AKTUALNOŚCI


EGZAMINY ZAWODOWE


Deklaracje na egzamin zawodowy należy złożyć najpóźniej do 15 wrześnie do wicedyrektora szkoły. W razie wątpliwości proszę się kontaktować z wychowawcą lub p. Adamem Zienkiewiczem.

Krajowa Odznaka Jakości dla naszego projektu eTwinning


Jest nam miło poinformować, że projekt “ European cuisine od XXI century” realizowany w roku szkolnym 2021/2022 w ramach eTwinning otrzymał Krajową Odznakę Jakości. Odznaka ta przyznawana jest przez Krajowe Biuro Programu eTwinning

Celem przyznawania Krajowej Odznaki Jakości jest wyróżnienie nauczycieli i szkół, których działania w ramach eTwinningu i reprezentują wysoki poziom. Dla nauczycieli jest to uznanie ich pracy, dla uczniów to większa motywacja do prowadzenia zaplanowanych działań, a dla szkoły – publiczne potwierdzenie zaangażowania i dążenia do jakości oraz otwartość na współpracę europejską.

Był to nasz pierwszy projekt eTwinning i tym bardziej się cieszymy, że odnieśliśmy tak duży sukces!

Opiekunowie projektu:
Elżbieta Rogalska
Ewa Okowicka-Dyl
Milena Tyszka
Swietłana Kupis

KONKURSY


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA FOTOREPORTAŻ DLA SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKICH „NASZA SPÓŁDZIELNIA UCZNIOWSKA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Wyróżnienie dla Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK” za udział

w KONKURSIE NA FOTOREPORTAŻ DLA SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKICH

„NASZA SPÓŁDZIELNIA UCZNIOWSKA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022”.

Autorem fotoreportażu jest Karolina Waszkiewicz z klasy 3AH, która pracowała

pod kierunkiem Barbary Parzych opiekuna Spółdzielni Uczniowskiej

„EKONOMIK”.

Uroczyste wręczenie nagrody nastąpi podczas Walnego Zgromadzenia we

wrześniu bieżącego roku.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023


Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego


Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego w ZSZ Nr 4 im. Adama Chętnika:

godz. 8.30 - msza święta w kościele pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce (Klasztor);

godz. 10.00 - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego - plac przed szkołą, a następnie spotkania uczniów z wychowawcami w salach lekcyjnych

Pobierz Harmonogram rozpoczęcia  

 
2 z 330

Władze Szkoły

Dyrektor: mgr Barbara Stepnowska
Zastępcy Dyrektora:
mgr Adam Zienkiewicz
mgr Elżbieta Niedźwiedzka

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
ul. Traugutta 10
07-410 Ostrołęka

tel: 29 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl

Inspektor ochrony danych
Leszek Kleczkowski
email:iod@ostroleka.edu.pl