AKTUALNOŚCI


KRYTERIA OCENY PRACOWNIKA


  

W dniu 24.10.2016 r. pani Hanna Głażewska – doradca zawodowy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy Filia w Ostrołęce przedstawiła uczniom klasy II TE kryteria oceny pracownika .

 

Miedzy innymi zwróciła uwagę na :

- Wykształcenie

- Osobowość

- Doświadczenie zawodowe

 

Ponadto uczniowie otrzymali do wypełnienia ćwiczenia pozwalające na bliższe przyjrzenie się własnemu potencjałowi zawodowemu. Małgorzata Złotkowska

 

Małgorzata Złotkowska 

 

 

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY - LEKCJA PRZEDMIOTOWA


  

W dniu 24.10.2016 r. uczniowie klasy II technikum Ekonomicznego wraz z nauczycielami Małgorzatą Złotkowską i Barbarą Parzych uczestniczyli w ramach lekcji przedmiotowej z pracownikiem z Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowy Inspektor Pracy w Warszawie Oddział w Ostrołęce Panem ADAMEM PRZCZÓŁKOWSKIM

 

Pan Inspektor w ciekawy sposób w formie prezentacji przedstawił najważniejsze zmiany w prawie pracy w 2016 roku oraz w nadchodzącym 2017 , nadzór i kontrolę przestrzegania przepisów prawa pracy.

 

Uczniowie uzyskali również informację na temat przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę , czasu pracy, urlopów i uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem. 

 

Dzięki spotkaniu z pracownikami PIP uczniowie naszej szkoły pogłębili wiedzę z zakresu prawa pracy. Mieli także możliwość uzyskania odpowiedzi na wiele nurtujących ich pytań. Otrzymali również cenne opracowania przez PIP np. prawo pracy – pierwsze kroki, zanim podejmiesz pracę i wiele innych broszur. 

 

Małgorzata Złotkowska 

 

 

OGŁOSZENIE WOLONTARIAT


„ Bądź autorem swojej kariery”


   

Na zaproszenie Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Filia w Ostrołęce Pana Mariana Krupińskiego klasa 1 oraz 3 Technikum Ekonomicznego pod opieką nauczycieli przedmiotów zawodowych Małgorzaty Złotkowskiej i Joanny Skarzyńskiej wzięła udział w dniu 20 października 2016 r.

 

W DNIU KARIERY ZAWODOWEJ organizowanej pod hasłem „ Bądź autorem swojej kariery” .  

 

Przedsięwzięcie odbyło się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce, ul. Parkowa 6 w godz. 9.00 – 14.00.

 

Celem tego spotkania było m.in. jak:

1. uzyskać pomoc w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych

2. zdobyć informację dotyczące:

- rynku pracy, m.in. zawodów, ofert pracy w kraju i za granicą (EURES)

- warunków życia i pracy w krajach UE/EOG

- edukacji i podnoszenia kwalifikacji zawodowych

- zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

- metod poszukiwania pracy

- badania predyspozycji zawodowych i uzdolnień  

 

Uczniowie mieli możliwość skorzystania z konsultacji, porad pracowników oraz materiałów informacyjnych :

• Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy

• Powiatowego Urzędu Pracy

• Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP

• Wojskowej Komendy Uzupełnień

• Państwowej Inspekcji Pracy

• Głównego Urzędu Statystycznego  

 

Małgorzata Złotkowska

SZKOLNE KOŁO KOLEŻEŃSKIE


SZKOLNE  KOŁO KOLEŻEŃSKIE
 W ZSZ NR 4 IM. A. CHĘTNIKA  W OSTROŁĘCE
WOLONTARIUSZE POMAGAJĄ KOLEŻANKOM
I KOLEGOM W  NAUCE

MATEMATYKA

 1. Chrostowska Anna           - kl. IVTE
 2. Krukowska Dagmara        - kl. IV TE
 3. Szczepańska Aleksandra  - kl. IV TE 
 4. Kołodziejczyk Dawid         - kl. IV TE

JĘZYK ANGIELSKI

 1. Chrostowska Anna - kl. IVTE
 2. Kołodziejczyk Dawid - kl. IV TE

PROGRAM  KSIĘGOWY- INSERT GT

 1. Chrostowska Anna  - kl. IVTE
 2. Żarnoch Karolina   -   kl. III TE
 3. Gumowska Aleksandra – kl. III TE
 4. Stachurska Martyna   - kl. III TE
 5. Pikora Martyna – kl. III TE

Zgłoś  się do nich a otrzymasz  pomoc
KOORDYNATORZY KOŁA:

 1. ANNA  CHROSTOWSKA – UCZENNICA KLASY IV TE
 2. MARTYNA STACHURSKA –  UCZENNICA KLASY III TE

OPIEKUN KOŁA – nauczyciel  Małgorzata  Złotkowska279 z 370

Władze Szkoły

Dyrektor: mgr Barbara Stepnowska
Zastępcy Dyrektora:
mgr Adam Zienkiewicz
mgr Elżbieta Niedźwiedzka

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
ul. Traugutta 10
07-410 Ostrołęka

tel: 29 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl

Inspektor ochrony danych
Leszek Kleczkowski
email:iod@ostroleka.edu.pl