AKTUALNOŚCI


PODZIĘKOWANIE


SZKOŁA-AMBASADOR


Małgorzata Święcicka

O B W I E S Z C Z E N I E - Miejskiej Młodzieżowej Komisji Wyborczej w Ostrołęce


Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024


Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 w ZSZ nr 4 w Ostrołęce:

1. uroczysta msza święta w kościele pw. św. Antoniego w Ostrołęce (Klasztor) - godzina 8.30

2. uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego - na placu przed szkołą - godzina 10.00 (jeżeli warunki pogodowe nie pozwolą na uroczystość na zewnątrz, klasy spotykają się od razu z wychowawcami w salach wg. harmonogramu).

do pobrania:HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z WYCHOWAWCAMI

Adam Zienkiewicz

Omdlenia - przyczyn, charakterystyczne objawy, sposobów na zmniejszenie ryzyka omdleń.

2 z 379

Władze Szkoły

Dyrektor: mgr Barbara Stepnowska
Zastępcy Dyrektora:
mgr Adam Zienkiewicz
mgr Elżbieta Niedźwiedzka

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
ul. Traugutta 10
07-410 Ostrołęka

tel: 29 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl

Inspektor ochrony danych
Leszek Kleczkowski
email:iod@ostroleka.edu.pl