AKTUALNOŚCI


„Klimat dla Młodych”


SK Ekologicznego Ekomaniacy/ GOZ oraz EPAS przystąpiło do realizacji Projektu: „Klimat dla Młodych” organizowanego przez Stowarzyszenie Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF. Projekt miał na celu:

1.Kształtowanie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie znaczenia ekologicznego stylu życia.

2.Inspirowanie dzieci, młodzieży, a także nauczycieli, pedagogów i rodziców do podejmowania aktywności w obszarze ochrony środowiska i ekologii.

3.Uświadomienie młodym ludziom, że mogą aktywnie włączyć się w działania dotyczące klimatu w swoich społecznościach lokalnych.

W ramach realizacji tego projektu młodzi ekolodzy i młodsi ambasadorzy EPAS postanowili stworzyć i urządzić miejsce strefy relaksu ekologicznego, które będzie służyło dla całej społeczności szkolnej. Za ten aktywny udział szkoła otrzymała dyplom .

B.Zaborowska, M.Święcicka, U.Kaliszewska, A.Stefańska

Dzień Dziecka – 1 czerwca


Dzieci w naszym kraju mają wiele szczęścia, ponieważ panuje pokój. Mogą chodzić do bezpiecznych szkół i korzystać z licznych atrakcji. Obchody Dnia Dziecka mają charakter zabawy i spędzania czasu z bliskimi. Z tej okazji członkowie SK PCK i eTwinning z naszej szkoły postanowili obdarować słodkościami uczniów, którzy uczą się w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Ostrołęce.

Opiekunowie akcji:B.Zaborowska, E. Okowicka- Dyl

„Lekcja z ZUS”


W dniu 6 czerwca do klasy 4 Technikum Ekonomicznego została zaproszona Pani Marzena Parzych – pracownik Inspektoratu ZUS w Ostrołęce.

Podczas lekcji zostały omówione między innymi tematy związane ze świadczeniami z tytułu ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego oraz zdrowotnego. Uczniowie mieli możliwość sprawdzenia i doskonalenia swojej wiedzy podczas rozwiązywania krzyżówki, a także rozwikłania wszelkich kwestii związanych ze składkami odprowadzanymi przez płatników.

Dziękujemy serdecznie za przeprowadzenie ciekawej lekcji w atrakcyjnej formie oraz pogłębienie świadomości ekonomicznej młodzieży z zakresu ubezpieczeń społecznych.

 

Barbara Parzych 

Konkursu Wiedzy o Towaroznawstwie


W dniu 7 czerwca 2023 roku w Naszej Szkole odbyło się podsumowanie konkursu wiedzy o towaroznawstwie na najlepszą prezentację o tematyce „ Nasz ogród – warzywa i owoce”. Ideą konkursu było uświadomienie kolegom i koleżankom, dlaczego warto wprowadzać warzywa i owoce do swoich posiłków. Uczestnikami konkursu byli uczniowie klasy 1S i 2 S.

Komisja konkursowa ustaliła następujące miejsca :

1 miejsce zajęła Julia Perzan uczennica klasy 2S

2 miejsce zajął Marcin Fiergielewski z klasy 2S

3 miejsce zajęła Amelia Marcinowska z klasy 1S.

Serdecznie dziękujemy Spółdzielni Uczniowskiej Ekonomik za ufundowanie nagród. Zostały również wręczone nagrody pocieszenia dla pozostałych uczestników konkursu sponsorowane przez organizatorów konkursu.  

Barbara Zatryb
Krystyna Korczakowska- Nosek

DZIEŃ KSIĘGOWEGO 9 CZERWIEC 2023


Dzień księgowego jest tradycyjnie obchodzony 9 czerwca od ponad 100 lat, kiedy to w okresie międzywojennym (1918 r. – 1939 r.) Związek Księgowych w Polsce chcąc podkreślić rangę tej profesji organizował coroczne obchody. Obchody trwały do wybuchu II Wojny Światowej, a wznowione zostały dopiero 68 lat później w 2007 r.

Do obowiązków osób, które pracują w tym zawodzie, należą przede wszystkim: sporządzanie sprawozdań finansowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgowanie bieżących wydatków, wyliczanie rezerw oraz podatków, przygotowywanie i wykonywanie przelewów bankowych oraz sprawdzanie ich zgodności z dokumentacją.

Księgowość w erze sztucznej inteligencji i robotyki 

Wraz z postępem technologicznym, sztuczna inteligencja i robotyka zaczynają odgrywać coraz większą rolę w naszym życiu i pracy. Księgowość to jedna z dziedzin, w której technologie te mają ogromny potencjał do zwiększenia efektywności i jakości pracy. Dzięki sztucznej inteligencji i robotyce, księgowi mogą wykonywać zadania z większą dokładnością, szybkością i automatyzacją, co pozwala zaoszczędzić czas i koszty. Jednocześnie, pojawienie się sztucznej inteligencji i robotyki w księgowości stawia przed nami nowe wyzwania i pytania dotyczące etyki, prywatności i odpowiedzialności.

Sztuczna inteligencja może wspierać księgowego w wielu aspektach jego pracy. AI może być wykorzystana do automatyzacji czynności, takich jak wprowadzanie danych finansowych do systemów księgowych, przygotowywanie deklaracji podatkowych czy weryfikacja faktur. AI jest również w stanie wykonywać bardziej skomplikowane zadania, takie jak optymalizacja portfela podatkowego lub przewidywanie przyszłych wydatków i przychodów. AI może również pomóc w wykrywaniu błędów lub nieprawidłowości w danych finansowych i zapobieganiu oszustwom. Stanowi również wsparcie w tworzeniu raportów finansowych, wykresów i wizualizacji danych oraz przeprowadzaniu analiz finansowych, może także pomóc w identyfikacji potencjalnych oszczędności.

Roboty nie zabiorą pracy księgowemu, ale ją zmienią. Robotyka przyspiesza wykonanie zadań i uwalnia zasoby ludzkie w organizacji, umożliwiając przesunięcie ich do bardziej zaawansowanych zadań.

NAUCZYCIEL jest jednym z kluczowych ludzi, którzy przygotowują następne pokolenie księgowych do pracy w dzisiejszym świecie biznesu. Nasza rola jest niezwykle ważna, ponieważ pomagamy młodym ludziom zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do osiągnięcia sukcesu w dziedzinie księgowości. Przekazujemy swoim uczniom wiedzę teoretyczną, ale również pomagamy im zrozumieć, jak tę wiedzę można zastosować w praktyce. Wspieramy swoich uczniów w rozwijaniu umiejętności analitycznych i logicznego myślenia, aby byli w stanie rozwiązywać skomplikowane problemy związane z księgowością.

Pamiętamy, że technologia zmienia sposób, w jaki pracujemy, w tym także księgowość. Uczymy swoich uczniów, jak korzystać z nowych narzędzi i oprogramowania, aby byli w stanie sprostać wymaganiom dzisiejszego rynku pracy.

Certyfikacja zawodu księgowego 

Osiąganiu wysokich kwalifikacji i umiejętności zawodowych służy, wprowadzona w 2009 roku, certyfikacja zawodu księgowego (od księgowego, poprzez specjalistę ds. rachunkowości i głównego księgowego, do dyplomowanego księgowego).

Ścieżka certyfikacji  

Nasza szkoła współpracuje i jest objęta patronatem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie. Nauczyciele Małgorzata Złotkowska i Barbara Parzych prowadzą innowację z podstaw rachunkowości w praktyce i wspólnie z uczniami biorą udział w cyklicznych spotkaniach ze specjalistami i praktykami mającymi przybliżyć praktyczne aspekty pracy księgowego .  

Małgorzata Złotkowska

 


 ...  ...


8 z 379

Władze Szkoły

Dyrektor: mgr Barbara Stepnowska
Zastępcy Dyrektora:
mgr Adam Zienkiewicz
mgr Elżbieta Niedźwiedzka

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
ul. Traugutta 10
07-410 Ostrołęka

tel: 29 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl

Inspektor ochrony danych
Leszek Kleczkowski
email:iod@ostroleka.edu.pl