OGŁOSZENIA


EGZAMIN MATURALNY POPRAWKOWY


 

Wszystkie egzaminy poprawkowe maturalne odbywają się 21 sierpnia o godz. 9:00. Osoby które poprawiają:


- matematykę i język polski piszą na sali gimnastycznej
- język angielski nowa matura – sala 37
- język angielski stara matura – sala 13
- język angielski część ustna - sala 4


Na egzamin proszę się zgłosić o godz. 8:30. Na matematykę należy zabrać niezbędne przybory, ponadto czarny długopis i dokument tożsamości.

Bogumiła Grabowska

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE KLAS MATURALNYCH


 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych odbędzie się 27 kwietnia 2018 o godz. 12.00 w Hali Widowiskowo-Sportowej im. Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich maturzystów!

 

A MOŻE CYPR?


    

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „MOBILNOŚĆ: FABRYKA SZANS NA PRZYSZŁOŚĆ” POWR.04.02.00-00-0030/17-00 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

do pobrania szczegóły projektu

 

 

BĄDŹ PRZYJACIELEM PROJEKTU!!!


 

  

 

OGŁOSZENIE


o otwarciu rekrutacji do projektu „Zagraniczna praktyka zawodowa szansą dla przyszłych kucharzy, hotelarzy i ekonomistów”, w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

 

 

w dniach 13 – 27 listopada 2017 roku trwać będzie w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce rekrutacja uczestników w/w projektu. Szczegóły rekrutacji znajdują się w Regulaminie, dostępnym w zakładce PROJEKTY na stronie internetowej Szkoły oraz na tablicy informacyjnej projektu (parter/łącznik).

 

 

POBIERZ REGULAMIN

Adam Zienkiewicz


 ...  ...


9 z 21

Władze Szkoły

Dyrektor: mgr Barbara Stepnowska
Zastępcy Dyrektora:
mgr Adam Zienkiewicz
mgr Elżbieta Niedźwiedzka

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
ul. Traugutta 10
07-410 Ostrołęka

tel: 29 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl

Inspektor ochrony danych
Leszek Kleczkowski
email:iod@ostroleka.edu.pl