OGŁOSZENIA


List Ministra Edukacji Narodowej skierowany do Rodziców i Opiekunów


 

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA


Zdobywamy umiejętności zawodowe hotelarskie w Portugalii


  

Uczniów klas hotelarskich (w szczególności klas trzecich), zapraszamy do zdobywania umiejętności zawodowych w Portugalii. Przy współpracy z Ostrołęckim Towarzystwem Naukowym im. Adama Chętnika organizujemy dwutygodniowy wyjazd. Prócz umiejętności zawodowych można będzie również podszkolić znajomość języka angielskiego. Wyjazd jest w całości finansowany z Funduszy Europejskich, uczestnik nie ponosi żadnych kosztów.

 

Więcej informacji:

praktyki w Portugalii-załącznik

pobierz formularz zgłoszeniowy

 

Regulamin rekrutacji do wglądu u kierownika szkolenia praktycznego oraz w sekretariacie szkoły. 

 

OGŁOSZENIE WOLONTARIAT


TERMINY I MIEJSCE EGZAMINÓW


 

Terminy i miejsce egzaminów - POBIERZ


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 13 lipca 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji sierpień-październik 2016 r. - POBIERZ


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 13 lipca 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji sierpień-październik 2016 r. - POBIERZ

 


 ...  ...


13 z 22

Władze Szkoły

Dyrektor: mgr Barbara Stepnowska
Zastępcy Dyrektora:
mgr Adam Zienkiewicz
mgr Elżbieta Niedźwiedzka

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
ul. Traugutta 10
07-410 Ostrołęka

tel: 29 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl

Inspektor ochrony danych
Leszek Kleczkowski
email:iod@ostroleka.edu.pl