplanowanych działań, a dla szkoły – publiczne potwierdzenie zaangażowania i dążenia do jakości oraz otwartość na współpracę europejską.

Był to nasz pierwszy projekt eTwinning i tym bardziej się cieszymy, że odnieśliśmy tak duży sukces!

Opiekunowie projektu:
Elżbieta Rogalska
Ewa Okowicka-Dyl
Milena Tyszka
Swietłana Kupis

#3 online meeting


 

 

WYZWANIE ETWINNING – Kartka dla Marii Skłodowskiej-Curie


W listopadzie nasza szkoła wzięła udział w wyzwaniu, podczas którego wspólnie, z nauczycielami i uczniami, zostały stworzone kartki z życzeniami dla jubilatki Marii Skłodowskiej – Curie z okazji jej 154 urodzin.

Zgłoszenia dokonywali nauczyciele chemii Pani Elżbieta Rogalska oraz Ewa Okowicka-Dyl przesyłając wybrane prace za pośrednictwem portalu eTwinning . Ze wszystkich zgłoszeń z całej Polski organizator stworzył multimedialną galerię prac oraz dodatkowo po zakończeniu akcji przesłał dla każdego uczestnika certyfikat.

Wyniki wyzwania Kartka dla Marii Skłodowskiej-Curie | .eTwinning Polska

Projekt bez tytułu (canva.com)

Certyfikaty uczestników

Ewa Okowicka-Dyl

Festive Dinner


 

 
2 z 3

Władze Szkoły

Dyrektor: mgr Barbara Stepnowska
Zastępcy Dyrektora:
mgr Adam Zienkiewicz
mgr Elżbieta Niedźwiedzka

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
ul. Traugutta 10
07-410 Ostrołęka

tel: 29 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl

Inspektor ochrony danych
Leszek Kleczkowski
email:iod@ostroleka.edu.pl