AKTUALNOŚCI


XIV Edycja Programu Stypendia Pomostowe 2015/2016 Segment IA


XIV Edycja Programu Stypendia Pomostowe 2015/2016 Segment IA

 

Celem programu jest wspieranie młodzieży pochodzącej z rodzin byłych pracowników przedsiębiorstw gospodarki rolnej w podjęciu decyzji o kontynuowaniu nauki na dziennych studiach I stopnia lub jednolitych studiach magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich.

 

Nabór stypendystów odbywać się będzie ściśle wg zasad określonych w Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2015/2016.

czytaj dalej>> 

 

IV EDYCJA SZKOLNEGO KONKURSU "CO WIEM o POLSCE"


W Kwietniu 2015 roku odbyła się IV edycja Szkolnego konkursu „Co wiem o Polsce”.

 

W konkursie wzięło udział 75 uczniów z klas II TO, III TO,  IVTO. Uczniowie rozwiązywali  test składający się   z 60 pytań  z zakresu wiedzy  geograficzno – krajoznawczej Polski.

 

I miejsce zajęła uczennica klasy IV TO – Joanna Drężek, II miejsce  Izabela Sadowska z klasy II TO, III miejsce Szymon Jankowski uczeń klasy IV TO. Sponsorem nagród w konkursie było Biuro Turystyki i Podróży „Gabriella” oraz Rada Rodziców Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4. Konkurs przygotowały nauczycielki Ewelina Sienkiewicz i Ewa Margiel.

  

 

Gratulujemy nagrodzonym.

 

Ewa Margiel 

2015.04.15 WYCIECZKA EDUKACYJNA DO WARSZAWY 
 
 
  

15 kwietnia uczniowie klas I TO, I TE, II TO i II TZ wraz z opiekunami p. Barbarą Stepnowską, p. A. Łyszkowską, p. Ewą Margiel oraz z p. Agnieszką Sikorską udali się na wycieczkę do Warszawy.

 

W programie wycieczki zaplanowano zwiedzanie Muzeum Ziemi. Dzięki uprzejmości pani profesor Barbary Kosmowskiej-Ceranowicz, która współpracowała z Adamem Chętnikiem, mogliśm obejrzeć wystawę bursztynu. Celem tej wizyty było zaprezentowanie działalności Adama Chętnika jako najlepszego w Polsce znawcy bursztynu i wybitnego organizatora muzealnictwa. Uczniowie wysłuchali także wykładu pani profesor na temat powstawania bursztynu. Od pracowników muzeum dostaliśmy publikacje na temat bursztyniarstwa, które przekazaliśmy do naszej biblioteki szkolnej.

czytaj dalej>>>

obejrzyj zdjęcia

2015.04.14-15 DNI BIZNESU 
 
 
  

W dniach 14-15 kwietnia już po raz kolejny odbyły się w naszej szkole „Dni Biznesu” połączone w tym roku z „Dniami Otwartymi” dla uczniów szkół gimnazjalnych.

 

Inicjatywa ta powstała z myślą o integrowaniu środowisk szkolnych ze środowiskiem instytucji i przedsiębiorców obecnych na lokalnym rynku. Uczniowie uczestniczyli w szeregu spotkań poświęconych biznesowym aspektom, tj. prawnym, finansowym, marketingowym czy organizacyjnym. Zapraszając ekspertów z różnych dziedzin organizatorzy dają uczniom możliwość poszerzenia swojej wiedzy w tym temacie.

czytaj dalej>>>

obejrzyj zdjęcia

ETAP OKRĘGOWY XXXIX OLIMPIADY WIEDZY i UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH


    

W dniach 17 – 18 kwietnia 2015 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach odbył się etap okręgowy XXXIX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

 

W etapie okręgowym XXXIX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych naszą szkołę godnie reprezentowali:

- uczennica klasy IV tg w zawodzie „technik żywienia i gospodarstwa domowego” – Aleksandra Piersa  przygotowana przez panią Barbarę Krzemińską

-  uczeń klasy IV tk „technik kucharz” Mateusz Kisiel przygotowany przez  pana Marka Milczarka. 

 

Olimpiada składała się z dwóch etapów pisemnego i praktycznego. Etap pisemny polegał na rozwiązaniu testu zawierającego 60 zadań zamkniętych.


Etap praktyczny składał się z trzech części: 

1. Złożenie serwetek trzema sposobami oraz omówienie ich zastosowania.

2. Zademonstrowanie trzech sposobów sklejania pierogów oraz omówienie technologii sporządzania pierogów z różnymi rodzajami farszów.

3. Określenie wartości odżywczej i przydatności kulinarnej 10 rodzajów tłuszczów.

 

W etapie okręgowym w bloku „Żywienie człowieka i gospodarstwo domowe” Ola zajęła VI, a Mateusz  XIII miejsce.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!276 z 330

Władze Szkoły

Dyrektor: mgr Barbara Stepnowska
Zastępcy Dyrektora:
mgr Adam Zienkiewicz
mgr Elżbieta Niedźwiedzka

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
ul. Traugutta 10
07-410 Ostrołęka

tel: 29 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl

Inspektor ochrony danych
Leszek Kleczkowski
email:iod@ostroleka.edu.pl