AKTUALNOŚCI


KONKURS „GADKA KURPIOWSKA”


W dniu 8 grudnia 2021 r. odbył się konkurs na „Gadkę kurpiowską”. Celem konkursu było propagowanie idei i kultury kurpiowskiej, upowszechnianie opowiadań związanych z życiem Kurpiów, kultywowanie tradycji kurpiowskich w mowie.

Komisja w składzie:

Barbara Stepnowska – przewodnicząca

Ewa Zych, Elżbieta Jaźwińska i Agnieszka Stefańska

wysłuchała recytatorów i przyznała następujące miejsca:

I miejsce: Julia Popielarczyk kl III a1

II miejsce: Aleksandra Kozłowska kl IIs

III miejsce: Kornelia Samorajczyk i Maciej Ciak kl IIs

Nagrody na konkurs ufundowała Rada Rodziców. Dekorację przygotowały p.Agnieszka Stefańska i p.Krystyna Pyskło.  

Agnieszka Sikorska, Elżbieta Jaźwińska, Ewa Zych, Bożena Żebrowska

 

„OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”


W dniu 2 grudnia 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie z poezją pod hasłem: „Ocalić od zapomnienia”. W tym roku przypada 200 rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida – poety, dramatopisarza, eseisty, grafika, rzeźbiarza, malarza i filozofa. Często uznawanego za ostatniego z czterech najważniejszych polskich poetów romantycznych. Poetyckie spotkanie z utworami Norwida przygotowała kl. IV te pod kierunkiem p. Agnieszki Sikorskiej i Ewy Zych przy współpracy p. Elżbiety Jaźwińskiej i Bożeny Żebrowskiej. Oprawę muzyczną przygotował p. Dariusz Bunkowski, który zaśpiewał utwory Norwida. Dekoracje przygotowała p. Agnieszka Wilińska.

 

Agnieszka Sikorska, Elżbieta Jaźwińska, Ewa Zych, Bożena Żebrowska

Praktyczna Lekcja Geografii w Terenie


Uczniowie z klasy 3AH wraz z wychowawcą, a zarazem nauczyciela geografii w dniu 7.12.2021r brali udział miedzy innymi w terenowej lekcji geografii. Geografia szkolna powinna umożliwiać uczniom rozumienie współczesnego świata, w tym dostrzeganie powiązań regionalnych i globalnych, wyjaśnianie dynamicznych przemian gospodarczych i społecznych oraz rozumienie ich przyczyn i skutków. Ma ona także prowadzić do zdobywania i pogłębiania przez ucznia wiedzy użytecznej w połączeniu z kształtowaniem umiejętności przydatnych w życiu codziennym. Geografia, w tym szczególnie zajęcia prowadzone w terenie, powinny przyczyniać się do zrozumienia sensu i warunków realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. Zdobywanie wiedzy geograficznej o „małej ojczyźnie” i własnym regionie oraz sprowadzenie geograficznego poznania do „tu i teraz”, nadaje edukacji konkretny wymiar, który można łatwo przełożyć na działania praktyczne w codziennym życiu ucznia. W tym celu uczniowie odwiedzili Urzędu Statystycznego w Warszawie Oddział w Ostrołęce. Dowiedzieli się jakie są zadania i jak ważną role spełnia Urząd Statystyczny w geografii w dziale społeczno – ekonomicznym. Uczniowie klasy 3AH chcieli również zrealizować swój obowiązek obywatelsko- patriotyczny przystępując do Akcji: MuremZaPolskimMundurem” wysłanie kart świątecznych przez Pocztę Polska z życzeniami na Święta Bożego Narodzenia dla żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznej i policji pełniących służbę przy granicy polsko – białoruskiej .

Barbara Zaborowska

GŁOSOWANIE NA PROJEKT: SKETCHNOTKI NA MATEMATYCE


Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w ogólnopolskim konkursie "Projektanci Edukacji" organizowanym przez wydawnictwo Nowa Era z projektem "SKETCHNOTKI NA MATEMATYCE".

Matematyka zwykle sprawia uczniom wiele trudności. Chcemy "odczarować" ją poprzez notatki wizualne, czyli sketchnotki z poszczególnych zagadnień z matematyki. Przy pomocy obrazów, uczniowie zastąpią wiele słów. Takie notatki łączące słowa i obrazy, pozwolą na efektywniejszą naukę i szybką powtórkę do sprawdzianu, matury. Uczniowie stworzą własny zbiór sketchnotek w wersji papierowej i cyfrowej dostępny dla całej społeczności szkolnej w postaci książeczki.

Bądź przyjacielem projektu!!!

Prosimy o głosy na projekt nr 418: https://projektanciedukacji.pl/projekt?id=15248

Dziękujemy za każdy głos (można oddać 1 głos dziennie z jednego adresu email, codziennie do 10 grudnia).

Im więcej głosów, tym mamy większe szanse na wygranie 1000 zł na realizację projektu (projekt będziemy realizować od stycznia 2022).

 

G. Napiórkowska i uczniowie

1 grudnia ŚWIATOWY DZIEŃ AIDS


• Prognozy UNICEF wskazują, że do 2030 r. liczba nastolatków zakażonych wirusem HIV wzrośnie na świecie o 60 procent: z 250 tysięcy - do 400 tysięcy przypadków rocznie.

• W Polsce wśród nowo zakażonych również przeważają osoby młode.

• Krajowe Centrum ds. AIDS i NIK wskazują, że do wzrostu liczby zakażeń przyczynia się mała wiedza na temat HIV oraz profilaktyki zakażeń.

• Według danych UNICEF, na świecie co dwie minuty wirusem HIV zostaje zakażony jeden nastolatek. www.nfz-szczecin.pl

Ważna jest: 

• Wiedza o chorobach przenoszonych drogą płciową

• Opieka i wsparcie dla ludzi żyjących z HIV

• Odpowiedzialność: nie spiesz się z rozpoczęciem współżycia seksualnego

• Odpowiedzialność seks z zabezpieczeniem

Uczniowie klasy 3R i 3A1 wykonali plakaty promujące akcję profilaktyki AIDS Zapraszamy do obejrzenia prac i sprawdzenia wiedzy o AIDS

materiały:

CZY WIESZ, ŻE?

Drogi zakażenia wirusem HIV

 

Edyta Zabielska

Barbara Zaborowska

Agnieszka Wilińska


 ...  ...


7 z 301

Władze Szkoły

Dyrektor: mgr Barbara Stepnowska
Zastępcy Dyrektora:
mgr Adam Zienkiewicz
mgr Aldona Zadroga

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
ul. Traugutta 10
07-410 Ostrołęka

tel: 29 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl