AKTUALNOŚCI


WYDAWANIE ŚWIADECTW MATURALNYCH


WYDAWANIE  ŚWIADECTW  MATURALNYCH

Świadectwa Maturalne wydawane będą w dniu 30.06.2017r o godz.11:00
według harmonogramu

Lp

Klasa

Wychowawca

           Sala

1.

4 TE

p.A.Zienkiewicz

37

2

4 HT

p.E.Niedźwiedzka

31

3.

4 TO

p.A.Chrostowska

5

4.

4 TG

p.G.Napiórkowska

14

5.

4 TG1

p.S.Dyko

15

6.

4 HS

p.K.Korczakowska-Nosek

13

7.

4 TZ

p.A.Łyszkowska

4

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017


   

23 czerwca 2017 roku uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce zakończyli naukę w nietypowy sposób, padający deszcz uniemożliwił spotkanie całej społeczności szkolnej tradycyjnie na placu przed szkołą. Uczniowie wyróżnieni i nagrodzeni w różnych kategoriach spotkali się z panią dyrektor Anna Przygodą-Majewską w sali gimnastycznej. Pozostali uczniowie z wychowawcami w salach lekcyjnych.

 

Zakończenie roku szkolnego stało się też świetną okazją do podsumowania i zakończenia zagranicznych praktyk uczniów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus +. Naszą uroczystość uświetnili zaproszeni goście z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji : pan Łukasz Gołota, pani Anna Kozłowska i pani Daria Zyga, którzy wręczyli uczniom certyfikaty potwierdzające udział w praktykach i stażach zagranicznych. W tym roku szkolnym na praktyki do Grecji i Portugalii wyjechało 94 uczniów z technikum żywienia i usług gastronomicznych, hotelarz i kelner.

 

Na koniec pani dyrektor podziękowała uczniom za pracę w bieżącym roku szkolnym, gratulowała osiągniętych wyników i życzyła wszystkim uczniom spokojnych i bezpiecznych wakacji. 

WOLONTARIUSZE Z ZSZ NR 4 W OSTROŁĘCE W DOMU DZIECKA


     

W DOMU DZIECKA

Wspaniale jest się dzielić i sprawiać innym radość Z okazji „DNIA DZIECKA ”

 

Przedstawiciele wolontariuszy z naszej szkoły pod opieką Małgorzaty Złotkowskiej odwiedzili podopiecznych z Placówki Pieczy Zastępczej „KORCZAKÓWKA” obdarowując ich prezentami w postaci gier edukacyjnych , puzzli, piłek materiałów biurowych , książek i pluszowych misi . Nie zabrakło również na koniec czekoladowych cukierków.

 

Dochody , które pozwoliły na zakup upominków dla podopiecznych placówki pochodziły z przeprowadzonych na terenie szkoły akcji charytatywnych polegających na sprzedaży ciast i innych słodkości przygotowanych przez wolontariusz z następujących klas:

 

I TE – Daria Karczewska, Julia Gwiazda, Alicja Grabowska , Paulina Bakuła, Natalia Prusińska, Kasia Gładek i Wiktoria Chełstowska

III TE - Ola Kucharczyk, Ola Dąbkowska, Weronika Krawczyk , Martyna Pikora , Milena Szymczyk , Natalia Strzeżysz, Ola Gumowska, Martyna Stachurska, Patrycja Warszewik

II HT – Monika Brzozowa, Łucja Kruczyk , Karolina Majewska

 

Zakupem prezentów zajęły się wolontariuszki z klasy III TE

– Martyna Stachurska i Karolina Żarnoch

 

Bardzo dziękuję w imieniu swoim, pani dyrektor i dzieci z domu dziecka wszystkim wolontariuszom i osobom , które włączyły się w akcję, za wspaniałą organizację i zaangażowanie , za podarowanie puzzli, gier i misi których już nie używacie i chcecie podarować innym. Dziękuję również za wsparcie Pani Barbarze Zaborowskiej opiekuna SK PCK za włączenie się w pieczenie ciasta i zbiórkę z klasą II HT.

 

Opiekun wolontariatu

Małgorzata Złotkowska 

 

 

SYMPOZJUM ORAZ FESTYN SPÓŁDZIELCZY


    

Spółdzielnia Uczniowska „EKONOMIK” wraz ze spółdzielniami mieszkaniowymi – OSM i Centrum oraz Społem PSS Ostrołęka zorganizowały sympozjum i festyn, który odbył się w niedzielę 18 czerwca na parkingu przy ul. Hallera.

Sympozjum oraz festyn spółdzielczy poświęcone były ścisłej współpracy pomiędzy spółdzielniami, samorządami terytorialnymi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego.

 

Bogaty w atrakcje program imprezy wypełniły występy dzieci, młodych talentów, a także uznanych już lokalnych artystów, zaś okolicznościowy tort smakował wyśmienicie. Podczas festynu odbyło się wiele konkursów z nagrodami. Dużym zainteresowaniem cieszyły się też stoiska, które w pełnej okazałości prezentowały tradycyjne kurpiowskie produkty, rękodzieło oraz wyroby związane z obrzędowością.

 

Nasza spółdzielnia również przygotowała specjalne stoisko promujące wszystkie kierunki kształcenia oferowane przez naszą szkołę, zaś spółdzielcy z „EKONOMIKA” wyróżniali się zaangażowaniem podczas festynu wykonując różnorodne zadania związane z programem imprezy.

 

Podczas uroczystego otwarcia festynu jako opiekun Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK” zaprosiłam wszystkich uczestników imprezy do wspólnej zabawy.

 

Z pewnością różnorodność atrakcji sprawiła, że każdy uczestnik tejże imprezy mógł ciekawie spędzić to słoneczne niedzielne popołudnie.

 

Serdecznie dziękuję za współpracę zarówno niezawodnej młodzieży, jak również koleżankom oraz pracownikom naszej szkoły, dzięki którym udało nam się razem zaprezentować.

Barbara Parzych

 274 z 388

Władze Szkoły

Dyrektor: mgr Barbara Stepnowska
Zastępcy Dyrektora:
mgr Adam Zienkiewicz
mgr Elżbieta Niedźwiedzka

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
ul. Traugutta 10
07-410 Ostrołęka

tel: 29 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl

Inspektor ochrony danych
Leszek Kleczkowski
email:iod@ostroleka.edu.pl