AKTUALNOŚCI


SPIS POWSZECHNY


Kultura Pomnik Mauzoleum Poległych w bitwie pod Ostrołęką 26 maja 1831r.


Z okazji 190 rocznicy bitwy pod Ostrołęką, uczniowie klasy 3G zwiedzali mauzoleum, powtórzyli wiadomości z lekcji historii. 26 maja 1831 roku pod Ostrołęką starły się wojska dowodzone przez generała Jana Skrzyneckiego i feldmarszałka Iwana Dybicza. Bitwa pochłonęła po obu stronach ponad 10 tysięcy zabitych i rannych. Była to jedna z największych batalii powstania listopadowego.

Klasa 3G

Agnieszka Wilińska

X JUBILEUSZOWY KONKURS WIEDZY O HANDLU I TOWAROZNAWSTWIE


W dniu 28.05.2021r. w Naszej Szkole odbył się X Jubileuszowy Konkurs Wiedzy o handlu i towaroznawstwie. Zasięg konkursu obejmował szkoły kształcące w zawodzie technik handlowiec z m. Ostrołęka , powiatu ostrołęckiego i m. Łomża.

Patronat na konkursem objęła Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży Wydział Towaroznawstwa.

Uczniowie którzy zakwalifikowali się do drugiego etapu i otrzymali najwyższą liczbę punktów w I Etapie Konkursu.

I miejsce zajęła Zuzanna Sobiech uczennica klasy 2CS

II miejsce zajęła Kornelia Marcinkowska, Patrycja Koziatek ,Kulesza Wiktoria - uczennice klasy 2CS

III miejsce zajęła Paulina Jakubowska uczennica klasy 1S

Gratulujemy !

Do etapu drugiego zakwalifikowało się 10 uczniów z Naszej Szkoły i 2 uczniów z powiatu ostrołęckiego z ZSP w Goworowie.

II Etap Konkursu Wiedzy o handlu i towaroznawstwie przewidziany jest na październik 2021 roku.

Nagrody w konkursie ufundowała „Spółdzielnia Uczniowska Ekonomik” i Rada Rodziców.

Organizatorzy
Barbara Zatryb, Anna Przygoda Majewska,
Krystyna Korczakowska - Nosek

EKONOMISTKI W ETAPIE CENTRALNYM KONKURSU „POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY”


28 maja 2021 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie odbył się etap centralny konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”. W tym roku decyzją Pani Katarzyny Łażewskiej-Hrycko, Głównego Inspektora Pracy, finał VIII edycji konkursu realizowany był w formie stacjonarnej, z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego, w siedzibach okręgowych inspektoratów pracy.

W zmaganiach uczestniczyli laureaci etapu wojewódzkiego: Karolina Bakuła i Anita Dumała z Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce oraz Marta Krawczak z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi.

Laureaci etapu wojewódzkiego mieli za zadanie rozwiązanie testu wielokrotnego wyboru składającego się z 50 pytań.

Wyniki tego etapu zostaną ogłoszone do 4 czerwca. Rozdanie nagród zwycięzcom nastąpi w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy.

Spotkanie z uczniami i opiekunami poprowadził Sobiesław Jaroszek, Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy. W trakcie spotkania Sobiesław Jaroszek wręczył dyplomy Głównego Inspektora Pracy za udział w konkursie oraz dyplomy za zajęcie poszczególnych miejsc w etapie wojewódzkim. Opiekunowie otrzymali listy gratulacyjne za przygotowanie uczniów do konkursu. Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy podczas spotkania życzył laureatom doskonałej znajomości zagadnień prawa pracy nie tylko podczas konkursu ale i podczas całej kariery zawodowej. 

 

Joanna Skarzyńska

ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ PAPIEROSA ...  ...


12 z 284

Władze Szkoły

Dyrektor: mgr Barbara Stepnowska
Zastępcy Dyrektora:
mgr Adam Zienkiewicz
mgr Aldona Zadroga

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
ul. Traugutta 10
07-410 Ostrołęka

tel: 29 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl