AKTUALNOŚCI


SZKOLNY KONKURS „MATEMATYCZNE POTYCZKI”


KONKURS JEST SKIEROWANY DO UCZNIÓW KLAS I, II, III TECHNIKUM. CELEM KONKURSU JEST ZAINTERESOWANIE UCZNIÓW MATEMATYKĄ.

KONKURS ODBYWA SIĘ W TRZECH RÓŻNYCH KATEGORIACH:

 1. ŚWIAT LICZBY π
  Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu prezentacji o zastosowaniach liczby π lub wiersza o liczbie π. Prace należy złożyć do p. G. Napiórkowskiej lub nauczycieli matematyki w terminie do 22 lutego 2013 roku.
 2. CIEKAWE BRYŁY
  Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dowolnej bryły dowolną techniką (wysokość bryły najmniej 20 cm). Bryły należy złożyć do p. G. Napiórkowskiej lub nauczycieli matematyki w terminie do 22 lutego 2013 roku.
 3. MISTRZ MATEMATYKI
  Uczniowie rozwiązują zadania z następujących treści:

  Klasa I: Liczby i działania, Równania i nierówności
  Klasa II: Funkcje, Własności funkcji kwadratowej, Trygonometria
  Klasa III: Liczby i działania, Ciągi
  Termin zostanie ogłoszony po zgłoszeniu się chętnych (koniec lutego – początek marca).
  Najlepsze osoby z klas I, II, III otrzymają tytuł MISTRZA MATEMATYKI

ZWYCIĘZCY W KAŻDEJ KATEGORII OTRZYMAJĄ DYPLOMY I UPOMINKI.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW: MARZEC 2013.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU – NAUCZYCIELE MATEMATYKI.

 

2013-01-11 UROCZYSTY APEL PTTK


  

Dnia 10 stycznia 2013 r. odbył się uroczysty apel z okazji 10 – lecia powstania i działalności Szkolnego Koła PTTK. Swoją obecnością zaszczycili nas: prezes Oddziału "Celuloza" PTTK Pan Paweł Dąbrowski, prezes Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej Pan Andrzej Bis, właścicielka biura podróży "Juventus" w Ostrołęce Pani Grażyna Nikodemska, właścicielka biura podróży "Sośniny" w Ostrołęce Pani Małgorzata Zabielska – Wyszkowska, dziekan Wyższej Szkoły Ekonomiczno – Społecznej w Łodzi Filia w Ostrołęce dr Kazimierz Parszewski, v-ce prezes Stowarzyszenia Turystyki i Rekreacji, przewodnik regionalny Pan Tadeusz Żebrowski, Dyrekcja ZSZ Nr 4 im. Adama Chętnika, Zarząd SK PTTK, członkowie SK PTTK oraz grono pedagogiczne.

czytaj dalej na stronie PTTK

obejrzyj zdjęcia

OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOX


Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły biorą udział w Ogólnopolskim Konkursie "FOX" (język angielski) zorganizowanym przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Konkurs odbędzie się 26.02.2013r. o godz. 8.00. I etap odbędzie się w szkole i trwał będzie 75 minut. Do udziału w konkursie wymagana jest znajomość lektury oraz idiomy związane z kolorami. Uczestnicy konkursu to uczniowie klas II i III . Do etapu na poziomie Eagles przystępuje 9 uczniów z różnych klas.


Wśród uczestników różnych konkursów języka angielskiego naszej szkoły szczęście dopisało dwojgu z nich, tj. Anna Chorążewicz i Michał Parzych, którzy wyjechali na 1 tygodniowe wycieczki zagraniczne.  


Tak więc warto uczyć się języków, bo szczęście jest tuż, tuż. 


Danuta Mieczkowska

2013-01-11 ELIMINACJE OKRĘGOWE OLIMPIADY WIEDZY O ŻYWNOŚCI


W dniu 11 stycznia 2013 roku w Zespole Szkół Gastronomicznych im. Eugeniusza Pijanowskiego w Warszawie odbyły się eliminacje okręgowe Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności, do których przystąpiło 60 uczestników z województwa mazowieckiego. Tematyka wiodąca XVII edycji olimpiady to:. "Żywność tradycyjna i kuchnie narodowe". Uczestnicy konkursu odpowiadali na pytania testowe - wielokrotnego wyboru, skojarzeniowe, prawda czy fałsz, uzupełniali tekst odpowiednimi pojęciami, oraz przyporządkowywali właściwe sobie hasła.

 

Podczas pobytu w Warszawie uczniowie i nauczyciele wysłuchali serii wykładów oraz uczestniczyli w pokazach kulinarnych kuchni śląskiej.

 

Zespół Szkół Zawodowych Nr4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce w w/w Olimpiadzie godnie reprezentowała dwójka uczniów z klasy IV tg, pod opieką p. Agnieszki Wojtasik:


- Przemysław Szymczyk, który zajął VI miejsce i został wyróżniony przez komisję
- Justyna Prusaczyk, która zajęła XIII miejsce.  


Do olimpiady uczniów przygotowywała p. Agnieszka Wojtasik.

Gratulacje dla Przemka i Justyny! 

 

  

MISTRZOSTWA MIASTA OSTROŁĘKI SZKÓŁ ŚREDNICH W TENISIE STOŁOWYM


Dnia 10 stycznia 2013 r. na Hali Widowiskowo – Sportowej im. A. Gołasia w Ostrołęce odbyły się XI Indywidualne Mistrzostwa Miasta Ostrołęki Szkół Średnich w Tenisie Stołowym Mężczyzn o Puchar Przechodni Prezydenta Miasta Ostrołęki. Naszą szkołę reprezentowali:

- Abramczyk Artur klasa IV Hs
- Kamil Opala klasa III Tk
- Rafał Ogonowski klasa III Te1
- Rawa Daniel klasa III Te1
- Chmielewski Kamil klasa III Te1
- Duszak Adrian klasa II To
- Kaczyński Fabian klasa II To
- Rawa Artur klasa II Hs


  W Mistrzostwach udział wzięło 55 zawodników ze wszystkich szkół średnich Miasta Ostrołęki. Mistrzostwa zostały rozegrane do dwóch przegranych meczy. Najwyżej uplasował się Opalach Kamil z klasy III Tk, zajmując zaszczytne II miejsce. Pozostali zawodnicy zajęli dalsze miejsca poza pierwszą dziesiątką.

 330 z 343

Władze Szkoły

Dyrektor: mgr Barbara Stepnowska
Zastępcy Dyrektora:
mgr Adam Zienkiewicz
mgr Elżbieta Niedźwiedzka

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
ul. Traugutta 10
07-410 Ostrołęka

tel: 29 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl

Inspektor ochrony danych
Leszek Kleczkowski
email:iod@ostroleka.edu.pl