AKTUALNOŚCI


WYNIKI ETAPU SZKOLNEGO XXVI OLIMPIADY WIEDZY O ŻYWIENIU I ŻYWNOŚCI


Dnia 5 listopada zaprosiliśmy uczniów biorących udział w Olimpiadzie na ogłoszenie wyników oraz przekazanie dyplomów i nagród osobom, które otrzymały największą ilość punktów z testu szkolnego.

Tematem wiodącym Olimpiady było żywienie w profilaktyce chorób układu krążenia. W Olimpiadzie brało udział 30 uczniów, spośród których dwoje z nich będzie reprezentować naszą szkołę w kolejnym, okręgowym etapie tej Olimpiady, która odbędzie się niebawem w Szczytnie.

Wyniki Olimpiady są następujące:
I miejsce - Wiktoria Lutrzykowska 4TG
II miejsce - Adrianna Trzcińska 3G1
III miejsce - Kamil Mieczkowski 2TG  

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów Nagrody zostały ufundowane przez Radę Rodziców ZSZ nr 4 i kręgielnię ŁUBUDU, za które serdecznie dziękujemy.

Organizatorami etapu szkolnego Olimpiady były: p. M.Kacperek, p. E.Tyszka i p.W.Dyko

Magdalena Kacperek 

 

SPOTKANIE SZKOLNEGO KOŁA PCK


Członkowie Szkolnego Koła PCK działającego w ZSZ Nr4 wraz z opiekunami Edytą Zabielską i Barbarą Zaborowską spotkali się na zebraniu podczas którego zostały przydzielone zadania i obowiązki wynikające z planu pracy SK PCK jak również zostały wybrane nowe władze Koła w następującym składzie:

OPIEKUNOWIE KOŁA: Edyta Zabielska, Barbara Zaborowska,
CZŁONKOWIE: Barbara Zatryb,
PRZEWODNICZĄCA: Klaudia Kruczyk,
Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO: Małgorzata Grzyb,
SEKRETARZ: Maja Olech,
Z –CA SEKRETARZA: Julia Ciak  

 

Opiekunowie gratulują nowym władzom i życzą samych sukcesów w realizacji zadań SK PCK

Edyta Zabielska, Barbara Zaborowska 

OGŁOSZENIE


Szkolne Koło PCK ZSZ Nr4 prowadzi akcję charytatywną – „Zbiórka plastikowych nakrętek na rzecz osób niepełnosprawnych”. Akcja charytatywna polega na zbiórce plastikowych nakrętek. W dwóch budynkach naszej szkoły na Traugutta i Parkowej na piętrach znajdują się oznaczone, plastikowe pojemniki do których można wrzucać plastikowe nakrętki.

Opiekunowie SK PCK zachęcają całą społeczność szkolną do aktywnego udziału w akcji i z góry dziękujemy.

Pamiętajmy!!!

„Robiąc tak niewiele, tak wiele pomagamy”

 

Opiekunowie SK PCK
Edyta Zabielska, Barbara Zaborowska

14 listopada obchodzimy w Polsce Dzień Czystego Powietrza


Grupa „EKO- maniaków” z klasy 2S wraz z opiekunami Panią Agnieszką Stefańską i Urszulą Kaliszewską podjęli kolejną inicjatywę dotyczącą ekologii i ochrony środowiska.

W dniu 10 listopada zorganizowali w naszej szkole kampanię antysmogową pt. „ Zrób dobry uczynek – zadbaj o powietrze!!!”. Przygotowali ulotki z dobrymi uczynkami i zachęcali wszystkich do wzięcia udziału w akcji związanej z troską o czyste powietrze. Przygotowali również gazetkę szkolną dotyczącą smogu i jego wpływu na zdrowie.

Klasy 1G, 1A, 1S i 3SH1, 4G uczestniczyły w lekcji dotyczącej zagadnień związanych z zanieczyszczeniem powietrza, pt. ” W zdrowej atmosferze”. Omawiane były źródła i skutki zanieczyszczeń. Uczniowie podczas zajęć wskazywali przykłady działań oraz dobre praktyki gwarantujące poprawę jakości powietrza.

Po skończonych zajęciach klasa 2S wyruszyła ze swoją kampanią antysmogową na ulice Ostrołęki, aby tam również zachęcać mieszkańców do wspólnej akcji troski o powietrze. Bo każdy przez swój choć mały dobry uczynek może wnieść wkład w walce ze smogiem.

 

Kampania antysmogowa „ Zrób dobry uczynek – zadbaj o powietrze!!!”

Zapraszamy do kampanii

Pierwsze spotkanie online eTwinning


 

 


 ...  ...


12 z 301

Władze Szkoły

Dyrektor: mgr Barbara Stepnowska
Zastępcy Dyrektora:
mgr Adam Zienkiewicz
mgr Aldona Zadroga

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
ul. Traugutta 10
07-410 Ostrołęka

tel: 29 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl