OGŁOSZENIA


KOMUNIKAT


 

Uprzejmie informujemy, iż w szkole ustala się dni wolne od zajęć dydaktycznych w terminie od 08.06.2020 do 12.06.2020.

 

ROZDANIE ŚWIADECTW UKOŃCZENIA SZKOŁY


Rozdanie świadectw ukończenia szkoły dla absolwentów Technikum Nr 4 odbędzie się w środę 29 kwietnia 2020 roku. Zgłaszający się po świadectwo są zobowiązani do zachowania reżimu sanitarnego (maseczki na usta i nos, dezynfekcja rąk, zachowanie odległości od innych osób, przebywanie tylko w wyznaczonych miejscach, opuszczenie tereny szkoły natychmiast po odebraniu dokumentów). Osoby zgłaszające się po świadectwo proszone są o zabranie własnych długopisów!

 

Świadectwa wydawać będą wychowawcy klas w sali gimnastycznej szkoły według harmonogramu:

1) godz. 9.00 - 9.30 – klasa 4G – wych. B. Krzemińska

2) godz. 10.00 – 10.30 – klasa 4R – wych. D. Sakowska

3) godz. 11.00 – 11.30 – klasa 4KS – wych. A. Stefańska

4) godz. 12.00 – 12.30 – klasa 4H – wych. K. Pyskło

5) godz. 13.00 – 13.30 – klasa 4O – wych. E. Sienkiewicz

6) godz. 14.00 – 14.30 – klasa 4A – wych. J. Skarzyńska 

 

 

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA w SPRAWIE USTALENIA DNIA WOLNEGO


 

 

INFORMACJA


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW I UCZNIÓW PRZEBYWAJĄCYCH NA PRAKTYKACH ZAWODOWYCH

 

Informuję, że zgodnie z decyzją władz państwowych i organu prowadzącego szkoły - wszelkie zajęcia dla uczniów ZSZ Nr 4 w Ostrołęce od 12 marca do 25 marca zostają zawieszone. Dotyczy to także PRAKTYK ZAWODOWYCH. Uczniowie zostaną skierowani do odbycia tych praktyk w innym terminie. Zaistniała sytuacja wynika z okoliczności niezależnych od Szkoły.

 

z up. dyrektora: Adam Zienkiewicz

 

APEL MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA OSTROŁĘKI


 

 
5 z 21

Władze Szkoły

Dyrektor: mgr Barbara Stepnowska
Zastępcy Dyrektora:
mgr Adam Zienkiewicz
mgr Elżbieta Niedźwiedzka

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
ul. Traugutta 10
07-410 Ostrołęka

tel: 29 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl

Inspektor ochrony danych
Leszek Kleczkowski
email:iod@ostroleka.edu.pl