OGŁOSZENIA


TERMINY EGZAMINÓW w SESJI CZERWIEC 2017r.


 

Egzamin zawodowy (stara formuła)

Pisemny – 12.06.2017, godzina 12.00, sala 4

Praktyczny – 13.06.2017r. godzina 9.00, sala 8, sala 4

Absolwentów proszę o przybycie pół godziny przed egzaminem.

Konieczny dowód osobisty, czarno piszący długopis oraz inne wg wytycznych CKE. kacji.

 

 

Egzamin zawodowy (nowa formuła) – wg list zamieszczonych w szkole.

Dla absolwentów:

T.6 – pisemny: 20.06.2017r. godz. 10.00 sala wg list

T.15 – praktyczny: 26.06.2017r. godz. 13.00, sala 4

Absolwentów proszę o przybycie pół godziny przed egzaminem.

Konieczny dowód osobisty, czarno piszący długopis oraz inne wg wytycznych CKE.  

 

w razie pytań – proszę o kontakt: a_slota@op.pl Anna Słota  

DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE


Dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe po sesji egzaminacyjnej w styczniu 2017r. (oraz wszystkie dyplomy wcześniej uzyskane) można odbierać u kierownika szkolenia praktycznego.


Dyplomy mogą być również odbierane razem z wynikami egzaminu maturalnego w dniu 30 czerwca 2017r.

Anna Słota

 

STAŻ W WIELKIEJ BRYTANII


 

Osoby w wieku 18-35 lat, które zakończyły naukę i nie pracują zapraszamy do skorzystania ze Staż u pracodawców w Wielkiej Brytanii trwającego 60dni.

 

Uczestnikom zapewnione będzie:

 

- miejsce stażu - firma zajmująca się szkoleniem kucharzy i mająca dodatkowo zlecenia od Stadionu Liverpool, Stadionu Manchester - weekendowe wydarzenia, kuchnie hotelowe, restauracyjne,

- noclegi i wyżywienie zgodnie ze standardem określonym w dokumentacji konkursowej

- grupa 12 osobowa,

- transport lokalny

- kieszonkowe dla uczestników,

- opiekę mentora oraz

- wsparcie organizacyjne

 

Więcej informacji, kryteria i możliwość złożenia zgłoszenia:

http://www.uk.fabrykaszans.pl

 

PLANOWANY WYJAZD BARDZO WSTĘPNIE - OSTATNI TYDZIEŃ CZERWCA Zachęcamy do skorzystania z możliwości!  

Anna Słota

 

DEKLARACJE NA EGZAMIN ZAWODOWY Z KWALIFIKACJI (nowa formuła)


Uczniowie lub absolwenci szkoły, którzy zechcą po raz kolejny przystąpić do egzaminu z wybranej kwalifikacji, powinni złożyć deklarację do dnia 13 lutego 2017r. do kierownika szkolenia praktycznego.

 

Absolwent szkoły będzie proszony o okazanie świadectwa ukończenia szkoły.

 

Uczniowie przystępujący do egzaminu po raz pierwszy będą wypełniać deklaracje na lekcjach z wychowawcą.

 

Część pisemna egzaminu: 20 czerwca 2017r. Część praktyczna egzaminu: model "d" - 26 czerwca 2017r., model "dk" - 22 lub 23 czerwca 2017r., model "W" - od 26 czerwca 2017r.

autor:

Anna Słota - kierownik szkolenia praktycznego

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH


W załączeniu przedstawiamy Państwu Harmonogram spotkań informacyjnych, które odbywać się będą na terenie województwa mazowieckiego.

 

Spotkania przeznaczone są dla wszystkich - rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, przedstawicieli samorządów i związków zawodowych - zainteresowanych wdrażaniem reformy edukacji.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach. Przy każdym z terminów spotkań znajduje się link do rejestracji. Rejestracja ma wyłącznie charakter organizacyjny, związany z zabezpieczeniem odpowiedniej liczby miejsc dla uczestników spotkania. 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH
Adresaci spotkania Terminy spotkań i ich godziny Lokalizacja spotkań Spotkanie dla zainteresowanych z rejonu Link rejestracji
Spotkania z samorządami i dyrektorami  03.03.2017 r. godz. 13.00  Gimnazjum w Rzekuniu, ul. Szkolna 1, 07-411 Rzekuń   M. Ostrołęka, powiat ostrołęcki  LINK
Spotkania z nauczycielami  03.03.2017 r. godz. 15.00   Gimnazjum w Rzekuniu ul. Szkolna 1, 07-411 Rzekuń  M. Ostrołęka,
powiat ostrołęcki
LINK
Spotkania z rodzicami  03.03.2017 r. godz. 17.00   Gimnazjum w Rzekuniu, ul. Szkolna 1, 07-411 Rzekuń   M. Ostrołęka,
powiat ostrołęcki
LINK 

 ...  ...


11 z 21

Władze Szkoły

Dyrektor: mgr Barbara Stepnowska
Zastępcy Dyrektora:
mgr Adam Zienkiewicz
mgr Elżbieta Niedźwiedzka

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
ul. Traugutta 10
07-410 Ostrołęka

tel: 29 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl

Inspektor ochrony danych
Leszek Kleczkowski
email:iod@ostroleka.edu.pl