OGŁOSZENIA


APEL MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA OSTROŁĘKI


 

 

ZBIÓRKA SUROWCÓW WTÓRNYCH.


W naszej szkole w dniach od 16.12.2019r do 30.03.2020r odbędzie się zbiórka makulatury i butelek PET. Patronat nad konkursem sprawuje Urząd Miasta Ostrołęki Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Surowce należy przynosić do opiekunów konkursu

 

p. M Zalewskiej, p. B Zaborowskiej, p. E Zabielskiej i p. H Kozikowskiej.

 

INFORMACJA WSPARCIE PEDAGOGICZNE


OGŁOSZENIE


 

NADZWYCZAJNE ZEBRANIE RADY PEDAGOGICZNEJ


Uprzejmie informuję, że dnia 29 lipca o godz. 10.00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika odbędzie się nadzwyczajne zebranie Rady Pedagogicznej.

 

Porządek zebrania:


1. Wyrażenie opinii w sprawie zamiaru powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce Pani Bożenie Krystynie Kądewicz.

2. Sprawy różne. 

 

Obecność obowiązkowa

Wicedyrektor Barbara Stepnowska 

 

ZAKOŃCZENIE ROKU KLAS MATURALNYCH


Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas maturalnych odbędzie się 29 kwietnia (poniedziałek) o godzinie 16.00 w budynku ZSZ Nr 4 w Ostrołęce (ul.Traugutta 10).

 

Adam Zienkiewicz
5 z 21

Władze Szkoły

Dyrektor: mgr Barbara Stepnowska
Zastępcy Dyrektora:
mgr Adam Zienkiewicz
mgr Aldona Zadroga

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
ul. Traugutta 10
07-410 Ostrołęka

tel: 29 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl