OGŁOSZENIA


SPIS POWSZECHNY


Zaproszenie na Święcenia prezbiteratu oraz Mszę Świętą Prymicyjną


Zaproszenie na Święcenia prezbiteratu oraz Mszę Świętą Prymicyjną dk. mgra Macieja Mariusza Cholewińskiego, Absolwenta naszej Czwórki (kierunek: technik kucharz 2009-2013, wychowawca: Pani Elżbieta Niedźwiecka)

"Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie." Ga 2,20

Z największą radością zapraszam Społeczność Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce do udziału w uroczystej liturgii Święceń prezbiteratu, których mnie i moim braciom diakonom udzieli Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Janusz Stepnowski, Pasterz Kościoła Łomżyńskiego.

Liturgia Święceń odbędzie się 29 maja 2021 r. o godzinie 10.00 w Kościele Katedralnym p.w. św. Michała Archanioła w Łomży.

Mszę Świętą Prymicyjną będę sprawował 30 maja 2021 r. o godzinie 13.00 w Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce.

Z prośbą o modlitwę

dk. Maciej Cholewiński

ZARZĄDZENIE NR 4/2021 W SPRAWIE DNIA WOLNEGO


 

NARODOWY SPIS POWSZECHNY

2 z 21

Władze Szkoły

Dyrektor: mgr Barbara Stepnowska
Zastępcy Dyrektora:
mgr Adam Zienkiewicz
mgr Aldona Zadroga

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
ul. Traugutta 10
07-410 Ostrołęka

tel: 29 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl

Inspektor ochrony danych
Leszek Kleczkowski
email:iod@ostroleka.edu.pl