OGŁOSZENIA


OGŁOSZENIA


 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO


 

Rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego 2016/2017

01.09.2016


*godz.8:30 –Msza św. w kościele pw. Św. A. Padewskiego (klasztor)

*godz.10:00 –Uroczyste Rozpoczęcie Nowego Roku szkolnego 2016/2017 na placu szkoły

*Spotkanie z wychowawcami w klasach wg harmonogramu:


LP.

Klasa

Nazwisko i Imię
Wychowawcy

Nr sali

LP.

Klasa

Nazwisko i Imię
Wychowawcy

Nr sali

1

1 TE

J.Skarzyńska

45

17.

3TE

A.Sikorska

14

2

1 KS

A.Nol

5

18.

3 TG

M.Bałon

40

3.

1 HT

K.Pyskło

37

19.

3 HS1

M.Święcicka

32

4.

1 TO

E.Sienkiewicz

13

20.

3 TO

B.Stepnowska

15

5.

1 TG

B.Krzemińska

39

21.

3 HT

R.Lech

10

6.

1 TG1

D.Sakowska

44

22.

3 HT1

M.Karczewska

4

7.

1 Kch

A.Wojtasik

8

23.

3 Kch

E.Zabielska

 

8.

2 Kch

E.Litwińczuk

 

24.

4 TG

G.Napiórkowska

42

9.

2 TE

 

B.Parzych

 

38

25.

4 HT

E.Niedźwiedzka

31

10.

2 HS

M.Litwa

S.Gim.

26.

4 TE

A.Zienkiewicz

41

11.

2 HT

B.Zaborowska

11

27.

4 TO

A.Chrostowska

12

12.

2 TG

E.Okowicka-Dyl

 

28.

4 TZ

A.Łyszkowska

17

13.

2 TZ

E.Rogalska

 

29.

4 HS

K.Korczakowska
- Nosek

6

14.

2 TK

W.Pędzich

AULA

30.

4 TG1

S.Dyko

 

15.

2 TO

E.Margiel

43

 

 

 

 

16.

3 TZ

A.Krasna

S.Tech

 

 

 

 

 

 

EGZAMIN ZAWODOWY PONOWNE PRZYSTĄPIENIE


 

Stara formuła dla absolwentów, którzy ukończyli szkołę w 2015r. lub wcześniej:

 

Po raz ostatni egzamin będzie przeprowadzony w starej formule w czerwcu 2017r.

Deklaracje należy składać do szkoły od października do 22 grudnia 2016r. Deklarację można złożyć osobiście (otrzymasz potwierdzenie złożenia) lub za pośrednictwem poczty (liczy się data otrzymania przez szkołę deklaracji).

Druk deklaracji można pobrać ze strony internetowej  - pobierz

 

Nowa formuła, absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2016r.:

Deklaracje należy złożyć do szkoły osobiście lub za pośrednictwem poczty (liczy się data otrzymania przez szkołę deklaracji).

Aby przystąpić do egzaminu w sesji styczeń-luty 2017, deklarację należy złożyć do dnia 12 września 2016r. Druk deklaracji można otrzymać przed wypełnieniem lub pobrać ze strony  - pobierz

 

Anna Słota – kierownik szkolenia praktycznego  

WYNIKI EGZAMINU ZAWODOWEGO (CZERWIEC 2016)  

 

Wyniki egzaminu zawodowego (stary i nowy egzamin) będą dostępne w szkole od dnia 26 sierpnia 2016r., od godziny 13.00. Wyniki najlepiej odebrać osobiście. W tym dniu zapraszam absolwentów szkoły. Uczniowie otrzymają wyniki od wychowawców w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.  

 

Anna Słota - kierownik szkolenia praktycznego 

TERMINARZ PRAKTYK ZAWODOWYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017


        

W zakładce PRAKTYKA ZAWODOWA znajduje się NOWY terminarz praktyk zawodowych na rok szkolny 2016/2017. W związku z możliwością realizacji praktyk zagranicznych realizowanych w ramach projektu, uczniowie klas hotelarskich będą mieć nietypowy termin realizacji (2 terminy po 2 tygodnie).

Klasy gastronomiczne pozostają na praktyce krajowej (nowy termin).

Szczegóły dotyczące praktyk zagranicznych niebawem!

TERMINARZ PRAKTYK 2016-2017>>

 


 ...  ...


14 z 22

Władze Szkoły

Dyrektor: mgr Barbara Stepnowska
Zastępcy Dyrektora:
mgr Adam Zienkiewicz
mgr Elżbieta Niedźwiedzka

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
ul. Traugutta 10
07-410 Ostrołęka

tel: 29 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl

Inspektor ochrony danych
Leszek Kleczkowski
email:iod@ostroleka.edu.pl