AKTUALNOŚCI


SPOTKANIE PWSIiP


    

Spotkanie z przedstawicielami łomżyńskiej Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości

 

22 lutego 2016 roku naszą Szkołę odwiedził dr Adam Miara – pracownik naukowy łomżyńskiej Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości, który spotkał się z uczniami klas maturalnych. W trakcie warsztatów z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania uczniowie zostali zapoznani z ofertą edukacyjną PWSIiP, a następnie wykonali szereg interesujących ćwiczeń i zadań z zakresu problematyki zarządzania. Zajęcia przebiegały w miłej i twórczej atmosferze; uczniowie byli zainteresowani tematyką i chętnie uczestniczyli w ćwiczeniach. W dalszym czasie planowany jest cały cykl spotkań z pracownikami naukowymi wyższych uczelni, w których uczestniczyć będą również uczniowie klas młodszych. 

 

Spotkanie przygotował Adam Zienkiewicz

PROJEKT Z KLASĄ


 

 

    

2016.02.15 WYSTAWA "DZIAŁALNOŚĆ SEJMOWA ADAMA CHĘTNIKA"


    

Dnia 15 lutego 2016r.w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chetnika w Ostrołęce miało miejsce otwarcie wystawy nt: „ Działalność sejmowa Adama Chętnika”. Organizatorem wystawy jest Muzeum Przyrody w Drozdowie Fundacja Sztuki i Dialogu przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz Starostwa Powiatowego w Łomży.

 

W uroczystym otwarciu wzięli udział: p. Marcin Rydzewski – pracownik Muzeum Przyrody w Drozdowie i autor wystawy, p.Czesława Lewandowska – twórczyni ludowa, p.Mirosław Grzyb – prezes Związku Kurpiów oraz p. Iwona Choroszewska - Zyśk - wiceprezes. Obecni byli również: dyrekcja, pracownicy, nauczyciele i uczniowie ZSZ Nr 4. Pan Marcin Rydzewski opowiedział zebranym o wystawie. Jest ona już kolejną inicjatywą mającą na celu przybliżyć uczniom ZSZ Nr 4 sylwetkę Patrona, którego znają jako wybitnego etnografa, pisarza, poetę i muzyka.

 

czytaj dalej>>

obejrzyj zdjęcia

 

WYSTAWA - "DZIAŁALNOŚĆ SEJMOWA ADAMA CHĘTNIKA"


 

Dnia 15.02.2016r. odbędzie się w naszej szkole uroczyste otwarcie wystawy „Działalność sejmowa Adama Chętnika” udostępnionej przez Muzeum Przyrody w Drozdowie. Słowo przewodnie wygłosi jej autor – pan Marcin Rydzewski . Wystawa dostępna będzie do 5.03.2016r. Serdecznie zapraszamy nauczycieli, rodziców oraz uczniów do zwiedzania!  

 

2016.01.27 WYCIECZKA ZAWODOWA KLASY 2 Ht1


    

Dnia 27.01.2016 roku klasa 2 Ht1 wraz z wychowawcą p. Magdaleną Karczewską oraz p. Eweliną Sienkiewicz wybrała się na wycieczkę zawodowo – integracyjną do Warszawy.

 

 Uczniowie podczas wyjazdu mieli okazję zapoznać się z działalnością usługową Hotelu „Warszawianka” w Jachrance koło Warszawy. Hotel wywarł chyba na wszystkich ogromne wrażenie swoją wielkością, nowoczesnością, ilością pokoi i mnogością różnej wielkości sal wielofunkcyjnych oraz samym umiejscowieniem na 14 ha. działce tuż nad Zalewem Zegrzyńskim. Kierownik działu gastronomicznego zapoznał młodzież z częścią pobytową, konferencyjną, gastronomiczną oraz z działem usług rekreacyjno – rozrywkowych. Udzielił uczniom sporo cennych wskazówek oraz szczerze zachęcał do pracy w tym jakże ciekawym zawodzie.

 

Po wizycie w hotelu przyszedł czas na nieco rozrywki. Nasi młodzi hotelarze uczestniczyli w seansie filmowym 6D w kinie „Cinetrix” w Warszawie, natomiast na koniec pobytu w stolicy udali się na Stadion Narodowy na lodowisko. Dzień pełen emocji i ciekawych wrażeń, upłynął chyba wszystkim zbyt szybko…

obejrzyj zdjęcia 

Magdalena Karczewska273 z 343

Władze Szkoły

Dyrektor: mgr Barbara Stepnowska
Zastępcy Dyrektora:
mgr Adam Zienkiewicz
mgr Elżbieta Niedźwiedzka

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
ul. Traugutta 10
07-410 Ostrołęka

tel: 29 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl

Inspektor ochrony danych
Leszek Kleczkowski
email:iod@ostroleka.edu.pl